200 file được tìm kiếm mới nhất !

Quyết định 1221/QĐ-BYT Ngay 7/4/2008 Quyết định 1220/QĐ-BYT NGÀY 7/4/2008 Quyết định 1220/QĐ-BYT Quyết định 1219/2011/QĐUBND Về Quy định Quản Lý Hoạt động điện Lực Và Sử Dụng điện Trên địa Bàn Tỉnh Quyết định 1214/QĐTCHQ Năm 2012 Về Quy Trình Thủ Tục Hải Quan Kiểm Tra Giám Sát Hải Quan đối Với Ban Hanh Van Ban Quyết định 1214/2004/QĐUB Về Mức Thu Và Quản Lý Sử Dụng Tiền Phí Thẩm định Cấp Quyền Sử Dụng đất Quyết định 121/QĐ-UBND Năm 2014 Thành Lập Đoàn Kiểm Tra Liên Ngành Kiểm Tra Xử Lý Cá Nhân Tổ Chức Quyết định 2138/QĐUBND Năm 2009 Công Bố Bộ Thủ Tục Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Sở Công Quyết định 121/2009/QĐUBND Ban Hành Quy định Về Trình Tự Thủ Tục Cho Phép Hộ Gia đình Cá Nhân Chuyển 79/KL-TW Quyết định 447/QĐ-UBDT Của Uỷ Ban Dân Tộc Tại Tỉnh Sóc Trăng Thực Hiện Văn Bản 1210/QĐ-TTg Cong Van 234/tand Tc Ngay 17/9/2014 Quyết định 1207/QĐUBND Năm 2008 Về Quy định Vị Trí Chức Năng Nhiệm Vụ Cơ Cấu Tổ Chức Và Biên Thông Tư 09/2014/TTBNNPTNT Quy định Nội Dung Về đánh Giá Môi Trường Chiến Lược đánh Giá Tác động Môi Trường Quyết định 1203/1998/QĐBTP Về Biểu Mẫu Sổ Sách Hộ Tịch Do Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Ban Hành Xem Phim Loan Luan Me Vo Va Con Re Bieu Diem Tu Danh Gia Chat Luong Co So Dang Nam 2014 Tinh Bac Giang Quyết định 12/QĐUBND Năm 2008 Thành Lập Ban Chỉ đạo Phòng Chống Tham Nhũng Thành Phố Do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Hành Thông Tư 08/2011/TTBYT Hướng Dẫn Về Công Tác Dinh Dưỡng Tiết Chế Trong Bệnh Viện Do Bộ Y Tế Ban Hành Thông Tư 08/2012/TTBNV Quy định định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Lập Danh Mục Tài Liệu Hạn Chế Sử Lịch Việt 2014 Quyết định 60QĐ/TW Năm 2007 Về Hợp Nhất Học Viện Hành Chính Quốc Gia Học Viện Chính Trị Quốc Gia Quyết định 12/QĐBGTVT Năm 2013 Công Bố Danh Mục Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Giao Thông Vận Tải Quyết định 1192/QĐUBND Năm 2008 Phê Duyệt điều Chỉnh Giá Thu Một Phần Viện Phí Tại Quyết định 1890/QĐUBND Do Giáo Trình Trắc địa Biển Quyết định 15/2007/QĐUBND Sửa đổi Quyết định 48/2006/QĐUBND Quy định Quản Lý Thu Phí Lệ Phí Và đấu Thầu Phí Hoi Dap Ve Thi Hanh Dieu Le Dang Luật Số 31/2013/QH13 Ngày 19/6/2013 Quyết định 12/2014/QĐUBND Về Chính Sách Củng Cố Khôi Phục Và Phát Triển Nghề Làng Nghề Làng Nghề Truyền Thống Quyết định 13/2005/QĐBTS Về Việc đổi Tên Chi Cục Quản Lý Chất Lượng An Toàn Vệ Sinh Và Thú Y Quyết định 61/2012/QĐUBND Về Chế độ Chi Tiêu Tài Chính đối Với Giải Thi đấu Thể Thao Trên địa Bàn Tỉnh Bình Dương KIỂM ĐIỂM HỌC TẬP HCM 2013 Quyết định 12/2012/QĐUBND Về Quy Chế Bảo Vệ Môi Trường Trên địa Bàn Tỉnh Quảng Bình Nghị định 71/2006/NĐCP Về Quản Lý Cảng Biển Và Luồng Hàng Hải Cau Chuyen Ve Viec Hoc Tap Va Lam Theo Tam Guong Dao Duc Ho Chi Minh Quyết định 12/2011/QĐUBND Quy định Về Quy Trình Chuyển đổi Mô Hình Quản Lý Kinh Doanh Khai Thác Chợ Trên Quyết định 12/2010/QĐUBND Ban Hành Quy định Chính Sách Khuyến Khích Hỗ Trợ Và ưu đãi đầu Tư Trên địa Bản Tự đánh Giá đảng Viên Quyết định 12/2009/QĐUBND Ban Hành Quy Chế Về Xét Cho Phép Sử Dụng Thẻ đi Lại Của Doanh Nhân APEC Quyết định 12/2009/QĐUBND Quy định Mức Thu Quản Lý Và Sử Dụng Lệ Phí Cấp Giấy Phép Lao động Cho Quyết định 12/2008/QĐNHNN Sửa đổi Quy Chế Chiết Khấu Tái Chiết Khấu Giấy Tờ Có Giá Của Ngân Hàng Nhà Quyet Dinh 1139 Cua Uy Ban Nhan Dan Tp HCM Ngay 14/3/2016 Bai Phat Bieu Khai Mac Hdnd Xa Quyết định 04/2010/QĐUBND Bổ Sung Bảng Giá Tối Thiểu Các Loại Xe Hai Bánh Gắn Máy Nhập Khẩu Và Xe Quyết định 2050/QĐUBND Năm 2013 Thành Lập Trạm Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản Và Thuỷ Sản Huyện Vân Hồ Tỉnh Sơn La Quyết định 12/2007/QĐUBND Về Việc Giao đợt 1 Chỉ Tiêu Kế Hoạch đầu Tư Xây Dựng Và Sửa Chữa Năm Nghị Quyết 94/2008/NQHĐND Sửa đổi Phần II Phụ Lục Kèm Theo Nghị Quyết 25/2006/NQHĐND Về Quy định Số Lượng Chức Mau Kiem Diem Doi Voi Tap The Nam 2014 Mẫu Bản Kiểm điểm Cuối Năm 2014 Kiểm điểm Cấp ủy Năm 2014 Quyết định 12/2007/QĐUBND Về Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt động Của Phòng Y Tế Quận 12 Do Ủy Ban Nhân Dân Quận 12 Ban Hành Luật Thuế Doanh Thu 1990 Chỉ Thị Số 917/1999/CT-QP Ngày 2 Quyết định 12/2006/QĐNHNN Sửa đổi Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt động Của Cục Phát Hành Và Kho Quỹ Kèm TCXD 4787 -1989 Thông Báo 178/TB-UBND Năm 2013 Về Nghỉ Tết Dương Lịch Và Treo Cờ Tổ Quốc Ngày 01 Tháng 01 Năm 2014 Do Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Hành Van De Dan Toc Quyết định 12/2004/QĐUB Thành Lập Sở Khoa Học Và Công Nghệ Thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Cần Thơ Luật Phòng, Chống Nhiễm Virus Gây Ra Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch Mắc Phải ở Người (HIV/AIDS) Quyết định 1197/2003/QĐTTg Về Việc Xử Lý Nợ Tồn đọng Của Hợp Tác Xã Phi Nông Nghiệp Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Kiem Diem Tap The Chi Bo Cuoi Nam 2013 Theo Hưng Dan 22 Cua Ban To Chuc Trung Uong Thông Tư Liên Tịch 100/2010/TTLTBQPBCA Hướng Dẫn Nghị định 74/2010/NĐCP Về Phối Hợp Hoạt động Giữa Lực Lượng Dân Quân Quyết định 1178/QĐBTTTT Năm 2013 Phê Duyệt Đề án Triển Khai Dịch Vụ Chuyển Mạng Thông Tin Di động Giữ Quyết định 610/QĐUBND Năm 2013 Công Bố Thủ Tục Hành Chính Bị Bãi Bỏ Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Thông Tư 87/2008/TTBTC Hướng Dẫn Quản Lý Và Sử Dụng Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Do Bộ Tài Chính Ban Hành Quyết định 1178/1999/QĐUB Về Bộ đơn Giá Xây Dựng Cơ Bản Do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hải Dương Ban Hành Quyết định 75/2009/QĐUBND Ban Hành Chương Trình đào Tạo Về Phát Triển Lực Lượng Công Nhân Kỹ Thuật Tỉnh Bà Quyết định 26/2005/QĐBNV Phê Duyệt Điều Lệ Hội Nghệ Sĩ Sân Khấu Việt Nam Sửa đổi Do Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Ban Hành Quyết định 117/2007/QĐTTg Sửa đổi Quyết định 118/TTg Năm 1996 Và Điều 3 Quyết định 20/2000/QĐTTg Về Việc Hỗ Trợ Quyết định 04/2010/QĐUBND Sửa đổi Bản Quy định Về Thực Hiện Bồi Thường Hỗ Trợ Tái định Cư Và đơn Khai Mạc Ccb Gương Mẫu 2004 -2009 Nghị định 94/2002/NĐCP Quy định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Uỷ Ban Dân Số Gia đình Và Trẻ Em Quyết định 117/2001/QĐTTg Về Chế độ Phụ Cấp Phục Vụ Trong Lực Lượng Công An Nhân Dân Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Thông Tư 41/2010/TTBCA Hướng Dẫn Nghị định 70/2006/NĐCP Và 22/2009/NĐCP Về Việc Quản Lý Tang Vật Phương Tiện Bị Tạm Thông Tư 38TT/TC/NN Năm 1959 Sửa đổi Thông Tư 367TT/TC/NN Về Cách Tính Nhân Khẩu Nông Nghiệp đối Với Cán Quyết định 1154/QĐTTg Năm 2009 Phê Chuẩn Kết Quả Miễn Nhiệm Thành Viên Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang Nghị Quyết Số 17/2008/NQCP Về Việc Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 7 Năm 2008 Do Chính Phủ Ban Hành Phép Tắc Của Loài Sói Chỉ Thị 05/2005/CTNHNN Về Thực Hiện Phân Loại Nợ Và Trích Lập Dự Phòng Rủi Ro Theo Quyết định 493/2005/QĐNHNN Quyết định 1146/QĐĐCUBND Năm 2011 Đính Chính Quyết định Số 79/2010/QĐUBND Về Giá Các Loại đất Trên địa Bàn Tỉnh Nghị Quyết 03/2007/nqhĐnd Về Mức Thu Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Thu Phí Lệ Phí Trong Lĩnh Vực Công Thông Tư Liên Tịch 05/2010/TTLTBCABLĐTBXHBTC Hướng Dẫn Quyết định 53/2010/QĐTTg Quy định Về Chế độ đối Với Cán Bộ Chiến Quyết định 2588/2012/QĐUBND Quy định Mức Chi Thực Hiện Xây Dựng Ngân Hàng Câu Trắc Nghiệm Tổ Chức Kỳ Thi Quyết định 1141/QĐBXD Năm 2009 Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chung Xây Dựng Dọc Tuyến Cao Tốc Hà NộiThái Thông Tư 18/2009/TTBYT Hướng Dẫn Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Trong Các Cơ Sở Khám Quyết định 113/QĐBNNTC Năm 2011 Về Giao Dự Toán Chi Ngân Sách Nhà Nước Lần 1 Do Bộ Trưởng Bộ Văn Bản Hợp Nhất 20/VBHN-VPQH Năm 2013 Hợp Nhất Luật Nhà ở Do Văn Phòng Quốc Hội Ban Hành Quyết định 970/QĐTTg Năm 2004 Về Việc Chuyển Mục đích Sử Dụng đất Lâm Nghiệp Thuộc Huyện Ea Súp Tỉnh Quyết định 1129/QĐUBND Năm 2009 Phê Duyệt Quy Hoạch Chi Tiết Cụm Công Nghiệp Tiểu Thủ Công Nghiệp Quảng Tâm Nghi Quyet Lien Tich So 01/2011/NQLT Nga Thông Tư 30/2007/TTBQP Hướng Dẫn Quyết định 203/2006/QĐTTg Quy định Ngành Nghề Chuyên Môn Của Công Dân Nữ Cần Cho Quyết định 1128/QĐUBND Năm 2013 Về Kế Hoạch Triển Khai Nghị định 16/2013/NĐCP Về Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Báo Cáo Tổng Kết Mặt Trận ấp Năm 2014 Quyết định 2019/QĐBKHCN Năm 2006 Phê Duyệt Mục Tiêu Nội Dung Và Dự Kiến Sản Phẩm Của Chương Trình Khoa Quyết định 1128/2004/QĐNHNN Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt động Của Vụ Tổng Kiểm Soát Do Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Ban Hành Thông Tư 189/2012/TTBTC Sửa đổi Thông Tư 236/2009/TTBTC Hướng Dẫn Chế độ Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng Phí Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Thoại Nokia 5000 Thông Tư 34/2014/TTBTC Quy định Mức Thu Chế độ Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng Phí Giám định Tư đơn Cớ Mất Quyết định 1125/QĐUBNDHC Năm 2009 Về Công Bố Bộ Thủ Tục Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Sở Thông Tư 01/2004/TTBLĐTBXH Sửa đổi Thông Tư 09/2003/TTBLĐTBXH Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết định 187/2003/QĐTTg Về Chế độ Tiền Lương Thông Tư 06/2009/TTBTNMT Về Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Xây Dựng Lưới Tọa độ Do Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Ban Hành Bai Thu Hoach Boi Duong Thuong Xuyen Mam Non Module 6 Quyết định 1121/QĐUBND Năm 2013 Phê Duyệt Quy Hoạch Mạng Lưới Đội Công Tác Xã Hội Tình Nguyện Cấp Xã Quyết định 85/2011/QĐUBND Bổ Sung Hành Lang Tuyến đường Cho Phép Xe ô Tô Vận Tải Nặng Lưu Thông Theo Quyết định 62/2005/QĐBNN Về Tiêu Chí Phân Loại Rừng đặc Dụng Do Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Ban Hành Quyết định 112/QĐ-TTg Năm 2014 Phê Duyệt Phương án Cổ Phần Hóa Công Ty Mẹ - Tổng Công Ty Vận Chỉ Thị 03/2012/CTUBND Về đẩy Mạnh Hoạt động Khuyến Công Trên địa Bàn Tỉnh Bến Tre Quyết định Số 202/QĐ-TCT Ngày 08/3/2012 Thông Tư 178/1998/TTTCCP Hướng Dẫn Quyết định 67/1998/QĐTTg Về Việc Chuyển Giao Nhiệm Vụ Quản Lý Nhà Nước Về đào Thông Tư 19/2005/TTBXD Hướng Dẫn Nghị định 127/2005/NĐCP Hướng Dẫn Nghị Quyết 23/2003/QH11 Và Nghị Quyết 755/2005/NQUBTVQH11 Quy định Việc Quyết định 112/2005/QĐUB Về Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt động Của Tổ Công Tác Liên Ngành Xử Lý Các Công Văn đề Nghị Cấp Lại Sổ Phụ Ngân Hàng Quyết định 1118/QĐBCT Năm 2007 Về Quy Chế Làm Việc Giữa Cục Xúc Tiến Thương Mại Và Thương Vụ Việt Quy định Số 57-qĐ/tw Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Một Số Vấn đề Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Văn Bản Hợp Nhất 28/VBHN-BGTVT Năm 2013 Hợp Nhất Quyết định Công Bố Tiếp Nhận Truyền Phát Và Xử Lý Quyết định 619/QĐUBND Năm 2009 Quy định Mức Hỗ Trợ Trực Tiếp Cho Hộ Dân Tộc Thiểu Số Du Canh Quyết định 1115/QĐTTg Năm 2008 Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử Bổ Sung Thành Viên Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quyết định 2378/QĐBTC Năm 2009 Về Xuất Gạo Dự Trữ Quốc Gia Cho Thành Phố Đà Nẵng Tạm ứng để Thông Tư 06/2011/TTBCT Về Quy định Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa ưu đãi Do Bộ Công Thương Ban Hành Quyết định 1111/QĐBNNĐMDN Năm 2010 Chuyển Công Ty Cà Phê Đắc Uy 2 Thuộc Tổng Công Ty Cà Phê Việt Thông Tư Liên Tich 07/2002/TTLTBTCBYT Sửa đổi Thông Tư Liên Tịch 151/1998/TTLTBTCBYT Hướng Dẫn Chế độ Quản Lý Tài Chính Quyết định 4283/QĐCHK Năm 2012 Phân Công Nhiệm Vụ Trong Lãnh đạo Cục Do Cục Hàng Không Việt Nam Ban Hành Sắc Lệnh Số 268/SL Về Việc Ban Hành Bản Quy định Việc Thành Lập Khu Tự Trị Việt Bắc Do Chủ Tịch Nước Ban Hành Quyết định 2279/2006/QĐUBND Ban Hành Bộ Đơn Giá Xây Dựng Cơ Bản Tỉnh Thái Nguyên Do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thái Nguyên Ban Hành Quyết định 1110/QĐTTg Năm 2012 Phê Duyệt Quy Hoạch Tổng Thể Hệ Thống Cơ Sở Của Lực Lượng Cảnh Sát 43/2013 Nghị Quyết Số 5NQ/HĐNN7 Về Việc đặc Xá Nhân Dịp Quốc Khánh 2/9/1981 Do Hội đồng Nhà Nước Ban Hành Quy định 57-qĐ/tw, Ngày 03/5/2007. Của Bộ Chính Trị ( Khóa X) “một Số Vấn đề Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Đảng” Thông Tư Liên Tịch 218/2012/TTLTBTCBKHCN Quy định Quản Lý Tài Chính Thực Hiện Chương Trình Phát Triển Sản Phẩm Quốc Thông Tư 46/2011/TTBTNMT Quy định Về Bảo Vệ Môi Trường Làng Nghề Do Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Ban Hành Thông Tư Liên Tịch 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT Hướng Dẫn Chế độ Quản Lý Tài Chính đối Với Kinh Phí Chương Trình Khoa Quyết định 1110/2013/QĐUBND Về Quy định Tổ Chức Và Hoạt động Của Xóm Tổ Dân Phố Trên địa Bàn Tỉnh Cao Bằng Quyết định 111/2006/QĐUBND Bãi Bỏ Quyết định 231/QĐUB Năm 1991 Quy định Chức Năng Nhiệm Vụ Tổ Chức Bộ Máy Quyết định 1109/QĐTTg Năm 2011 Phê Duyệt Đề án Thành Lập Công Ty Kinh Doanh Xổ Số Tự Chọn Số 40/2013/TT-BNNPTNT Cách Rút Tiền Từ Google Adsense Quyết định 1104/QĐUBND Năm 2013 Phê Duyệt Đề án Hỗ Trợ Chăn Nuôi Trâu Bò Cho Hộ Người Có Công 8753/2011 Nội Dung Quyết định Hợp Nhất 04 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ngày 5/6/2013 Thông Tư 8/2013/TT-BNV Ngày 21/7/2013 Về Nâng Lương Quyết định 110/2007/QĐUBND Thành Lập Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận 8 Trực Thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Quận Thông Tư 66/2013/TT-BQP Ngày 16/10/2013 QuyẾt ĐỊnh SỐ 1221/qĐ-byt NgÀy 7/4/2008 đồng Tháp Thông Tư 203/2013/TT-BTC Sửa đổi Thông Tư 17/2012/TT-BTC Hướng Dẫn Phát Hành Trái Phiếu Chính Phủ Tại Thị Trường Trong Văn Bản Hợp Nhất 02/VBHNNHNN Năm 2013 Hợp Nhất Thông Tư Quy định Về Chấm Dứt Huy động Và Cho Quyết định 110/2005/QĐUB Thành Lập Trung Tâm Dạy Nghề Kinh Bắc Thuộc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du