Tìm Kiếm văn bản, Tài liệu, Ebook, Giáo trình PDF, Word, Excel, PowerPoint Download miễn phí

500 file được tìm kiếm mới nhất !

Bài giảng CAD 2007 báo cáo sơ kết chỉ thị số 15-CT/TW Quyết định 39/2006/QĐUBND về Kế hoạch thực hiện bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa Nghị định 210/2004/NĐCP về chế độ trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Chỉ thị 16/2004/CTBCN về đẩy mạnh hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn do Bộ Công thương ban hành Quyết định 27/2000/QĐBTC về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và chất lượng thiết Quyết định 2638/QĐUBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Quyết định 48/2012/QĐUBND về Quy chế thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quyết định 2837/QĐUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Thông tư liên tịch 19/2010/TTLTBTPBTCTTCP hướng dẫn trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành Quyết định 16/2010/QĐUBND sửa đổi Quy định hỗ trợ thuê phương tiện vận chuyển tài sản dự án tái định Quyết định 49/2010/QĐUBND quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 20112015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Đỗ Văn Đại, luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam-Bản án và bình luận bản án, Nxb CTQG 2010 Thông tư liên tịch 600/1999/TTLTBGTVTBTS hướng dẫn Nghị định 72/1998/NĐCP về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện báo cáo thành tích của mttq Nghị định số 74/2013/NĐ-CP Điếu văn truy điệu liệt sỹ Thông tư 72/2000/TTLTBTCCBCPBTC hướng dẫn điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối Quyết định 24/1999/QĐBXD ban hành Định mức dự toán xây dựng cấp thoát nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 20/2010/QĐUBND điều chỉnh Quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Thông báo số 0362/TMDM về việc điều chỉnh số liệu phân giao hạn ngạch thành tích đợt II do Bộ Thương mại ban hành Quyết định 179/2006/QĐUBND về trình tự thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án luậ giáo dục nghề nghiệp danh bạ điện thoại phú mỹ hưngtp.hcm Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại công ty cổ phần Kinh Đô Quyết định 2837/QĐUBND năm 2010 về công bố bộ tục hành chính được áp dụng tại Sở Tài chính tỉnh noi dung quy dinh so 57-QD/TW ngay 03/5/2007 cua bo chinh tri Quyết định 799/QĐBYT về hướng dẫn thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 19/2008/QĐUBND thu hồi Quyết định 1388/2006/QĐUBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ Quyết định 35/2011/QĐUBND về bảng giá tối thiểu tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Quyết định 45/2008/QĐBLĐTBXH về Chương trình khung trình độ trung cấp nghề chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Thông tư 06/2009/TTBNV hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thi đua khen thưởng” do Bộ Nội vụ ban hành quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về một số vấn đề về bảo Sắc lệnh số 44/SL về việc cử ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Cục trưởng Cục quân nhu do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 90/2008/QĐUBND sửa đổi điểm c Điều 3 Quyết định 21/2001/QĐUB về một số chính sách và biện pháp Quyết định 7028/QĐBCT năm 2011 điều chỉnh “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Quyết định 265/QĐ-TCHQ năm 2014 về quy trình thanh tra chuyên ngành trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 63/2013/QĐUBND công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng bổ sung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Bieu bao cao thong ke theo huong dan so 12- BTCTW công văn số 7053/BGD&ĐT ngày 12/8/2005 Sem phim loạn luân mẹ và con Chỉ thị 01/2009/CTUBND tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre Thông tư 06/2007/TTBTM hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên do Bộ Thương Mại ban hành Thông tư 105/2005/TTBTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 137/2005/NĐCP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác Quyết định 16/2011/QĐUBND quy định giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đề cương bài giảng Nghị quyết trung ương 8 khóa XI downd nghệ thuật bán hàng bậc cao zig ziglar Nghị quyết 350/2010/NQHĐND quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng Quyết định 02/2007/QĐBTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng linh kiện phụ tùng Quyết định 21/2013/QĐUBND về mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng của Chương trình bố Quyết định 383/QĐTTg năm 2008 về tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành Hướng dẫn 1466/HDSTNMT về thủ tục môi trường thực hiện Quyết định 14/2009/QĐUBND do Sở Tài nguyên và Môi trường phòng chống bạo lực gia đình Quyết định 72d/2006/QĐUBND về bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc grub Chỉ thị 23/2005/CTUBND về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu Ngân sách nhà nước do tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định 37/2007/QĐUBND về quy định mức chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An Nghị quyết liên tịch số 01/2004/NQLTMTTQBTNMT về việc phối hợp thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia Quyết định 18/2007/QĐUBND quy định quản lý sử dụng nguồn kinh phí phục vụ công tác khuyến công thành phố Cần Thơ quan điểm,nguyên tắc,mục tiêu và định hướng đề án cải cách chính sách tiền lương,bảo hiểm xã hội thực trạng và quy chế trả lương mẫu phiếu đảng viên mẫu 02 Quyết định 27/2006/QĐBKHCN về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao do Bộ trưởng mẫu giấy báo nợ của ngân hàng BIDV phiếu đảng viên mẫu 2-HSDV.DOC Quy định 196QĐ/TW năm 2008 về tổ chức đảng trong các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước do Ban Bí thư ban hành Quy định số 49-QĐ/TW ngày 21/11/2011 của Bộ chính trị về tổ chức Đảng trong q Quyết định 24/2008/QĐUBND sửa đổi Quyết định 57/2007/QĐUBND về lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Quyết định 46/2008/QĐUBND sửa đổi Quy định về chế độ chính sách và công tác quản lý đối với người Quyết định 52/2006/QĐBNN Quy định chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ mẫu đơn cớ mất giấy tờ xe Nghị định 146/2003/NĐCP về việc thành lập xã thuộc huyện Bắc Quang và thành lập huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang Kế hoạch 163/KHUBND năm 2013 thực hiện Kế hoạch 98KH/TU về vấn đề cải cách chính sách tiền lương bảo Danh sách số điện thoại khách hàng hà nội Quyết định 1011/2006/QĐUBND về Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Nghị quyết 24/NQHĐND năm 2012 điều chỉnh chế độ chính sách đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu Thông tư 65/2013/TTBCA hướng dẫn Quyết định 44/2012/QĐTTg quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng Quyết định 36/1998/QĐBCN giá khảo sát xây dựng chuyên ngành các công trình điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 35/2013/QĐUBND về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thu thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Phú Yên tham luận ngày biên phòng toàn dân Quyết định 149/2005/QĐUBND điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu nghị định 158/2013/NĐ-CP phieu danh gia dang vien báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện thông báo số 130-TB/TW Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh mẫu "biên bản bù trừ công nợ 3 bên" hướng dẫn 37 HD/ VPTW Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin Quyết định 2586/QĐUBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 03/2007/QĐUBND về trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động Quyết định 257/QĐUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Quyết định 2037/QĐUBND năm 2012 phê duyệt dự án Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 20112020 Nghị quyết 37/2011/NQHĐND về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2011 2015 do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành Thông tư 63/2000/TTBTC hướng dẫn cấp phát kinh phí thực hiện Quyết định 20/2000/QĐTTg về việc hỗ trợ người hoạt danh sách số điện thoại giám đốc giáo trình bảo hiểm danh sách nhân viên đài truyền hình tphcm thongtu79/2011/TT-PQB Thông tư 214/2005/TTBQP hướng dẫn Quyết định 269/2005/QĐTTg về chế độ phụ cấp phục vụ do Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 50/2010/QĐUBND sửa đổi Quyết định 80/2009/QĐUBND quy định về tiêu chuẩn quy trình thủ tục và hồ sơ Quyết định 03/2006/QĐUBND về việc chia tách thôn thuộc xã Cư An huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch 1312/KHUBND tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động người Quyết định 56/2003/QĐBGDĐT ban hành Điều lệ trường Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bình luận bộ luật hình sự pdf phieu dieu chinh so lieu da chi theo TT08/2013 ngay 10/1/2013 cua BTC Chuyên đề Công nghệ sản xuất bột ngọt hướng dẫn số 22/hdkt-ccb ngay 21/5/2013 kiem diem cap uy nam 2013 Nghị quyết 02/2010/NQHĐND điều chỉnh lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở và file exel tinh toan mat duong BTXM theo QD 3230 giáo trình học phần mềm Microstation Quyết định 59/2007/QĐTTg quy định tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại Quyết định 35/2012/QĐUBND điều chỉnh đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước Quyết định 35/2012/QĐUBND về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với Quyết định 15/2010/QĐUBND quy định đơn giá và mật độ cây trồng để tính giá trị bồi thường hỗ trợ Quyết định 221/QĐTTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy Bài thu hoạch nghị quyết TW 8 Trung ương khoá XI cuốn theo chiều gió báo cáo dân vận chính quyền năm 2013 hướng dẫn số 11-hd/vptw Kinh Kim cương bát nhã ba la mật giáo trình hán ngữ 1 dạy chơi cờ tướng Thông tư 76/2002/TTBTC hướng dẫn về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành Quyết định 708/2006/QĐUBND về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình cá nhân do báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận 292 của Ban Bí thư vê giải quyết hậu quả chất độc hóa học Thông tư 38/2010/TTBLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 91/2010/NĐCP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi Quyết định 39/2008/QĐUBND về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất Quyết định 3152/2004/QĐUB về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp danh sach cac xa 135 giai doan III tinh tuyen quang giáo trình quản trị bán hàng danh sach xa dac biet kho khan theo quyet dinh 447 của UBDT Quyết định 63/2005/QĐUBND về việc chuyển chức năng Quản lý Nhà nước về công tác Định canh định cư đối Quyết định 22/2005/QĐBNN về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hạn chế sử dụng cấm Thông tư 91/1997/TT/BTC sửa đổi Thông tư 86/1997/TT/BTC hướng dẫn nộp thuế đối với khoản phụ thu cước viễn thông Quyết định 4444/2007/QĐUBND ban hành Quy định về trình tự chấp thuận địa điểm xây dựng và lập thẩm định Quyết định 173/2005/QĐUBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ danh sach 9.700 giám đốc Bảng giá dịch vụ forum seeding chiến lược marketing công ty thức ăn chăn nuôi Nghị quyết 49/2011/NQHĐND về điều chỉnh mức thu học phí công lập từ mầm non đến trung học phổ thông do tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 83/2012/QĐUBND về Quy định tiêu chí quy trình thủ tục xét công nhận đề tài sáng kiến cấp tỉnh của tỉnh Nghệ An giáo trình kinh tế lượng giao trình vi xử lý tap 3 10. Thông tư 302/TT - ĐKTK của Tổng cục Quản lý ruộng đất ngày 28/10/1989, hướng dẫn thi hành Quyết định số 201-ĐKTK Quyết định 09/2006/QĐTTg ban hành Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết 47NQ/TW về tiếp Quyết định 07/2006/QĐUBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa thành giáo trình môn pháp luật du lịch Quyết định 08/2012/QĐUBND quy định số lượng tiêu chuẩn nhiệm vụ quyền hạn và chế độ phụ cấp cho Khuyến Quyết định 199/QĐUB năm 2004 phê duyệt giá thuốc khám chữa bệnh cho người nghèo do tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định 1834/QĐUBND năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện “Chỉ thị 18CT/TW về tăng cường sự lãnh Tuổi nghỉ hưu trong dự thảo Bộ luật Lao động các bài thơ tình hay nhất cac bai tieu luan mon quan tri du an dau tu ds doanh nghiệp hồ chí minh hợp đồng hợp tác Quyết định 2062/QĐUBND năm 2013 quy định việc thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Thông tư liên tịch 772/2001/TTLTTCĐCNHNN hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền Hướng dẫn 29HD/BTCTWBTGTW thực hiện Quyết định 185–QĐ/TW về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Trung tâm Thông báo 6194/CTTTHT nội dung cuộc họp Giao ban công tác Tuyên truyền Hỗ trợ quý II/2012 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 0441/2002/QĐBTM về sử dụng cờ hiệu quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu Thông tư 54/2005/TTBTC hướng dẫn Quyết định 107/2005/QĐTTg thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động mẫu biên bản cấn trừ công nợ giáo trình quy hoạch xây dựng đơn vị ở giáo trình kinh doanh quốc tế C6-13/ns công văn số 06/UBQG-VP ngày 22/01/2014 Quyết định 66/2008/QĐBGDĐT về Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành do Bộ trưởng Bộ Giáo Quyết định 2373/QĐUBND năm 2013 công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng Quyết định 111/2008/QĐBNN về Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển Nghị quyết 04/2013/NQHĐND quy định định mức chi hỗ trợ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Cao Bằng Nghị quyết số 20/2008/QH12 về việc một số vấn đề kinh tế xã hội năm 2008 trong tình hình mới do Quốc hội ban hành quyết định 447/-UBDTMN cac xa thon dac biet kk phat bieu dang uy tong ket 5 nam thuc hien nghi dinh 150 cu chinh phu cuc chien binh Báo cáo tổng kết thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh đanh gia chat luong chi bo đang nam 2013 tâm lý học đại cương Nghị định 55/2010/NĐCP sửa đổi Nghị định 142/2004/NĐCP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính viễn Sắc lệnh số 17/SL về việc cử ông Nguyễn Hữu Ngô làm uỷ viên UBKCHC Liên khu Việt bắc do Chủ tịch nước ban hành Thông tư 12/2007/TTBLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân nhân viên viên Thông tư 59/2008/TTBGDĐT hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập Thông tư 16/2009/TTBCT về việc xây dựng thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quyết định 45/2009/QĐUBND sửa đổi quy định kèm theo Quyết định 86/2008/QĐUBND về sử dụng kinh phí tổ chức thực truyện 18 cach che tao thuoc kich duc chỉ thị 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của bộ chính trị Quyết định 38/2006/QĐUBND bổ sung Quyết định 94/2005/QĐUBND Quy định về tổ chức quản lý công tác đào tạo bồi Quyết định 3358/QĐBNNĐMDN năm 2010 thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp Quyết định 176/2002/QĐTTg thành lập Ban chỉ đạo chương trình hành động triển khai chỉ thị 58CT/TW về đẩy mạnh Nghị quyết trung ương 8 (khóa XI) Nghị quyết về việc thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới Nghị quyết 10/2010/NQHĐND quy định chức danh và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 130-TB/TW “về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại giấy nộp trả kinh phí c2-05 TT 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 ban kiem diem nghi quyet trung uong 4 Nghị định 131/2003/NĐCP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Mường Lát Quan Sơn và Hoàng Hoá tỉnh Thanh Hoá Quyết định 132/2002/QĐTTg về việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số Quyết định 61/2005/QĐUBND về tiêu chuẩn giá tối thiểu tỷ lệ tối thiểu sử dụng phòng nghỉ để tính thuế Quyết định 843/QĐTTg năm 2008 về việc tặng kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng hoạt động kháng Quyết định 39/2008/QĐUBND ban hành Quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp phiếu đảng viên mẫu 2-hsđv báo cáo tổng kết chi bộ năm 2012 cua thôn ban Chỉ thị 02/2009/CTUBND về công tác dân quân tự vệ Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Phước Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng công tác quân sự địa phương năm 2014 do thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 19/2005/QĐUB về Quy định hạn mức giao công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Quyết định 19/2006/QĐUBND phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 20062010 do Uỷ ban Nhân dân tỉnh An giang ban hành Quyết định 179/2005/QĐUBND thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giao danh sách giám đốc Quyết định 24/2008/QĐUBND thu hồi Quyết định 3242/2004/QĐUB quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ Quyết định 06/2001/QĐUB về Quy chế đặt đổi tên đường phố công viên quảng trường và công trình văn hoá Quyết định 10/2007/QĐUBND phân công trách nhiệm thực hiện quản lý đánh số gắn biển số nhà do tỉnh Sơn La ban hành Thông tư liên tịch 02/1998/TTLTBYTBTCCBCP hướng dẫn Nghị định 01/1998/NĐCP về hệ thống tổ chức y tế địa phương do Công điện 296/CPV1 về dán tem hàng nhập khẩu chống buôn lậu và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành ebook từ điển tiếng việt Quyết định 1312/QĐUBND năm 2010 sửa đổi mức trợ cấp xã hội hàng tháng sửa đổi đối tượng bảo trợ Quyết định 3266/2006/QĐUBND về việc thành lập ban vận động xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt Quyết định 335/QĐNHPT năm 2009 về Quy định công tác tổ chức và cán bộ trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam Hướng dẫn 563/HDTLĐ về tuyên truyền biển đảo và kết quả phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Quyết định 2029/QĐUBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của dự án xây dựng đường Lô dien van tat nien giáo trình Đơn đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng bài giảng về luật đất đai 2013 Quyết định 05/2011/QĐUBND về mức thu quản lý và sử dụng phí vệ sinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 76/2013/QĐ-TTg quy định chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối với đối tượng do Ủy Quyết định 2913/QĐBNNHTQT năm 2011 phê duyệt chủ trương chuẩn bị và thực hiện dự án “Chương trình bảo tồn Quyết định 25/2008/QĐUBND điều chỉnh phân loại đường phố thị xã Đông Hà năm 2008 do tỉnh Quảng Trị ban hành Chỉ thị 07/CTUBND năm 2013 tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long báo cáo sáng kiến kinh nghiệm thư đặt hàng trong xuất nhập khẩu dan van kheo trong tình hình mới Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 Thông tư liên tịch 03/2013/TTLTBNVBTC hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ Quyết định 226/QĐBTTTT năm 2007 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư liên tịch 28/2013/TTLTBLĐTBXHBQP Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ thương binh người hưởng chính sách như thương binh Quyết định 523/2007/QĐBTS về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển bền vững ngành thuỷ Quyết định 51/1999/QĐBCN Quy định sử dụng mẫu chuẩn trong phân tích mẫu địa chấtkhoáng sản rắn và Quy định BAO CAO 5 NĂM THỰC HIEN THONG BAO 130 CUA BO CHINH TRI DANH SÁCH DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT Thông tư 03/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn Quyết định 1776/QĐ-TTg về “Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai đặc Thông tư 224/2012/TTBTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng quỹ thành viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 54/2010/QĐUBND ban hành Quy định chức danh và chế độ chính sách đối với những người hoạt động Thông tư 100/2005/TTBTC hướng dẫn về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 do Bộ Tài chính ban hành Quyết định 4719/1999/QĐUBVX về việc thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bài thu hoạch Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XI các nghi quyet duoc thong qua tại cuoc hop lan thu 10 của HĐND tinh tra vinh Máy CD –VCD Quyết định 37/2008/QĐUBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn Quyết định 33/2004/QĐUB sửa đổi Quyết định 08/2004/QĐUB về thành lập Phòng tôn giáo trực thuộc Ủy ban nhân dân Quyết định 3236/QĐBKHCN năm 2007 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 260/2003/QĐTTg thành lập trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 09/2013/NĐ-CP về Luật Phòng chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Lao Văn bản hợp nhất 8020/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm do Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 49/2006/QĐUBND về quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức viên chức Quyết định 09/2010/QĐUBND ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu làng nghề tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 29/2006/QĐBTS Quy định tạm thời về tiêu chuẩn chế độ nhiệm vụ quyền hạn của Cộng tác viên Quyết định 16/2005/QĐUB về số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã phường Bài thu hoạch nghị quyết T mẫu 08 thong tu 156 Quyết định 46/2005/QĐBYT về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư số 07/2004/TTBYT hướng dẫn việc xuất Quyết định 48/1999/QĐUBT về phân cấp thẩm quyền và ủy quyền ký quyết định lương và công nhận hết thời Quyết định 234/2005/QĐTTg về chế độ đặc thù đối với công nhân nhân viên viên chức một số ngành nghề Nghị định 104/2005/NĐCP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường xã thuộc thị xã Hà Giang Quyết định 126/2008/QĐBNN sửa đổi mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật sản phẩm động vật kiểm tra vệ sinh Chỉ thị 25/2005/CTUB triển khai thực hiện Nghị định 108/2005/NĐCP sửa đổi Nghị định 51/CP về đăng ký và quản Quyết định 287/QĐTTg năm 2011 sửa đổi Quyết định 1451/QĐTTg về Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa Quyết định 1498/QĐBNV năm 2011 về chương trình đào tạo bồi dưỡng Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng nhân Quyết định 1858/QĐUBND phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bến Tre giai đoạn 20112020 tầm nhìn đến năm 2025 Quyết định 13/2013/QĐUBND về Quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành Bản kiểm điểm cá nhân Đảng Quyết định 26/2012/QĐUBND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ công chức nhà nước tỉnh làm nhiệm Chỉ thị 09/2006/CTUBND tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Quảng Bình ban hành Kết luận 66KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quyết định 3238/QĐBKHCN năm 2007 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 31/2009/QĐUBND điều chỉnh Quyết định 2340/2007/QĐ UBND về mức giá thu một phần viện phí và dịch vụ Nghị định thư số 101/2004/images/TXT.png Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành liên lạc Quyết định 3095/QĐBGTVT năm 2013 Quy định tạm thời giải pháp kỹ thuật công nghệ đối với đoạn chuyển tiếp Quyết định 20/2012/QĐUBND quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ thủy nội địa sử dụng Quyết định 1382/QĐBNV năm 2012 công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng Quyết định 02/2011/QĐUBND Quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công chức lãnh đạo quản lý Quyết định 02/2001/QĐTCDL sửa đổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn do Tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch ban hành Báo cáo thực hiện Nghị quyết sô 01-NQ/TW, ngày 28/3/1992... Đơn gia hạn, đồi tên đề tàin thời gian công tác Quyết định 135/2004/QĐUB quy định khuyến khích đầu tư khai thác bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn Nghị định 171/2013/NĐCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Quyết định 2646/1999/QĐUBQLDA về phân công nhiệm vụ các sởngành thành phố quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ Nghị định 79/2011/NĐCP sửa đổi Nghị định 36/2008/NĐCP về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay Quyết định 341/2013/QĐUBND hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thực hiện thu tiền sử dụng đất ở Quyết định 2219/QĐBTC năm 2013 đính chính Thông tư 94/2013/TTBTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ tín Chỉ thị 104/2006/CTBNN triển khai công tác phòng chống hạn hán đảm bảo sản xuất vụ đông xuân 20062007 ở Xem phim loạn luân mẹ và con trai sổ giao ca trong sản xuất Quyết định 151/1998/QĐUB về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo của tỉnh Bình Phước Quyết định 18/1998/QĐNHNN7 về trạng thái ngoại tệ đối với các Tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại Quyết định 09/2011/QĐUBND về Quy định khu vực đường phố địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Nghị định 63/2001/NĐCP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp của tổ chức chính trị tổ chức chính tài liệu hỏi đáp nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa XI bản kiểm điểm cá nhân theo hướng dẫn mới Khả năng trồng Cao su trên đất rừng khộp Bài thu hoạch nghị quyết TW 9 khóa XI mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên danh sách các xã hết 135 năm 2014 Thông tư 47/2011/TTBTC hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh đề thi hoạch định ngân sách vốn có giải Quyết định số 118/QĐ-TCT ngày 26/01/2011 Quyết định 67/2007/QĐUBND quy định phân cấp thẩm quyền trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản nhà Quyết định 3768/QĐUBND năm 2013 phê duyệt Đề án “Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với Quyết định 317/2005/QĐTTG phê duyệt đề án sắp xếp đổi mới nông lâm trường quốc doanh thuộc UBND tỉnh Lạng Quyết định 35/2008/QĐUBND bãi bỏ Quyết định 120/2001/QĐUB ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn Quyết định 24/2004/QĐBTC năm 2004 sửa đổi nội dung Tờ khai xuất khẩu biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1322/2006/QĐUBND về bộ đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi và đào đắp ao nuôi trồng thuỷ Quyết định 08/2008/QĐUBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã phường thị trấn và làng Quyết định 05/2009/QĐUBND về sửa đổi Quyết định 04/2007/QĐUBND Quy định tỷ lệ phần trăm % trích nộp khoản Quyết định 06/2006/QĐBTS ban hành quy chế quản lý vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn do Bộ trưởng Bộ thuỷ sản ban hành Nghị quyết 231/2008/NQHĐND điều chỉnh bổ sung một số nhiệm vụ chỉ tiêu giải pháp trong Nghị quyết 81/2005/NQHĐND về kế hoạch số 121-kh/TU Nghị quyết 87/2013/NQHĐND17 về xây dựng Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã phường thị trấn tỉnh Bắc Ninh bien ban hop ban chi uy chi bo truong cao dang Sắc lệnh số 13/SL về việc để huyện Kim Môn liên khu 1 thuộc tỉnh Hải Dương Liên khu 3 do Chủ tịch nước ban hành Thông tư 90/2011/TTBQP sửa đổi Thông tư 181/2005/TTBQP hướng dẫn Nghị định 32/2005/NĐCP về quy chế cửa khẩu biên giới Quyết định 07/2001/QĐBKHCNMT Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và công nghệ Quyết định 667/2004/QĐBTP ban hành quy chế kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 07/2007/QĐUBND hủy bỏ Quyết định 80/2004/QĐUB về ban hành khung giá cước vận tải hành khách đường 9003/NHNN-VP ngày 29/11/2013 Quyết định số 91-QĐ/TW của Ban Bí thư NGHI QUYET TRUNG UONG 6 thiet bi dau cuoi Quyết định 42/2013/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định Quyết định 122/2004/QĐBCN về việc thành lập Trường Trung học Công nghiệp và Xây dựng trực thuộc Bộ Công nghiệp Nghị quyết 94/2008/NQHĐND sửa đổi Phần II Phụ lục kèm theo Nghị quyết 25/2006/NQHĐND về quy định số lượng chức Quyết định 186/2004/QĐUB về thành lập Ban chỉ đạo Quản lý và Phát triển thị trường bất động sản trên Quyết định 2567/2003/QĐBGTVT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu của Cục Đường bộ Việt Nam Quyết định 613/2004/QĐTLĐ về Quy chế làm việc của Chủ tịch Phó Chủ tịch và Trưởng ban Thủ trưởng đơn Quyết định 723/2012/QĐUBND quy định bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quyết định 19/2007/QĐUBND bãi bỏ Quyết định 30/2005/QĐUB về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ nông dân Thông tư 78/2011/TTBNNPTNT hướng dẫn Nghị định 117/2010/NĐCP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng do Quyết định 233/2003/QĐBCN sửa đổi Quyết định 162/2003/QĐBCN về chuyển Công ty Hoá chất Vĩnh Thịnh thành Công ty cổ Quyết định 01/2012/QĐUBND quy định chế độ hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở tham Quyết định 1207TC/QĐ/NSNN năm 1996 ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 208/2005/QĐUBND phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển cá sấu trên địa bàn thành phố đến năm Quyết định 3644/2011/QĐUBND về Đơn giá bồi thường thiệt hại cây hoa màu trên đất phục vụ giải phóng mặt Quyết định 182/2008/QĐUBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2010 định Quyết định 17/2009/QĐUBND bãi bỏ Quyết định 23/2004/QĐUB về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại mau tu kiem diem dang vien theo nghi quyet TW 4 bài giảng tổ chức thi công Quyết định 1588/QĐTTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Dương Đình Quyết Phó Quyết định 13/2005/QĐBTC hướng dẫn thực hiện cam kết tại Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng đồng Quyết định 126/2009/QĐUBND về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Quyết định 09/2009/QĐUBND về Quy chế phương thức hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Quyết định 734/QĐTTg năm 2010 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 34/2009/QH12 về đẩy mạnh thực hiện chính Phiếu đảng viên bai bao cao thuc hien phap lenh ccb Quyết định 991/QĐHQQNa năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức địa bàn hoạt Quyết định 46/2006/QĐUBND về giá tối thiểu khoáng sản động vật rừng và lâm sản phụ để tính thuế tài Quyết định 01/2010/QĐUBND ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tiêu chuẩn Trưởng phòng Phó trưởng Thông báo 377/TBBGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Công Quyết định 739/QĐUBND năm 2012 sửa đổi Quyết định số 2561/QĐUBND quy định công nhận sáng kiến giải pháp hữu Văn bản hợp nhất 8013/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về đăng ký quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành mẫu C2-05/NS(GIẤY NỘP TRẢ KINH PHÍ Quyết định 45/2000/QĐBNNKHCN công nhận phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Quyết định 679/2007/QĐBCA về Quy chế cấp và quản lý giấy phép xuất nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành Quyết định 43/2002/QĐBCN về Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện do Bộ Quyết định 44/2008/QĐBGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng Quyết định 130/2009/QĐUBND về chấm dứt thời hiệu thi hành các quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền Quyết định 1559/images/Ex.png Quyết định 101/2006/QĐUBND Quy định về hoạt động quảng cáo và viết đặt biển hiệu trên địa bàn thành phố Luật bảo hiểm y tế ủy nhiệm chi c4-02/kb bản word ban co yeu chinh phu - mau so 042FQLKT mau nghi quyet chi bo Quyết định 18/2007/QĐBCT phê duyệt Qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu Vùng Công văn số 5546-CV/VPTW ngay 15/5/2013 cua van phong trung uong dang vật lý đại cương cơ nhiệt Quyết định 44/1997/LĐTBXHQĐ ban hành tạm thời Danh mục nghề công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm Quyết định 11/2007/QĐUBND quy định chính sách về bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Quyết định 02/2008/QĐUBND quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức cấp Nghị định 85/2002/NĐCP sửa đổi Nghị định 178/1999/NĐCP về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng QuyE1BABFt C491E1BB8Bnh sE1BB91 10442FQC490 - BCA 28C1129 ngC3A0y 052F92F2007 vE1BB81 phC3A2n cC3B4ng trC3A1ch nhiE1BB87m vC3A0 quan hE1BB87 phE1BB91i hE1BBA3p trong hoE1BAA1t C491E1BB99ng C491iE1BB81u tra cE1BBA7a cC6A1 quan CE1BAA3nh sC3A1t C491iE1BB81u giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư Quyết định 984/2010/QĐUBND ban hành “Đề án phát triển Tổ chức hành nghề Công chứng tỉnh Phú Thọ giai đoạn nghiquyettw7khoa11 tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô Sổ tay thuế Việt Nam 2013 chuyên đề sinh hoạt HTLTTGDD HCM nguyC3AAn tE1BAAFc2C mE1BBA5c tiC3AAu vC3A0 C491E1BB8Bnh hC6B0E1BB9Bng tiE1BABFp tE1BBA5c hoC3A0n thiE1BB87n C491E1BB81 C3A1n cE1BAA3i cC3A1ch chC3ADnh sC3A1ch tiE1BB81n lC6B0C6A1ng2C BHXH trE1BBA3 cE1BAA5p C6B0u C491C3A3i ngC6B0E1BB9Di cC3B3 cC3B4ng tron Thông tư 116/2011/TTBTC hướng dẫn Quyết định 36/2011/QĐTTg về mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ Quyết định 39/2008/QĐUBND về chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy người bán dâm người sau cai Nghị quyết 04/2009/NQHĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 27/2008/NQHĐND về giao đất dịch vụ đất ở có thu tiền Nghị quyết 293/2012/NQHĐND sửa đổi quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính đặc thù phục vụ hoạt Báo cáo số 192- BC.BCĐ ngày 31/10/2013 của Ban chỉ đạo chương trình số 08- CTr/TU về việc sơ kết thực hiện Chương trình số 08- CTr/TU của thành phố Hà nội khó XV. mẫu đơn cớ mất giấy chứng minh nhân dân vợ ơi anh biết lỗi rồi mẫu giấy báo có của ngân hàng Quyết định 71/2004/QĐBNV về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị ViệtBỉ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 106/2004/QĐBVHTT điều chỉnh địa danh di tích xếp hạng quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóaThông tin ban hành Quyết định 39/2008/QĐBVHTTDL quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật Thông tư 60/2006/TTBTC hướng dẫn tiêu chuẩn điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán Quyết định 59/2004/QĐUB về Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước công tác đo lường chất lượng Hướng dẫn số 436-HD/X11(X13) về công tác kết nạp Đảng viên trong CAND Phiếu bổ sung hồ free c1-07/ns thông tư 156 quy dinh 47 ngay 01/11/2011 mau so c2-03/NS tt 08/2013/tt-BTC ngay 10/1/13 cua BTC Quyết định 03/2007/QĐUBND sửa đổi quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và định mức dự toán bản tự kiểm điểm đảng viên cong chuc cuối năm 2013 hay nhat theo nqtw4 Quyết định 02/2009/QĐUBND điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn Quyết định 101/2005/QĐBNV phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam Quyết định 21/2005/QĐUB về điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một Quyết định 132/2006/QĐTTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức viên chức ngành kiểm Quyết định 166/2005/QĐTTg ban hành quy định tạm thời về điều kiện tiêu chuẩntrình tự và thủ tục xét tặng bản kiểm điểm cá nhân nam 2013 (KÈM THEO hướng dẫn số 22- HD/BTCTW bài phát biểu ra quân thang thanh niên Phim sex Châu Mỹ hay nhất 2014 Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị Lời cảm ơn báo cáo thực tập thể dục tai trường Quyết định 256/2005/QĐTTg thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 24/2013/QĐUBND về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Quyết định 44/2012/QĐUBND về Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư trình tự thủ tục thu hồi đất Nghị quyết 38/NQCP năm 2010 thành lập các phường: Nghi Hương Nghi Thu thuộc thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành Quyết định 103/2007/QĐUBND điều chỉnh Quyết định 212/2006/QĐUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về giá thu một Thực trạng xói lở bờ biển Việt Nam - Giải pháp stabiplage bài phát biểu ký giao ước thi đua Thông tư số 97/2010/TT-BTC bản tự kiểm điểm sinh con thứ 3 ô nhiễm môi trường animal farm Quyết định 132/1998/QĐTTg về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa Quyết định 205/2006/QĐTTg Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban Quyết định 4209/2009/QĐUBND sửa đổi Điều 5 Điều 6 Quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư và Nghị quyết 59/2006/NQHĐND điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Ái Nghĩa huyện Đại Lộc và chia Quyết định 785/2004/QĐTLĐ về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn do Đoàn chủ tịch Quyết định 663/2007/QĐUBND phân loại đơn vị hành chính xã thị trấn thuộc huyện Sông Cầu do tỉnh Phú Yên ban hành bên thắng cuộc quyền bính Đề án nâng cáo chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡn Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thông tư 41/2013/TT-BGTVT bản kiểm điểm cá nhân của cán bộ công chức Quyết định 14/2010/QĐUBND vận dụng các tiêu chí của Thông tư 03/2009/TTBKH để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Thông tư 138/2009/TTBTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thiết Quyết định 29/2008/QĐUBND về Quy định chính sách và chế độ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Quyết định 2762/QĐUBND năm 2009 về kế hoạch hành động phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 2015 Quyết định 42/2011/QĐUBND về Quy định bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và mặt bai thu hoach boi duong thuong xuyen module 24 Thông tư 68/2013/TT-BCA hướng dẫn xử lý khiếu nại kiến nghị phản ánh giải quyết khiếu nại và quản lý 55/2005/QH1 Thịnh vượng tài chính tuổi 30 Thông tư số 179/2012/TT-BTC báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá Quyết định 44/2013/QĐUBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020 Thư trao đổi số 102/2004/LPQT giữa Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển và Bộ trưởng Bộ Quyết định 06/2011/QĐUBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nghị định 77/2013/NĐCP hướng dẫn Luật phòng chống tác hại của thuốc lá về biện pháp phòng chống tác hại Quyết định 47/2008/QĐUBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành mau don xin di lam som sau sinh bài thu hoạch về chiến tranh nhân dân Thông tư số 53/2012/TT-BCA ngày 15/8/2012 bản tự phê bình đảng viên cá nhân Về tệ sùng bái cá nhân và những hậu quả của nó Thông tư 02/2006/TTBTS hướng dẫn Nghị định 59/2005/NĐCP về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy Quyết định 4068/QĐBGDĐT năm 2011 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm Quyết định 28/2008/QĐUBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố khóa VIII về Quyết định 18/2006/QĐBTS của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về Quy định tạm thời quản lý dự án đầu tư Quyết định 18/2010/QĐUBND quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài tổ chức các hội nghị hội thảo quốc biểu mẫu c70b-hd bao cao thuc hien phap lenh ccb Thong tu 79 cua bo quoc phong ve cong tac thi dua khen thuong lời dẫn chương trình hội nghị Quyết định số 74/QĐ-TCT ngay 27/01/2014 Quyết định 1456/1997/QĐĐCKS về Quy chế đóng cửa mỏ các khoáng sản rắn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 15/2008/QĐUBND quy định về chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ Quyết định 11/1998/QĐUB thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Quyết định 102/2005/QĐUBND về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bù Đốp do tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định 08/2008/QĐUBND về Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức 1001 ý tưởng bảo hiểm nhân thọ Thông tư 64/2011/TTBCA về Quy định điều động sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ công nhân viên chức trong Thuyết Phục Bằng Tâm Lý Thông tư 216/2011/TTBQP quy định việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với người điều khiển xe máy chuyên Nghị định 156/2006/NĐCP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã huyện thành lập xã thuộc các huyện Phong Quyết định 1351/QĐUBND năm 2012 phê duyệt miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách Nghị quyết số 416/2003/NQUBTVQH11 về chức năng nhiệm vụ tổ chức biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Quyết định 51/2011/QĐUBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với bao cao kiem nghiem thuoc Thông tư 52/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 1110/2010/QĐUBND ban hành Quy định về số lượng chức danh mức phụ cấp cho những người hoạt động Quyết định 39/2005/QĐBXD về Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm điện đường dây và Quyết định 39/2008/QĐUBND phê duyệt điều chỉnh đơn vị thực hiện nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về Quyết định 15/2012/QĐUBND về Quy định phân cấp đầu tư công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Nghị định 19/2009/NĐCP sửa đổi Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính kèm theo Nghị định 162/2004/NĐCP ke hoach sinh hot doan báo cáo ĐTM bao cao so ket 5 nam thuc hien thong bao so 130/TB-TW ngay 10/01/2008 cua bo chinh tri cach viet bao cao thu hoach boi duong thuong xuyen mam non Văn bản hợp nhất 05/VBHNBGTVT hợp nhất Quyết định về Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên người bảng báo cáo kết quả khảo sát Nghị quyết số 66/2006/NQHĐND về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã Hiệp định số 78/2004/LPQT về việc vận tải biển thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ Nghị quyết 40/2010/NQHĐND về quy định chức danh số lượng chế độ chính sách đối với những người hoạt Quyết định 13/2006/QĐUBND về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây