Tìm Kiếm văn bản, Tài liệu, Ebook, Giáo trình PDF, Word, Excel, PowerPoint Download miễn phí

500 file được tìm kiếm mới nhất !

Quyết định 48/2012/QĐUBND về Quy chế thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quyết định 35/2008/QĐUBND về việc đối tượng thu hút đầu tư và cơ chế chính sách hỗ trợ các nhà Quyết định 738/QĐSGTCC năm 2007 quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý chuyên ngành đường thủy Quyết định 68/2001/QĐBNN về việc chuyển xí nghiệp Thuốc Thú y Trung ương từ trực thuộc Bộ sang trực thuộc Thông tư 68/2013/TT-BCA hướng dẫn xử lý khiếu nại kiến nghị phản ánh giải quyết khiếu nại và quản lý Mẫu đơn xin nghỉ thai sản sớm qun tri nguon nhan luc quận ủy ba đình sơ kết thực hiện thông báo 130 ngày 10/01/2008 Thông tư 79/2011/TT-BQP ngày. 26/5/2011 về xét khen thưởng mẫu biên bản đối chiếu công nợ 3 bên kiểm điểm của cấp ủy chi bộ năm 2013 Nghị quyết 47/2008/NQHĐND về giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 do tỉnh Kiên Giang ban hành Mẫu đơn đặt hàng mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm 2013 Cơ sở di truyền chọn giống động vật Quyết định 1005/QĐTCHQ năm 2014 hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan Doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2542/QĐUBND năm 2007 phê duyệt Bản thỏa thuận hợp tác năm 2007 giữa Sở Lao động Thương Quyết định 4368/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật Quyết định 2452/QĐUBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo Quyết định 342/QĐTTg năm 2011 bổ nhiệm ông Đỗ Thành Hưng giữ chức thành viên Hội đồng thành viên Tập Quyết định 13/2007/QĐUBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiền học giáo dục định hướng vay vốn đi Quyết định 127/2005/QĐBNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội In Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường KET LUAN SO 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 cua Bo chinh tri Tuần làm việc 4 giờ công văn yêu cầu kiện toàn sổ sách đảng ủ Quyết định 130/2005/QĐUB điều chỉnh Quy chế tạm thời đối với các doanh nghiệp vận tải tham gia vận tải Quyết định 384/QĐTTg năm 2005 về việc thay đổi thành viên hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ Nghị quyết số 26/2008/NQCP về việc sửa đổi bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 53/2007/NQCP ngày Nghị quyết 37/NQCP phê duyệt Thỏa thuận về sửa đổi bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam và Cămpuchia để Quyết định 3947/2004/QĐBYT sửa đổi Quy chế đăng ký vắc xin sinh phẩm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 1631/QĐTTg năm 2005 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 2 Quy định 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 của Bộ chính trị Đỗ Văn đại ,luật hợp đồng Việt Nam_bản án và bình luận bản án 7632/NHNN-TCCB ngay 16/10/2013 cua pho thong doc NHNN noi dung thong tu 15/2010/Tt-BCA Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học file excel quản lý thi đua khen thưởng Nghị định số 93/2013/NĐ-CP sinh l tb Nghị định 102/1998/NĐCP sửa đổi Nghị định 28/1998/NĐCP Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng mau cv 08 kem tt156/2013 bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm 2013 mau 01-TC ban kiểm điểm cá nhân bình luận khoa hoc bộ luật hình sự phần chung Bộ Chính trị số 130/2008 bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị Nghị quyết 50/2007/NQHĐND rà soát quy hoạch 3 loại rừng phòng hộ đặc dụng và sản xuất tỉnh Kiên Giang Quyết định 1089/QĐUBND năm 2013 thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước thong bao moi du le tong ket cuoi nam bài tiểu luận mẫu môn Quản lý hành chính nhà nước Thông tư "186/2013/TT-BQP" ngày 16/10/2013 Quyết định 275/2005/QĐ UBDT về ký hợp đồng đặt hàng và quản lý sử dụng một số loại báo tạp Chỉ thị 29/2005/CTUBND về cử cán bộ công chức đi nước ngoài do Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành Quyết định 711/2007/QĐUBND ban hành Quy định thời gian giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án Quyết định 1574/2005/QĐUBND phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý cán bộ công viên chức nhà nước đi Quyết định 242/2005/QĐTTG phê duyệt đề án thành lập công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi benh vien ban kiem diem dang vien 2013 - noi cu tru bao cao tong ket cong tac tuyen giao nam 2013 truyensec Quyết định 711/QĐBNVCT4 về việc ban hành bộ mẫu biểu phiếu điều tra khảo sát đánh giá đội ngũ cán Thông tư liên tịch 39/2005/TTLTBTCBKHCN hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng Quyết định 15/2005/QĐ/UBXD về đơn giá bồi thường nhà cửa vật kiến trúc cây cối hoa màu mồ mả và Quyết định 13/2005/QĐBCN về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành công ty thành viên hạch toán độc Nghị quyết 03/2010/NQHĐND bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh Quyết định 170/2003/QĐBCN về việc chuyển Công ty Đá mài thành Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương do ket qua phat huy uu diem,khac phuc,sua chua yeu kem,khuyet diem theo nghi quyet trung uong 4(khoa 11 Mẫu Lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu thư ngỏ xin tiền Thiết kế hướng đối tượng tâm lý học đại cương bài phát biểu khai mạc tập huấn Giáo trình Chẩn đoán rung động máy Quyết định 15/2004/QĐBGTVT quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức cá nhân trong quản Quyết định 85/2004/QĐBCN về việc chuyển Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Quyết định 501/QĐBGTVT năm 2012 phê duyệt Điều lệ tạm thời tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Quyết định 2724/2003/QĐUB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Quyết định 106/2005/QĐBNV phê duyệt bản Điều lệ của Hội Môi trường giao thông vận tải Việt Nam do Bộ ban kiem diem cua cap uy chi bo nam 2013 ban kiem diem cua cap uy nam 2013 Thông tư số 15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 Thông tư liên tịch 01/2006/TTLTBLĐTBXHBGDĐTBYT hướng dẫn công tác dạy văn hóa giáo dục phục hồi hành vi nhân cách Quyết định 984/QĐBVHTTDL năm 2013 về Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển ngành Quyết định 1436/QĐTTg năm 2010 hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương khắc phục hậu quả hạn hán Quyết định 37/2012/QĐUBND về công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận Quyết định 16/2010/QĐUBND ban hành Quy chế về sử dụng khai thác và quản trị chương trình “Phần mềm Quản Giấy đề nghị tra soát lệnh chuyển tiền bao cao kiem tra thi hanh dieu le dang Chỉ thị 236/TTg năm 1997 tổ chức vận tải hành khách công cộng tại thành phố lớn do Thủ tướng Chính phủ ban hành mau giay moi hoi nghi tong ket cong tac doan nam 2013 phê duyệt dự án GIS quản lý mạng lưới cấp nước Nghi quyet TW7-khoa XI Chỉ thị 03/1999/CTTTG về tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát thăm dò khai Quyết định 208/QĐUBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Quyết định 207/QĐTTg năm 2011 phê duyệt Hiệp định về hợp tác phòng chống buôn bán người và bảo vệ Quyết định 5042/QĐBCT năm 2011 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống và kiểm soát Nghị quyết 02/2004/NQHĐTP về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự sơ yếu lý lịch mẫu 2a/TCTW-98 Quyết định 1971/1999/QĐBKHCNMT về Quy trình công nghệ tiêu huỷ hoặc tái sử dụng Xyanua do Bộ trưởng Bộ Khoa Mẫu số:F02-3aH bản tự kiểm điểm đảng viên 1a. Báo cáo tổng kết mô hình dân vận khéo bao cao tong ket cuoi nam cua truong thon Thông tư 01/2013/TTBLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm Nghị định số 69/2013/NĐ-CP đổi mới mau kiem diem chi bo cuoi nam theo huong dan 27-HD/BTCTW ngayf 25/9/2014 sách giáo khoa hóa học lớp 8 Quyết định 1172/QĐBXD năm 2012 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi Quyết định 3611/QĐUBND năm 2011 điều chỉnh lượng hàng hóa giữa doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường mặt Quyết định 351/1997/TCQĐCĐKT về chế độ quản lý sử dụng và tính hao mòn tài sản cố định trong các Quyết định 3041/QĐUBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Quyết định 2025/QĐBNNTC năm 2010 phê duyệt điều chỉnh dự toán chi Ngân sách nhà nước vốn đối ứng năm Quyết định 04 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bài giảng luat phá sản báo cáo thực hiện Quy định 101-QĐ/TW mẫu sổ c2-05/ns file excel mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng vietinbank Quyết định 162/QĐUBND năm 2013 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất Quyết định 16/2013/QĐUBND sửa đổi Quyết định 14/2007/QĐUBND về bổ sung danh mục mức thu phí lệ phí phạm vi Quyết định 1331/QĐBTTTT năm 2012 về thừa nhận Phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 4660/QĐUBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020 Quyết định 703/QĐTCQLĐĐ năm 2011 về Sổ tay hướng dẫn thực hiện dịch vụ đăng ký và cung cấp thông mau tu kiem tra dang vien chap hanh dieu le dang tham luận tại đại hội mặt trận tổ quốc Thông báo 8211/TB-TCHQ năm 2013 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Thông tư 29/2013/TTBGTVT sửa đổi Thông tư 15/2009/TTBGTVT quy định về giải quyết sự cố tai nạn giao thông đường Thông tư 137/2010/TTBTC quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và Quyết định 247/2004/QĐUB về thành lập Sở Bưu chính Viễn thông do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 24/2010/QĐUBND về thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai do bao cao kiem diem tap the chi bo cuoi nam 2013 theo hưng dan 22 cua Ban to chuc trung uong Mẫu TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH năm 2013 Tài liệu thực hành sử dụng ArcGIS GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN MẪU C4-09/KB ỦY NHIỆM CHI MẪU SỐ C4-02/KB Quyết định 2542/QĐUBND năm 2009 công bố Tập đơn giá Xây dựng công trình – Phần xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng Quyết định 21/2007/QĐUBND về Quy định chính sách đào tạo thu hút nguồn nhân lực và chính sách để thực Quyết định 1624/QĐUBND năm 2012 công bố mới sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải Quyết định 19/2010/QĐUBND quy định tiêu chuẩn thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chế độ ưu Quyết định 158/2002/QĐUB duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên gỗ tròn gỗ xẻ và động vật rừng do Uỷ Quyết định 1381/QĐBNNQLCL năm 2012 điều chỉnh biện pháp kiểm tra dư lượng hóa chất kháng sinh đối với lô Luật bóng đá của FIFA Mẫu Thư đòi nợ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình sản phẩm Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Họi nghị lần thứ 7 BCH Trung ương 7 khoá XI mau tu kiem diem dang vien chap hanh dieu le dang voi noi dung cong tac phoi hop giua nha truong va Nghị quyết 99/2006/NQHĐND cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Thông tư liên tịch 08/2005/TTLTBYTBQP triển khai thực hiện Chỉ thị 25/2004/CTTTg về tăng cường công tác kết hợp quân Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2012/TTBTC quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên phiếu khám sức khoẻ Sem phim loạn luân mẹ và con mau bai phat bieu tong ket hoi phu nu xa luat bao hiem nhan tho quy định 75-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về một số vấn đề về bảo Nghị định số 90/2013/NĐ-CP Thông báo số 218/TBVPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm Thông tư 04/2007/TTBLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành Thông báo số 242/TBVPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh Thông báo 8217/TB-TCHQ năm 2013 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 88/2011/QĐUBND quy định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 Bảng kê các loại tiền nộp bản kiểm điểm đảng viên cá nhân nam 2013 gibbscam Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia X3-00 nghị định 167/2013/ND-CP thuong mai dien tu Bản thuyết minh báo cáo tài chính Quyết định 70/2005/QĐBNV về việc cho phép thành lập Hội Khoa học kỹ thuật – Công nghiệp tầu thủy Việt Quyết định 55/2008/QĐUBND công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng định mức duy tu Quyết định 3624/QĐBVHTTDL năm 2013 phê duyệt nội dung Đề cương “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng Quyết định 30/2007/QĐUBND ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng Quyết định 66/2006/QĐUBND sửa đổi quy định ban hành kèm theo Quyết định 33/2006/QĐUBND do tỉnh Bình Thuận ban hành Quy dinh 181 bo chinh tri xu ly dang vien nghi dinh 176 Văn hóa du lịch từ góc nhìn sử văn hóa Đơn xin phép nghỉ ốm Quy định số 75-QĐ/TW, ngày 25-4-2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII); Nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp Thông tư số 01/2013/TT-NHNN Quyết định 763/QĐUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi thay thế thuộc thẩm quyền giải Sắc lệnh số 3/SL về việc đặt quỹ công lương do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành Thông báo 252/TBVPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thông tư 05/2002/TTNHNN hướng dẫn cho vay vốn đối với người sản xuất doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu Thông tư liên tịch 50/2011/TTLTBYTBTCBCT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người do ban tu kiem diem dang vien nam 2013 tiểu luận tình huống quản lý nhà nước chuan dao duc nghe nghiep cua dieu duong phiếu đảng viên mẫu 2-HSDV.DOC hướng dẫn 666/hdsxdqlhĐxd điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh hòa bình theo công văn Quyết định 165/2004/QĐBQP hướng dẫn áp dụng Quy trình kỹ thuật và định mức dự toán dò tìm xử lý Quyết định 11/2000/QĐUB ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành Thông báo số 123/TBVPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị điều phối Thông báo số 105/TBVPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh Mẫu báo cáo thành tích cá nhân hội cựu chiến binh bản kiểm điêm đảng viên năm 2014 lời cảm ơn trong báo cáo thực tập tốt nghiệp thong tu 77/2010/TT-BQP ban tu kiem diem ca nhan dang vien 2014 Bài thu hoạch học tập Nghị quyết TW 8 Trung ương 7 khoá XI Thông tư số 130/2008/TT-BTC Quyết định 73/2008/QĐBGDĐT về Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở do Quyết định 45/2005/QĐBGTVT về điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới do Quyết định 16/2008/QĐBTTTT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông Chỉ thị 05/CTUBND năm 2013 tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Quyết định 36/QĐHĐQL về Quy chế huy động tiếp nhận quản lý điều hành và sử dụng nguồn vốn trong Tăng cường giáo dục, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên báo cáo của Ban thanh tra nhân dân xã quyêt định số 19 Bản kiểm điểm CBCCVC mẫu KĐ-ĐG/BTCTU Quyết định 165/2005/QĐUBND phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Thông tư 4TS/TT hướng dẫn Quyết định 151CT1986 về tổ chức lại sản xuất nghề cá trên các ngư trường Quyết định 40/2011/QĐUBND điều chỉnh khoản 2 Điều 6 Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của Ban Bồi Quyết định 104/2004/QĐUB về bảng đơn giá xây dựng mới nhà ở và công trình kiến trúc trên địa bàn Quyết định 09/2005/QĐTTg phê duyệt Đề án Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ luật công chức Nghị định số 205/2004 NĐ-CP mẫu 08 thông tư 156 Quyết định 76/2000/QĐBCN chuyển Phân xưởng IV Nhà máy Lưới thép Bình Tây thành Công ty cổ phần Lưới thép Quyết định 1818/2005/QĐCT về việc bổ nhiệm lại cán bộ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Chỉ thị 12/1998/CTTTg về công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 1998 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 21LĐ/QĐ năm 1960 về thành lập tại thị trấn Sầm Sơn huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa một Quyết định 08/2009/QĐUBND sửa đổi quy định định mức chi công tác quản lý sử dụng kinh phí phục vụ c2-05/ns excel Bài tập kỹ thuật số quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9 2013 "cảnh sát" 115/2013/nd-cp Thông tư 08/TTHN-BYT 07-HU/BTCTW Nghị quyết số 08/2006/NQCP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Tuyên Quang do Chính phủ ban hành thông tư 01/2007 van mau lop 12 quy C491E1BB8Bnh 57 cE1BBA7a BE1BB99 ChC3ADnh trE1BB8B Quyết định 1879/QĐUBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc lĩnh vực chính sách người có Danh sách vay vốn kich ban ngay hoi dai doan ket cac dan toc chấm dứt nghĩa vụ dân sự Tất tần tật về Email Marketing Quyết định 48/2011/QĐUBND về Quy định chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy Quyết định 127/2003/QĐBCN về việc chuyển Xí nghiệp Nông sản thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Quyết định 386/QĐBNV năm 2010 phê duyệt Điều lệ sửa đổi bổ sung Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Quyết định 46/2008/QĐUBND về quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà Quyết định 42/2005/QĐBGTVT về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới lưu hành trên đường bộ do Bộ Thông tư 05/2007/TTBKH ban hành các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn Quyết định 52/2007/QĐTTg về chế độ báo Quyết định 2083/QĐUBND năm 2011 phê duyệt Đề cương chương trình lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên Quyết định 12/2008/QĐNHNN sửa đổi Quy chế chiết khấu tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà Bài giảng Nền và móng lamvothuchanhhaohoc8 sách giáo khoa tiếng anh lớp 9 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1221/QĐ-BYT NGÀY 7/4/2008 Quy dinh 75 bct báo cáo kê khai minh bạch tài sản thu nhập bai tap vat ly dai cuong tap 1 bản tự kiểm điểm cuối học kỳ Quyết định 2566/QĐUBND năm 2009 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Quyết định 45/QĐTTg năm 2010 sửa đổi Điều 1 Quyết định 246/QĐTTg quy định cơ chế đặc thù về thu Quyết định 2342/QĐBGTVT năm 2011 sửa đổi Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I Quyết định 0336/2005/QĐBTM về việc uỷ quyền cho các phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp phép hàng hoá của Quyết định 39/2006/QĐBYT ban hành Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 biên bản bàn giao con dấu công ty tieng anh 11 Công Văn số 6608/BYT - TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế Quyết định 1284/2002/QĐNHNN về Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Bài thu hoạch Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XI Thông tư 3925BTC/5 năm 1946 về việc tính lương công chức thuộc những ngạch Âu ngạch bản xứ tương đương Quyết định 2150/2010/QĐUBND ban hành Đề án phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tỉnh Ninh thông tư 11/2014/TT-BCA giáo án điện tử giọt nước tí xíu Thông tư 61/2005/TTBTC sửa đổi Thông tư 49/2003/TTBTC hướng dẩn quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm Quyết định 29/2006/QĐBYT ban hành quy chế Bổ nhiệm bổ nhiệm lại luân chuyển từ chức miễn nhiệm cán bộ Thông tư 07/2003/TTBYT hướng dẫn thi hành Nghị định 12/2003/NĐCP về sinh con theo phương pháp khoa học do Bộ Y tế ban hành Quyết định 2146/QĐBTC quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Văn bản hợp nhất 8023/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao mau don li hon Thông báo số 14/TBVPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Quyết định 32/2006/QĐBBCVT ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định do Bộ trưởng Bộ Bưu Quyết định 27/QĐUBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết Quyết định 27/2007/QĐUBND quy định mức thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn Quyết định 2151/QĐUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi giải Mạng MANE sách giáo khoa tiếng anh lóp 6 nghị định 120/2013/NĐ-CP Giao dịch điện tử ppt Tổ chức công tác kế toán danh sach xa dac biet kho khan theo quyet dinh 447 của UBDT thanh hoa mẫu đơn miễn sinh hoạt đảng tạm thời bai thu hoach nghi quyet trung uong7 Quyết định 2116/QĐBNNHTQT năm 2008 ban hành Quy chế thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại do Bộ trưởng Quyết định 2108/QĐUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Long An Quyết định 158/1998/QĐTTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên Quyết định 1576/QĐBCAC41 năm 2011 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội Quyết định 1257/QĐUBND năm 2012 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban bao cao tong ket phap lenh ccb cap huyen nghị định 178/2013/NĐ-CP Quyết định 19/2013/QĐUBND về Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đơn xin cấp lại giấy xác nhận thay đổi số CMND Quyết định 04/2011/QĐUBND về quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Nghị quyết 59/2012/NQHĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn và tổng quyết toán Quyết định 577/QĐTTg năm 2013 phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 Thông tư liên tịch 144/2002/TTLT/BNNPTNTBCABQP về phối hợp giữa các lực lượng kiểm lâm công an quân đội trong công Quyết định 1617/QĐTTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt dien bien hoa binh Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014.doc Giáo trình hệ thống máy lái thư chào hàng mặt hàng gạo Mẫu giấy xác nhận nhân thân phiếu bảo hành Quyết định 26/2009/QĐUBND về Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 do Quyết định 1566/QĐUBND năm 2012 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Đề án áp dụng công Nghị quyết 12/2012/NQHĐND quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước Mẫu thư chào hàng gạo Chỉ thị 19/2003/CTUB về tăng đẩy mạnh tiến độ chỉnh trang nhà ở công sở tuyến phố hướng tới SEA Thông tư liên tịch 114/2005/TTLTBQPBNV hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân công nhân viên chức quốc danh sách có số điện thoại Nhà máy thuỷ điện báo cáo đại hội mttq xã hết nhiệm kỳ Thông tư 99/2006/TTBNN hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý rừng theo Quyết định 186/2006/QĐTTg do Bộ Nông nghiệp Quyết định 40/2006/QĐBTM Ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành thương Quyết định 3155/QĐUBND năm 2011 phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định 39/QĐUB thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đường bộ thành phố Hồ Chí Minh – Duyên Hải Thông báo 439/TB-TCHQ năm 2014 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Tiểu sử Bà Tưng toàn văn nghị quyết trung ương 4 khóa XI mẫu đơn cớ mất giấy chứng minh nhân dân vovinam sơ yếu lý lịch mẫu 2c/TCTW Thông tư 88/2009/TTBTC sửa đổi Thông tư 27/2007/TTBTC và Thông tư 130/2007/TTBTC hướng dẫn quản lý thanh toán vốn đầu Quyết định 21/2013/QĐUBND quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Tâm Ngân huyện Quyết định 27/2010/QĐUBND về số lượng cán bộ công chức xã phường thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai do Ủy Quyết định 217/2003/QĐUB về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa Quyết định 2343/QĐSGTCC năm 2007 về quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện hướng dẫn khai phiếu bổ sung lý lịch mẫu 2D/TCTW-98 Bài giảng Thanh tra đất đai Quy định số 57- QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về “một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Thông tư số 79/2011/TT-BQP chỉ thị 15/ngày 7/7/2007 của trung ương giáo trình học phần mềm Microstation Quyết định 21/2008/QĐUBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin Nghị quyết số 1157/NQUBTVQH11 về việc quy định một số chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ Quyết định 167/2004/QĐUB phê chuẩn và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Trách nhiệm hữu Quyết định 37/2005/QĐUBND về Quy định thẩm quyền tuyển sử dụng và quản lý cán bộ công viên chức trong Quyết định 35/2005/QĐUBCK về trách nhiệm quyền hạn của các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán trong việc đấu giá Mẫu đơn xin nghỉ tự túc Thông tư liên tịch 79/2004/TTLTBNVBLĐTBXHBTC hướng dẫn Nghị định 102/2004/NĐCP thi hành Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ chính Quyết định 1549/QĐ-BNN-TCCB Chu kỳ của nền kinh tế Việt Nam Quyết định 42/2006/QĐUBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền Quyết định 422/QĐBGDĐT năm 2013 về Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến Quyết định 158/2004/QĐUB về Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiếtKhu đô thị mới Cổ Nhuế Quyết định 2169/2005/QĐUBND phê duyệt Đề án Giáo dục Trẻ em khuyết tật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 2212/2005/QĐBTM về việc ban hành quy chế kinh doanh thép xây dựng do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Tìm hiểu hệ thống ATM và cơ chế ATTT cho hệ thống Quyết định 102/2004/QĐUB về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và mối quan hệ Quyết định 186/2004/QĐTTg quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông Quyết định 25/2011/QĐUBND quy định giá tối thiểu sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Hiệp định số 09/2005/LPQT về Hợp tác nghề cá và nuôi trồng thủy sản giữa nước Cộng hòa xã hội Quyết định 101/2008/QĐUBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức quy định 57 về bảo vệ chính trị nội bộ Mẫu điếu văn tang lễ Thông tư 93/2003/TTBTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành giáo trình word Nghị quyết 22/2011/NQHĐND17 quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tang lễ hội và tổ chức Quyết định 02/2006/QĐBYT Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nội Nghị quyết 20/2011/NQHĐND về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã Chỉ thị 17/2003/CTUB thực hiện phổ cập giáo dục bậc Trung học do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1388/2007/QĐUBND phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 4 thành phố Hồ Chí Quyết định 1662/QĐTTg năm 2007 về việc Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tá Đặng Quy định số 57- QĐ/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Một số vấn đề về Bảo vệ Chính trị nội bộ Đảng” Nhiên liệu dầu khí phuong phap giao duc bai tuyen bo ly do gioi thieu dai bieu Quyết định 539/QĐ-BNN-TCCB Quyết định 493/QĐUBND năm 2013 quy định ghi ký hiệu các tuyến đường thủy nội địa tỉnh Hải Dương Nghị quyết 116/2008/NQHĐND về chính sách giải quyết cán bộ quản lý giáo viên nhân viên hành chính các trường Quyết định 26/1998/QĐTTg về phê duyệt định hướng đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng căn cứ Quyết định 163/2006/QĐTTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình Quyết định 610/QĐUBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Quyết định 1299/2010/images/PP.png Hướng dẫn SV viết khóa luận báo cáo thực tập công ty đầu tư và phát triển số 15 Quyết định 598/QĐTCT năm 2008 về Quy trình miễn thuế giảm thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 2340/QĐBNNTCCB năm 2013 về Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức ngành Nông nghiệp Quyết định 23/2008/QĐBNN quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác Thông tư 40/2011/TTBGTVT về quy định thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông Mau bản tự kiểm điểm ca nhan đảng viên cuối năm 2013 Thông tư liên tịch 23/2004/TTLT/BTCBQP hướng dẫn lập chấp hành quyết toán ngân sách Nhà nước và quản lý tài moc tich,y nghia va tam quan trong cuc nghi quyet va ket luat hoi nghi trung uong 7 pham chat bo doi cu ho Nghị quyết 26/2011/NQHĐND quy định quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí "cong ty dệt may" nghị quyết trung ương 8 khóa XI Nghị quyết 10/2010/NQHĐND phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành Quyết định 4045/QĐUBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn Thông cáo chung số 133/2004/LPQT về kết quả cuộc gặp giữa Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Quyết định 38/2006/QĐUBND sửa đổi mục 12 khoản 1 Điều 6 của Quy định bồi thường hỗ trợ và tái Quyết định 3100/QĐBGTVT năm 2008 về việc thay đổi thành viên Hội đồng thanh lý tài sản để định giá dang uy khoi cac co quan tinh nam dinh Lệnh công bố Pháp lệnh Giám định tư pháp năm 2004 mau ban kiem diem dang vien cuoi nam 2013 mẫu đơn cớ mất giấy tờ xe Quyết định 24/2006/QĐUBND ban hành Quy định tạm thời về trình tự thủ tục xuất cảnh của cán bộ công Quyết định 4366/2009/QĐUBND về quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Quyết định 2133/QĐBVHTTDL năm 2012 xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 16/2009/QĐUBND quy định về quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các Quyết định 1484/2006/QĐUBTDTT Ban hành quy chế về trình tự thủ tục soạn thảo thẩm địnhban hành văn bản quy nghị định 179 năm 2013 Quyết định 1341/QĐUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực chứng Quyết định 12/2009/QĐUBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 Quyết định 02/2013/QĐUBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công Nghị quyết 85/NQHĐND năm 2013 bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Nghị định 49/2008/NĐCP sửa đổi Nghị định 209/2004/NĐCP về quản lý chất lượng công trình xây dựng mẫu h1-hsdv lý lịch đảng viê loi khai mac hoi nghi tong ket cong tac hoi nguoi cao tuoi mẫu biên bản bàn giao con dấu Nghị định 30/2000/NĐCP bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh Chỉ thị 39/2005/CTTTg thực hiện Nghị định 132/2005/NĐCP về các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà Quyết định 54/2013/QĐUBND Quy định vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan Thông tư 07/1998/TTBKH hướng dẫn việc liên doanh trong hoạt động dầu khí do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 43/2010/TTBGDĐT Quy định về biên soạn lựa chọn thẩm định duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp Thông tư 05/2014/TT-BTC quy định về quản lý sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của biên bản bàn giao con dấu cơ quan slide bầu cử Đại Hội chi Đoàn tu hinh luan van email nhân viên quyết định số 447/qd-UBDT ngay 19/9/2013 cua tinh dak lak mẫu powerpoint đại học cần thơ.doc Quyết định 2480/2007/QĐUBND về chính sách hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước cho giáo viên mầm non hợp đồng Quyết định 140/2000/QĐ/BNNKL công bố danh mục một số loài động vật hoang dã là thiên địch của chuột do Quyết định 18/2010/QĐUBND về bảng giá nhà xây mới tài sản vật kiến trúc tại tỉnh Đắk Nông do Ủy Quyết định 1131/2012/QĐUBND quy định mức phân bổ ngân sách đối với đề tài dự án khoa học và công Quyết định 26/2008/QĐUBND về quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên Trang vàng doanh nghiệp 2013 Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên Mẫu 3-HSĐV Quyết định 2609/QĐUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết Quyết định 23/QĐVP quy định sử dụng và quản trị chương trình phần mềm Quản lý văn bản và Hồ Quyết định 1486/QĐTTg năm 2012 quy định cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản Quyết định 225/QĐUBND năm 2010 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn bieu mau b 01 - dnn Quyết định 210/2003/QĐBTC quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho Bạc Nhà giáo án võ thuật công an nhân dân Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 3-HSĐV)2013 nghị quyết trung ương 4 khóa XI Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW noi dung Quy định 57-QĐ/TW quan8 Gary Ng Quyết định 1449/QĐUBND năm 2013 về kế hoạch hành động thực hiện chiến lược chăm sóc và nâng cao sức Quyết định 1365/QĐBNV năm 2009 về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Nạn nhân Quyết định 1295/QĐUBND năm 2008 về phân loại đơn vị hành chính xã phường thị trấn do tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết 194/2010/NQHĐND điều chỉnh Chính sách hỗ trợ sản xuất Nông Lâm nghiệp Thủy sản trên địa Nghị định 10/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam nghị quyết trung ương 5 khóa IX Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe QĐ 1221/QĐ-BYT ngày 07/4/2008 của Bộ Y tế bai giang x quang tim Hướng dẫn 527/SXDKTQH về trình tự lập thẩm định quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Thông tư liên tịch 01/2003/TTLTBTNMTBNV hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên Thông tư liên tịch 04/2004/TTLTNHNNBTP hướng dẫn thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tầu xa Thông tư 31TC/HCP năm 1958 Giải thích và bổ sung điều lệ tiêu chuẩn cung cấp hành chính phí do Bộ Tài chính ban hành Thông tư 11BXD/VKT năm 1993 về việc tổ chức và hoạt động của Ban quản lý công trình do Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 962/QĐBVHTTDL năm 2014 xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 62/2007/QĐBNN sửa đổi quy định về cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ Quyết định 483/QĐBGDĐT năm 2010 phê duyệt Sổ tay Hướng dẫn thực hiện và Sổ tay hướng dẫn quản lý Quyết định 4100/QĐBCT năm 2008 thành lập Văn phòng thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Công thương về Quyết định 331/QĐUBND kế hoạch thực hiện Quy chế tiếp nhận và tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ Quyết định 1948/QĐUBND năm 2012 công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu cấu kiện và kết cấu xây dựng BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ bài tập kinh tế lượng thong bao so 130/TB-TW ngay 10/01/2008 cua bo chinh tri Quyết định 33/2007/QĐUBND điều chỉnh mức thu tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí lệ Quyết định 3179/QĐBGDĐT năm 2010 phê duyệt danh sách cá nhân được tuyển chọn đi học sau đại học ở Thông tư 30/2014/TTBTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat Thông tư 79/2005/TTBNV hướng dẫn chuyển xếp lương cân đối với cán bộ công chức viên chức khi thay đổi Quyết định 27/2007/QĐUBND sửa đổi Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển sản phẩm công ban tu kiem diem dang vien nam 2012 Thông tư 12/2011/TTBVHTTDL hướng dẫn về tiêu chuẩn trình tự thủ tục hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình ban tu kiem diem dang vien nam 2014 Quyết định 4729/2001/QĐBYT công bố một chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được Quyết định 34/2008/QĐUBND thành lập Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nghị quyết 87/2013/NQHĐND17 về xây dựng Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã phường thị trấn tỉnh Bắc Ninh Quyết định 126/2007/QĐTTg quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban biên từ điển tiếng việt hoàng phê Quyết định 1314/QĐBNNKHCN năm 2012 phê duyệt Đề cương thực hiện năm 2012 Nhiệm vụ: Tích hợp vấn đề Công điện 05/CĐBTTTT về việc đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành công Quyết định 1280/1998/QĐUBT ban hanh Quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử Quyết định 6194A/2004/QĐUB về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ du lịch Bến Thành thành Công Chỉ thị 09/2005/CTTTg về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành bài giảng sơ cấp lý luận chính trị bài 13 Quyết định 33/2009/QĐUBND điều chỉnh định mức chi quản lý hành chính Nhà nước Đảng Đoàn thể do tỉnh Bình Phước ban hành BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC giáo trình cơ sở văn hóa việt nam TRẦN qUỐC VƯỢNG Quyết định 5372/QĐSTCBG năm 2010 về bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản như: tàu thuyền Quyết định 258/2004/QĐUB phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn Quyết định 147/2004/QĐTTg về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải Nghị quyết số 07/2007/NQHĐND về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp nông thôn phục vụ chương trình