500 file được tìm kiếm mới nhất !

Quyết định 443/QĐBCT năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết về những Quyết định 969/QĐBXD năm 2009 kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Nghị quyết 05/2013/NQHĐND về phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau Quyết định 59/2008/QĐUBND về Quy định thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai mau hop dong lap dat thiet bi dien Quyết định 1560/QĐTTg năm 2009 về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của thành phố Hà Nội bảng phan bo cong cu dung cu Nghị quyết số 01/2008/NQHĐND về thông qua danh mục đăng ký các công trình đầu tư xây dựng cơ bản tờ trình Quyết định 16/2006/QĐUB về thành lập tổ công tác giúp việc cho Ban đơn giá xây dựng cơ bản trên Nghị quyết 11/2013/NQHĐND quy định nội dung chi mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành Báo cáo số 192- BC.BCĐ Quyết định 20/2013/QĐUBND về Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô môtô gắn Quyết định 58/2013/QĐ-UBND về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao Quyết định 1079/2006/QĐUBND ban hành bảng giá bồi thường hỗ trợ hoa màu cây trái và vật nuôi khi Nhà Quyết định 8886/QĐCTTHNVDT năm 2008 về việc bổ sung điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe ô tô Quyết định 5327/QĐUBND năm 2008 về việc ban hành kế hoạch cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ Nghị quyết 14n/2010/NQHĐND về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị hội thảo quốc Quyết định 355/QĐUBDT năm 2008 về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp Quyết định 3927/QĐUBND năm 2008 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng Chỉ thị 20/2002/CTTTg về thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 57/2007/QĐUBND hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và ngành nghề nông thôn tỉnh Khánh Quyết định 3522/2002/QĐBGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa ThiênHuế và khu vực trách nhiệm thị phần mầm non hà nội Quyết định 105/2008/QĐBTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc Nghị định 121/1999/NĐCP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử danh sách các đơn vị bầu cử và Chỉ thị 10/2006/CTUBND triển khai Nghị định 121/2005/NĐCP hướng dẫn Luật Thi đua Khen thưởng và sửa đổi do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 24/2009/QĐUBND về quy chế giải thưởng Ngọn Hải đăng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hướng dẫn số 23-HD/BTCTW Quyết định 249/QĐUBND năm 2008 về bãi bỏ khoản phí lệ phí được miễn theo chỉ thị 24/2007/CTTTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định 885/QĐUB năm 1997 về thẩm quyền quản lý Nhà nước hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác Quyết định 04/2013/QĐUBND về Bảng giá nhà công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà Quyết định 1111/QĐUBND năm 2012 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Chỉ thị 18/2010/CTUBND đẩy mạnh việc thực hiện công tác quản lý giáo dục giúp đỡ trẻ em hư trẻ Thông tư 14/TTLB năm 1994 hướng dẫn bảo hiểm y tế tự nguyện cho học sinh do Bộ giáo dục Đào tạoBộ Y tế ban hành Quyết định 204/QĐUBND năm 2010 về Quy chế quản lý và sử dụng nhà ở công vụ tỉnh Sóc Trăng Quyết định 55/2003/QĐBCN về việc giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Đồng Nai do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 59/2009/QĐUBND về trình tự thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối C2-08/NS excel Quyết định 2054/QĐTTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế quy định 57 về bảo vệ chính trị nội bộ 09/2013/TT-BNV Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCam X Thông báo số 32/TBBCT về tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2007 do Bộ công thương ban hành Quyết định 159/2005/QĐUBND về Quy định phân cấp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên kich ban chuong trinh hoi nghi ky hop hdnd huyen Quyết định 2626/QĐBYT ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị xơ hoá cơ Delta” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 04/1998/CTUB về nghiêm cấm tổ chức trò chơi điện tử và máy đánh bạc ăn tiền do tỉnh Quảng Ninh Thiết kế board giao tiếp Quyết định 110/2006/QĐBNN về việc Thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 9 trực thuộc Quyết định 454/2007/QĐUBND về Quy định định mức chi đối với Ngành Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên do nhan thuc ve doi tuong doi tac cua cach mang viet nam Quyết định 42/2009/QĐUBND ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Thông tư 20/2009/TTBTNMT về định mức kinh tế kỹ thuật điều tra đánh giá hiện trạng khai thác sử Quyết định 2931/QĐUBND năm 2010 công bố bãi bỏ và thay thế thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải Quyết định 41/2009/QĐUBND ban hành Quy định về phân cấp công tác quản lý đê điều cho các cấp và KẾT LUẬN trong báo cáo thực tập tốt nghiệp mẫu giấy báo có của Ngân hàng viettinbank Nghị quyết 24/2012/NQHĐND phê chuẩn nội dung chi mức chi cho công tác kiểm tra xử lý rà soát hệ Quyết định 168/QĐBGDĐT năm 2010 ban hành Điều lệ Hội thi Văn hoá Thể thao các trường phổ thông Quyết định 23/QĐUB năm 1980 về việc thành lập Ban Điều phối định cư và cải tạo lao động thành Quyết định 1488/QĐTTg năm 2006 về việc ông Hà Học Trạc Chủ tịch Hội đồng quốc gia Chỉ đạo biên Thông tư liên tịch 23/2011/TTLTBTPBNV hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp Nghị định 21/2002/NĐCP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Nghị định 113/2011/NĐCP sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐCP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Quyết định 25/2012/QĐUBND về Quy định chế độ thu quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký phí cung Quyết định 2125/2007/QĐUBND quy định giá tính lệ phí trước bạ các loại nhà do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Thông báo 581/TB-TCHQ năm 2014 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Thông tư 06/2011/TTBYT Quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ Y tế ban hành Quyết định 1821/QĐUBND năm 2010 thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bến Tre trực thuộc Sở Quyết định 433/QĐTTg năm 2008 tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể của tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành sqdb Thông tư 23/2010/TTBLĐTBXH quy định quy trình can thiệp trợ giúp trẻ em bị bạo lực xâm hại tình dục NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 BCH TRUNG ƯƠNG KHÓA 11 Quyết định 640/2006/QĐUBND Quy định về điều kiện trình tự thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền cấu trúc và cơ sở hình thành văn hóa việt nam Hướng dẫn cài đặt ADSL mẫu C2-05/NS mẫu biên bản đại hội MTTQ TNT: The Power Within You Thiền Thực Hành Quyết định 23/2010/QĐUBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công luật thương mại 2005 báo cáo thực tập nong thon moi thong tu 792F20112Ftt-bqp cua bo quoc phong ve cong tac thi dua khen thuong Quyết định 41/2009/QĐUBND ban hành Quy định về tiêu thức tiêu chí phân vị trí đất phân loại đường phố Nghị quyết 97/2013/NQ-HĐND giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Thông tư 99/2000/TTBTC hướng dẫn phân loại tập hợp các máy móc thiết bị của các thiết bị toàn bộ Địa chỉ gmail cán bộ giáo viên trường mầm non thông tư 43/2013/tt-byt.doc Báo cáo tự kiểm tra nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ Quyết định 24/2005/QĐBTS về Quy chế làm việc của Bộ Thuỷ sản với Hội Hiệp hội do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Quyết định 29/2009/QĐUBND về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 36/2007/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Thông tư 10/TMQLTT1995 hướng dẫn về tổ chức quản lý thị trường ở địa phương do Bộ Thương mại ban hành Quyết định 1998/QĐUBND năm 2013 phê duyệt danh sách cộng đồng dân cư thôn bản vùng đệm Khu Bảo tồn Thông tư 01/1999/TTNHNN7 hướng dẫn thi hành Nghị định 63/1998/NĐCP về quản lý ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 198/2006/QĐTTg phê duyệt Đề án hình thành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch 01/2011/TTLTVPCPBNV hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức và biên chế của Nghị quyết 08/2010/NQHĐND7 dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách tỉnh năm Quyết định 04/2010/QĐUBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành văn bàn báo cáo chuyên đề Quyết định 05/2008/QĐUBND quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa những nguyên tắc thành công jack canfield Quyết định 02/2013/QĐUBND quy định tỷ lệ % chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản Quyết định 42/2007/QĐUBND ban hành Quy định trình tự thủ tục tiếp công dân tiếp nhận đơn và giải quyết Thông báo số 94/TBBGDĐT về việc kết luận của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Văn bản tổng kết hoạt động Đoàn Quyết định 504/2006/QDUBND quy định về quản lý đề tài dự án khoa học và công nghệ do tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị định 32/2012/NĐCP về quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Quyết định 83/2009/QĐTTg quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh Bài phát biểu về ra quân làm công tác dân vận Quyết định 1725/QĐUBND năm 2008 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Chỉ thị 15LS/CNR năm 1989 về công tác xây dựng phương án điều chế rừng đơn giản cho các lâm Chỉ thị 52/CTUB năm 1992 về chuẩn bị mặt bằng xây dựng tuyến đường 178 km đường Bắc Nhà Bè Quyết định 1897/QĐTTg năm 2010 về ứng trước vốn dự toán ngân sách nhà nước vốn trái phiếu chính phủ Chỉ thị 23/CTUB năm 1993 về phòng chống tệ nạn mại dâm – ma túy và ngăn chặn sida ở Vật liệu học I bang liet ke nội dung chỉ thị 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của bộ chính trị Quyết định 1007/QĐUBND công bố thủ tục hành chính mới được sửa đổi bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải grub thực trạng công tác phân loại, xử lý đơn thư Thông tư 22TT/LB1975 hướng dẫn vấn đề về lao động đối với các hợp tác xã mở rộng diện tích khanhthu_21289 Quyết định 19/2013/QĐUBND quy định mức chi hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập đối bài phát biểu đại hội cựu Thanh niên xung phong Quyết định trợ cấp xã hội cho HSSV BÀI GIẢNG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Quyết định 265/2006/QĐTTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Hướng dẫn số 98-HD/BTGTW ngày 26/12/2013 lệnh truy nã tội phạm Quyết định 2251/QĐBGTVT năm 2013 thành lập Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Hệ thống giám sát Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg giáo trình Dreamweaver CS6 tiếng việt Quyết định 380/QĐBNNTC năm 2011 về phê duyệt dự toán chi tiết chương trình Công tác chỉ đạo giám sát Kế hoạch 466/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông sach bi an hay pdf cẩm nang đô thị toàn quốc Quyết định 227/QĐQLD năm 2012 về danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước thuốc có hoạt chất phối hợp Quyết định 413/QĐUBND năm 2009 phê duyệt Quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản Quyết định 2014/QĐUBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quyết định 237/2004/QĐUB về thành lập Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ do thành phố Cần Thơ ban hành BAO CAO DAN CHU Nghị quyết 24/2009/NQHĐND về tổng biên chế hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2010 do Hội đồng Thông báo 168/TBVPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh giay khai sinh ban sao Quyết định 306/QĐUBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Quyết định 29/QĐUBND năm 2011 về hủy bỏ 02 hai thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính Quyết định 1636/QĐTTg năm 2006 về việc Trung tướng Trần Phước Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng Thông báo số 1642 TM/XNK ngày 06/04/2004 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc xuất khẩu hàng dệt Quyết định 17/2007/QĐUBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng Bài giảng Thương mại điện tử Quyết định 4104/QĐUBNDVX năm 2013 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An Quyết định 2811/QĐUBND năm 2007 công bố danh mục các văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân Quyết định 15/TTg năm 1993 thành lập Ban Thường trực chống tham nhũng và chống buôn lậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 4243/QĐUBND năm 2008 về quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp Quyết định 40/2006/QĐUBND ban hành quy trình thực hiện vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình Quyết định 2109/QĐTTg năm 2010 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Nỗi Buồn Chiến Tranh Quyết định 760/2006/QĐUBND phê duyệt danh mục Khuyến nông năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Thông tư 90/2002/TTBTC hướng dẫn về thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với 1140/BNV-CQĐP Quyết định 113/2005/QĐBNV sửa đổi Điều 37 Điều lệ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 31/2007/QĐUBND về Quy chế khoán quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh đường huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Nguyên liệu sản xuất thực phẩm Quyết định 01/2009/QĐUBND ban hành mức thu thủy lợi phí tiền nước đối với các đối tượng dùng nước từ Quyết định 20/2013/QĐUBND chính sách hỗ trợ sản xuất tại xã nghèo theo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh trich bien ban kiem diem chi bo cuoi nam UBND tỉnh báo cáo thanh tra tài chính 6735 2000 Phân tích protein Quyết định 1527/QĐUBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thay thế bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Quyết định 11/QĐUBND năm 2013 công nhận doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm nhập tái xuất Thông tư liên tịch 21/2004/TTLTBLĐTBXHBYT hướng dẫn quy định danh mục chỗ làm việc công việc không được sử dụng Quyết định 5481/QĐUBND năm 2011 công bố đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội Phần xây Quyết định 56/2011/QĐUBND về Bản quy định nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát Quyết định 381/QĐUBND năm 2013 thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang Nghị định 57/2006/NĐCP về thương mại điện tử Quyết định 28/2009/QĐUBND quy định mức thu quản lý và sử dụng phí đo đạc lập bản đồ địa chính Quyết định 28/2011/QĐUBND về Quy chế vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng – An ninh áp dụng trên toàn địa bàn tỉnh Long An Nghị quyết 31/NQCP năm 2012 về ký Hiệp định Vận tải hàng không sửa đổi giữa Việt Nam Hoa Kỳ do Chính phủ ban hành Quyết định 117NL/QĐ năm 1960 về mở lớp đào tạo công nhân máy nổ theo lối kèm cặp để phục Thông báo 182/TBVPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh TCXD 72 : 1977 Quyết định 33/2010/QĐUBND sửa đổi Quyết định 15/2008/QĐUBND về tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý sử dụng Quyết định 04/2011/QĐUBND quy định về quản lý và khuyến khích đầu tư do tỉnh Hòa bình ban hành Đơn xin bãi nại BàithuhoạchhọctậpNghịquyếtTrungương7khoáXI thông tư 156 về phí và lệ phí Quyết định 07/2006/QĐBKHCN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ban liên ngành về hàng rào kỹ Nghị quyết 11/2013/NQHĐND quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 Quyết định 463/QĐBKH năm 2010 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức Bài giảng Thuỷ điện 1 Quyết định 61/2010/QĐUBND về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác giữ các chức danh phimsexhanquoc Nguy cơ giảm thính lực từ máy nghe nhạc MP3 sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn Quyết định 1872/QĐUBND năm 2011 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn Giải quyết khiếu nại Thông tư 02/2005/TTBTP hướng dẫn chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị cho các đơn vị dự toán ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 77/2011/QĐUBND Quy định về tổ chức đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô 2 GIAY NOP TRA KINH PHI bài tập tiếng anh 7 Quyết định số 54/2013/QĐ-TTg Bài giảng Địa chất công trình Quyết định 33/2008/QĐUBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 Dân số Định cư và Môi trường hướng dẫn giải Quyết định 1525/QĐUBND năm 2013 công nhận thị trấn Cửa Việt huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị là đô thị loại V Quy định 23/QĐTW thực hiện việc phê bình chất vấn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương do Bộ Chính trị ban hành NQTW8 (khoá XI) phimsecvip Luật Hợp tác xã mau bai phat bieu tong ket hoi phu nu xa Nghị quyết 166/2008/NQHĐND quy định mức thu quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa Chỉ thị 02/2013/CTUBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre mẫu sơ đồ bộ phận bếp khách sạn 5 sao mau kiem diem danh gia thuc hien chi thi 03 quyet dịnh số 1220/QĐ-BYT ngày 07/04/2008 của Bộ y tế luật quy hoạch đô thị thông báo kết luận số 130-tb/tƯ ngày 10/01/2008 Mẫu cáo phó tang lễ Quyết định 08/2010/QĐUBND về phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế biên bản bàn giao con dấu cơ quan mẫu mới lý lịch đảng viên 1-HSĐV Thông báo 202/TBVPCP ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về xây mẫu 1-HSĐV trach nhiem cua don vi doi voi viec tang cuong va doi moi su lanh dao cua dang ve cong tac dan van Nghị quyết 31/2010/ NQHĐND thông qua Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2015 Quyết định 07/QĐBNNQLCL năm 2010 về chỉ định các tổ chức chứng nhận được phép chứng nhận chất lượng gạo TCXD 9366-1:2012 Đơn xin xác nhận mức lương Fe Credit hệ thống tài khoản kế toán theo qđ15 mới nhất Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2013 bai tong ket Thông báo 186/TBVPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc kiểm điểm tiến độ thực hiện Điều 8, Chương III quy định 57-qđ/tw báo cáo tổng kết cựu chiến binh gương mẫu Chỉ thị 07/CTUB năm 1992 về tổ chức bộ máy và hoạt động của ủy ban bảo vệ và chăm giấy mời báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết 51 - NQ/TW cua BCT nghị định 179/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 Thông tư liên tịch 119LT/TT năm 1997 hướng dẫn kê biên tài sản của doanh nghiệp để đảm bảo thi Thông tư 31/2009/TTBGDĐT về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ Quyết định 72/QĐUB năm 1997 về thu thủy lợi phí công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban cong tac mat tran tong ket o khu dan cu Quyết định 1754/QĐUBND năm 2012 về Quy chế phối hợp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đăng Điều 8, Chương III Quy định số 57-QĐ/TW Thơ chúc tết 2014 Luật Ngân hàng nhà nước báo cáo số 192 của thành ủy Hà Nội mau hoa don ban le Quyết định 80/2010/QĐUBND về Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2014 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh Hướng dẫn số 144-HD/TCIII(X16) ngày 17/4/2008 về công tác kết nạp Đảng viên trong CAND Thông tư 07/2012/TTBTP hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý thông tư hướng dẩn Luật số 31/2013/QH13 Bài giảng Máy và thiết bị hàn 1 Quyết định 1034/QĐUBND năm 2012 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục các mẫu tờ trình đề nghị mua vật tư Quyết định 2986/QĐ-BTC năm 2013 về giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mẫu lời cảm tạ tang lễ Đo lường kỹ thuật 2168 Chỉ thị 07 /2005/CTBTS về nâng cao hiệu quả và chống lãng phí thất thoát trong đầu tư xây dựng hướng dẫn số 17-hd/btctw, ngày 1 7632/BGD-ĐT-GDTH phụ lục đề án chính quyền đô thị khong con ai Thông báo 35/TBBTP ý kiến của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy Các mẫu đơn thư Quy định 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 của Bộ chính trị báo cáo tốt nghiệp kế toán hcsn Quyết định 122/QĐUBND năm 2009 bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa luat thuong mai 2005 quá trình công nghệ tiện phay bào Thông tư 55/2009/TTBTC sửa đổi bổ sung Thông tư 101/2008/TTBTC hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử Quyết định 458/2008/QĐUBND quy định chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp Đại học về công tác ở cấp Quyết định 34/2008/QĐUBND phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Luật Giao thông đường thủy nội địa Hẹn bạn trên đỉnh thành công KIEM DIEM TAP THE 2013 Quyết định 663/QĐUBND năm 2014 sửa đổi Quyết định 2502/QĐUBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Truyen ngon tình Hướng dẫn 1062/HDBHXH thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an Quyết định 49/2008/QĐUBND về mức thu phí trông giữ đối với phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự Quyết định 1173/1999/QĐTTg bổ sung thành viên Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư 11/2008/TTBTTTT hướng dẫn quản lý hỗ trợ phát triển và duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông Thông tư 45/2009/TTBNNPTNT hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi do Bộ Nông Quyết định 34/2012/QĐUBND quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Quyết định 1901/QĐDCUBND năm 2013 đính chính Quyết định 02/2013/QĐUBND 08/2013/QĐUBND về giao và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Quyết định 902/QĐUBND năm 2010 phê duyệt Kế hoạch thực hiện đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Mẫu thống kê theo hướng dẫn 12-HD/BTCTW Thông báo 18/TBVPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Quy hoạch thăm dò khai thác chế biến Quyết định 08/2006/QĐBTM ban hành Quy chế chợ biên giới chợ cửa khẩu chợ trong Khu Kinh tế cửa khẩu Nghị quyết 14/2008/NQHĐND về Quy định chế độ định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Phúc Dự thảo Nghị định 71 sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quyết định 850/QĐTTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ngh? quy?t TW 8 Trung ng 7 kho XI Hướng dẫn 04/2004/TT-BCA Quyết định 1388/2006/QĐUBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô giai nghị định 35/2013/byt Quyết định 1473/QĐUBND năm 2010 áp dụng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu đánh giá kết quả thực hiện mục Quyết định 59/2004/QĐBNN ban hành Danh mục giống cây trồng phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn do thơ cho bé tập nói Quyết định 1492/QĐBTC năm 2010 đính chính Thông tư 68/2010/TTBTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Giáo trình Chế tạo phôi hàn mẫu sổ s02/DP 01HD/BTCTW Quyết định 3189/QĐBGTVT năm 2013 công bố Danh mục Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng Quyết đinh 258/QĐUBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Lâm Đồng ban Thong tu 07/2012 Thông tư 21/2011/TTBVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo do Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2013 tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao mừng xuân mới Quyết định 2461/QĐUBND năm 2010 công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nghị quyết 132/2009/NQHĐND16 sửa đổi Quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp và hạ tầng nông thôn đến năm Nghị quyết 10/2012/NQHĐND về Quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội Sem phim loan lun chi va em trai to trinh xin kinh phi Đơn xin phép nghỉ ốm Quyết định 3827/QĐUBND năm 2010 duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu dân cư dọc đường Nam Cao phường mẫu đơn cớ mất giấy tờ xe Mẫu điếu văn tang lễ Giáo trình Matlab toàn tập Báo cáo 96/BCBCT năm 2013 đánh giá 6 tháng triển khai Đề án phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển và Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị Quyết định 23/2012/QĐUBND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2013 Nghị quyết Trung ương 6 khóa X 12 điều y đức 05/03/2009 btctw bao cao tong ket nam thuc hien phap lenh cuu chien binh cap huyen Quyết định 26/2008/QĐNHNN sửa đổi Quy chế cấp thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng danh sách các xã chương trình 135 giai đoạn III Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Trung ương 7 Thịnh vượng tài chính tuổi 30 biểu mẫu c70b-hd Tha-La Một Địa Danh Lịch Sử nh?ng bi vn m?u l?p 3 130tb/tw 2008 Quyết định 2424/QĐBCT năm 2009 sửa đổi quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác chế biến và sử dụng quy dinh 1043 cua thanh uy ngay 21/9/2004 nghị quyết 11 - NQ/ĐUK ngày 18/12/2013 của Hà Tĩnh Quyết định 482/2008/QĐUBND về Quy định mật độ cây trồngđơn giá và nguyên tắc bồi thường hỗ trợ cây cối nghị định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về một số vấn đề về bảo Quyết định 44/QĐBNNTC về giao dự toán ngân sách nhà nước lần 1 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về một số vấn đề về bảo Mẫu thư ngỏ mời dự tiệc Quyết định 3753/2005/QĐUBND sửa đổi Quy định hạn mức giao đất ở công nhận đất ở đối với trường hợp bản kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết tw4 Quyết định 323/QĐVTLTNN năm 2009 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung hướng dẫn viết chữ đẹp Quyết định 2215/QĐBKHCN năm 2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 101/2009/QĐUBND ban hành mức thu phí tham quan Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi do Quyết định 149/2002/QĐUB sửa đổi Điều 2 Quyết định 117/2002/QĐUB về thời gian thực hiện tỷ lệ phân chia khoản LUAT cong an nhan dan sua doi Quyết định 1447/QĐTTg năm 2009 về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh Bắc Nghệ Thông tư liên bộ 11/1997/TTLBBTCBNGBQP bổ sung Thông tư 71TT/LB và Thông tư 29TT/LB về việc thu lệ phí cấp mE1BAABu vC3A9 trC3B4ng giE1BBAF xe Quyết định 1645/QĐCTN năm 2013 cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 08/2006/QĐUBND về Đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 43/2004/QĐBBCVT ban hành mẫu tem phù hợp tiêu chuẩn thiết bị viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu Giao thức H248 Quyết định 1042/QĐBTC năm 2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy tắc biểu phí và mức trách nghị quyết trung ương 4 khóa XI Quyết định 28/2010/QĐUBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc Nguyễn Văn Dung Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách San danh bạ đh tôn đức thắng Quyết định 57/2009/QĐUBND điều chỉnh bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy "địa chất biển" bài phát biểu tại lễ mừng thọ người cao tuổi Quyết định 3622/2005/QĐBCN sửa đổi khoản 4 khoản 6 Điều 1 Quyết định 2628/QĐBCN phê duyệt phương án và chuyển 05/2012/CT-TTg ngày 21/02/2012 Nghị định 168/1999/NĐCP về danh mục và chế độ thủ tục đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc huong dan 23 ve thuc hien quy dinh 76 trang bia bao cao thuc tap nghị quyết 14 trung ương 5 khóa IX ve phat trien kinh te tu nhan Địa chỉ Gmail file excel contact list nhân viên Quy định số 49-QĐ/TW ngày 21/11/2011 Hướng dẫn viết phụ lục số 1A thông tư 05/2013/TT-BNV Thường thức đường sắt nghị định 167 ngày 12 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn illustrator CS5 giáo trình bảo quản lương thực thực phẩm Nghị định chính phủ báo cáo thành tích đề nghị nâng lương hạn Giáo trình Cơ sở Khai thác mỏ hầm lò Vật lí 10 M%E1%BA%ABu %C4%91i%E1%BA%BFu v%C4%83n tang l%E1%BB%85 mau so 04/QLKT- bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên giáo trình hán ngữ 4 sách giáo khoa tiếng anh lớp 9 Quyết định 389/QĐBXD năm 2012 về Quy chế thi đua khen thưởng Công trình xây dựng Nhà Quốc hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1072/QĐHĐNTNN năm 2008 về việc hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Hàng hải địa văn Kế hoạch hợp tác số 128/2004/LPQT về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã alan phan Nghị định 06/2001/NĐCP sửa đổi Nghị định 63/CP về việc hướng dẫn vấn đề sở hữu công nghiệp Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 3-HSĐV) Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Kaspersky Security Center Hướng dẫn 55-HD/BTCTW Tontubinhphap.doc 12-hd/btctw Hướng dẫn 04-HD/BTCTW ngày 05/02/2 Quyết định 1222/QĐBXD năm 2005 công nhận thị trấn La Gi là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 15/2012/TTBGTVT Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh dụng cụ nổi cứu sinh ỦY NHIỆM CHI MẪU SỐ C4-02/KB Quyết định 15/2008/QĐUBND ban hành Quy định về giá cước và tính cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô Thông báo về thủ tục thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV Quyết định 33/2007/QĐBGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định tỉnh Phú Yên và Quyết định 678/QĐUBND năm 2010 thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông Quyết định 525/QĐTCTK năm 2010 điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2009 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành mẫu phiếu đặt phòng khách sạn bài thu hoạch về chiến tranh nhân dân Thông tư 339/TTKHTC năm 1994 hướng dẫn quy trình quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho việc Quyết định 1647/QĐUBND năm 2008 về lộ giới xây dựng các đoạn đường nối Tân Tạo Chợ Đệm và Thông báo 381/TBVPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra chỉ đạo quyet dinh 477ngay 19 thang 9nam 2013 cua tinh binh phuoc mau 19-knd Đạo đức Hồ Chí Minh toả sáng trong thơ ca kiem diem dang vien nam 2013 theo đoàn văn lượng Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tin học C%C3%B4ng v%C4%83n s%E1%BB%91 178-CV%2FTW Khổng Tử Với Đức Nhân phiếu đảng viên mẫu 2-hsđv Thông báo 431/TBVPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Quy chế hỗ trợ Đáp án đề thi đại học, cao đẳng 2013 bai thu hoach chu dong ung pho voi bien doi khi hau tang cuong qan ly tai nguyen va bao ve moi truon Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe Luật nuôi con nuôi 2014 báo cao của mặt trận huyện kế sách Bài giảng Kinh tế tài nguyên môi trường danh sách thành viên le hoi Đổi mới quy trình làm chính sách của Việt Nam Hướng dẫn số 12/HD-BTCTW mẫu đơn xin đi làm lại sau khi nghỉ thai sản 100 lời khuyên đầu tư bất động sản của donal trump Nghị định 171 Vật lí 10 Quyết định 21/2010/QĐUBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ danh bạ số điện thoại giảng viên trường đh Quyết định 681/2002/QĐNHNN về Quy chế làm việc của Ban điều hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân Quyết định 74/QĐĐTĐL năm 2008 ban hành biểu giá chi phí tránh được năm 2009 do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành Nghị quyết số 09/1998/NQCP về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới do Chính Phủ ban hành Báo cáo phân tích ngành bất động sản Hướng dẫn sử dụng SolidWork II mau bao cao thuc hien nhiem vu cua cong an xa Cng V?n s? 6608/BYT - TCCB ngy 22/8/2005 Quyết định 18/2008/QĐUBND về kê khai niêm yết giá một số mặt hàng thuộc nhóm vật liệu xây dựng sản Quyết định 26/2009/QĐUBND ban hành Quy định về hoạt động vận chuyển hành khách hàng hóa bằng xe thô sơ Quyết định 30/2000/QĐTTg phê duyệt Hiệp định về hợp tác văn hoá khoa học giáo dục giữa Chính phủ Việt 101/HD-MTTW-BTT ngay 23/7/2013 bankiemdiemcuachiuychibophucvukiemtradang Quyết định 3201/2005/QĐUBND về đề án Phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh An giang giai đoạn 20062010 Quyết định 216/1998/QĐTTg về khuyến khích đầu tư đối với hoạt động dầu khí tại các vùng nước sâu xa DU THAO BAO CAO CONG TAC MAT TRAN mẫu đơn cam kết mat giấy tờ chung minh nhan dan bao cao thi hanh dieu le dang nam 2014 Bài giảng Điều động tàu 1 tt08/2013/tt-btc10/1/2013 Nghị định 20/2010/NĐ CP file excel quản lý di đua ua khen thưởng Quyết định 2236/QĐBTP năm 2009 sửa đổi Điều 3 Quyết định 1934/QĐBTP năm 2008 về việc phân công công tác Nghị quyết liên tịch số 01/2001/ NQLT ngày 04/12/2001 giua twmttq va bca bao cao tong ket 5 nam thuc hien phap lenh cuu chien binh cap huyen Quyết định 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 Công nghệ sinh học nano trong chuyển gen trong thủy sản Thông tư số 97/2013/TT-BTC mẫu 5b bộ quốc phòng tải sách giáo khoa toán lớp 6 tập 1 đơn cớ mất hồ sơ tự quản lái xe Bài thực hành ứng dụng tin học trong hoá học xem quy định 57-QĐ/TW về bảo vệ chính trị nội bộ tiếng gọi nơi hoang dã bài thu hoạch nghị quyết tw8 về đổi mới giáo dục quy định số 57-qĐ/tw Bộ chính trị ngày 3/5/2007 hạt giống tâm hồn Thông tư 05/2005/TTBNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ công tôi tài giỏi bạn cũng thế bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non Văn hóa doanh nghiệp của mai linh Quyết định 3758/QĐBKHCN năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kiểm soát thủ tục hành Đề cương môn học Du lịch sinh thái ĐƠN XIN NGHỈ LÀM BÍ THƯ CHI ĐOÀN Kỹ thuật xung Quyết định 475/QĐUBND năm 2010 phê duyệt dự án rà soát quy hoạch thủy lợi đến năm 2020 tỉnh Lâm Ðồng Quyết định 18/2013/QĐUBND Quy chế công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Bình Đắc nhân tâm Quyết định 54/2004/QĐBNV phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi của Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam do Thông tư 10/2010/TTBGTVT quy định về quản lý và bảo trì đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành thực vật thực trang5 huy động vốn Thông tư 39/2013/TTBTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn do Bộ thực tramg5 huy động vốn thực trạng và quy chế trả lương