500 file được tìm kiếm mới nhất !

Quyết định 26/2006/QĐUBND về việc đặt tên đổi tên một số đường phố và công trình công cộng trên địa Chỉ thị 02/2008/CTBXD về chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động vệ sinh bản tự nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên Quyết định 3012/QĐBCT sửa đổi khoản 4 khoản 5 Điều 1 Quyết định 1531/QĐBCT phê duyệt phương án và chuyển mẫu lời cảm tạ tang lễ Quyết định 01/2012/QĐKTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành danh sach cac so dien thoai di dong giam doc conhg ty mẫu lệnh điều xe Quyết định 35/2011/QĐUBND quy định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành cuốn theo chiều gió Quyết định 3806/QĐBCT năm 2009 ban hành mẫu đơn đăng ký danh mục hàng nhập khẩu hàng tạm nhập tái Quyết định 436/1997/QĐNHNN2 sửa đổi một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Quyết định 29/2012/QĐUBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 37/2010/QĐUBND về thu phí vệ sinh thu gom và xử lý MẪU KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2013 Quyết định 1363/QĐUBND năm 2013 phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân Chỉ thị 12/CTUBND năm 2009 thực hiện Luật Thi hành án dân sự do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quyết đinh 202/QĐ-TCT BAO CAO CONG TAC KIEM TRA, GIAM SAT THI HANH KY LUAT DANG Quyết định 65/2013/QĐ-UBND quy định mức chi và quản lý sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách giet con chim nhai Quyết định 2304/QĐBVHTTDL năm 2011 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự sự mau kiem diem dang vien theo huong dan so 22-hd/btctw Quyết định 330/2004/QĐUB về giao chỉ tiêu điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn Thuyết Phục Bằng Tâm Lý Quyết định 206/QĐTTg về việc thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Trần Nam so mon so tiet cua tieu hoc Quyết định 929/2013/QĐUBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Bảy thói quen để viết các ứng dụng PHP an toàn Mẫu thư mời tài trợ viết bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 khóa 11 Quyết định 79/2006/QĐUBND phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ Du lịch dọc tuyến đường ven tat den letters cong ty reading D01b-TS Quyết định 1603/2001/QĐNHNN về Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát sách giáo khoa tiếng anh lóp 6 Thông tư 45/2012/TT-BCA. qcxd viet nam Quyết định 2129/QĐBNNKH năm 2011 phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua muối trắng đưa vào dự trữ quốc gia Quyết định 0618/QĐBCT năm 2010 ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT de cuong giam sat cong trinh dan dung Tác tử Công nghệ phần mềm dựa tác tử Chỉ thị 29/CTUB năm 1988 về việc thực hiện chế độ thu quốc doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành báo cáo kiểm tra thi hành điều lệ đảng hoa hoc Quyết định 204/QĐUBND năm 2010 phê duyệt dự án Quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng Nghị định 150/1999/NĐCP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử danh sách các đơn vị bầu cử và Quyết định 46/2008/QĐUBND về vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động mau 01 tt08/2013 bao cao tong ket thi hanh phap lenh CCB Nghị quyết 29/2008/NQHĐND về tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người loi cam on cua hoc vien voi benh vien Chỉ thị 19/2007/CTTTg về chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Cong van so 5546-CV/VPTW ngay 15/5/2013 cua van phong trung uong dang Quyết định 6205/QĐUB về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải biển Sài Gòn thành Công ty Đắc nhân tâm bao cao thanh tich the duc the thao Luật phòng cháy và chữa cháy Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg Thông báo 12/TBVPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về tiếp thu giải trình Dự án Quyết định 17/2007/QĐUBND về mức thu lệ phí cấp biển số nhà trong tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Thông tư liên tịch 06/2006/TTLTBCABNVBTC hướng dẫn Quyết định 289/2005/QĐTTg về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan Quy định 123-QĐ/TW ngày 28-9-2004 Quyết định 272/2008/QĐUBND về Quy chế khen thưởng phong trào thi đua Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi do tỉnh Quảng Ninh ban hành quyet dinh 45 nghị định 35/2003nđ-cp báo cáo kiểm điểm của đảng ủy xã theo hd 22 thong tu 48/2011 phi chinh thuc Quyết định 1729/QĐTTg năm 2006 Phê duyệt danh sách các Tập đoàn Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ Quyết định 2488/QĐBNNTT năm 2011 về cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ Nông nghiệp và Phát Chương trình 373/CTrBHXH triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo Quyết định 16/2003/QĐUBND về quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước Cơ cấu tổ chức bưu điện việt nam Quyết định 2111/QĐUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của mau thu chi file excel Quyết định 1868/QĐUBND năm 2008 đính chính Quy định ban hành kèm theo Quyết định 57/2007/QĐUBND về phương pháp xác đơn xin cấp lại giấy xác nhận thay đổi số CMND bao cao so ket 5 nam thuc hien thong bao 130/TB/TW ve khieu nai to cao Quyết định 152/QĐTTg năm 2008 tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 44 Chỉ thị 10/2008/CTUBND về tăng cường quản lý nuôi thủy sản bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ Thông tư 23/2005/TTBYT xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế do Bộ Y tế ban hành Nghị quyết 04/2012/NQHĐND về Quy định chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đắk Nông Khảo sát về thói quen tiêu dùng và phong cách thời trang Việt chaebol 07/SBH 156/hd viettel ba ni nhà đầu tư thông minh hướng dẫn sô 10 cua BTCTW ngày 19/4/2011 Quyết định 27/2003/QĐBKHCN huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Hướng dẫn 01/HDCS giải quyết chế độ bệnh binh đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Thông báo 3581/TBBNNVP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm giáo trình hán nôm MẪU THẺ đề thi luật kinh tế Chỉ thị 01/2008/CTUBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu tý năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Giáo trình tiếng anh cơ bản Nghị quyết số 05/2001/NQCP về việc bổ sung một số giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế năm 2001 do Chính Phủ ban hành Quyết định 259/QĐBXD năm 2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập hướng dẫn Nghị định 12/2009/NĐCP và Quyết định 30/1998/QĐUBND về thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn Quyết định 124/2003/QĐBCN về việc chuyển Phân xưởng Cơ khí của Xí nghiệp Việt Thái thuộc Công ty Dây và Nghị quyết 03/NQHĐND năm 2009 bãi bỏ quy định về phí phòng chống thiên tai do tỉnh An Giang ban hành Quyết định 710/QĐTTg năm 2000 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Thông báo số 35/TBVPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh Quyết định 5443/QĐUBND năm 2010 ủy quyền quản lý nhà nước đối với tổ chức hội có phạm vi hoạt Bài 4 Công tơ điện một pha Quyết định 5248/1998/QĐUB ban hành Quy định phân luồng tuyến và giờ hoạt động đối với các phương tiện vận Quyết định 227/QĐSVHTTDL năm 2010 ban hành Kế hoạch các hoạt động năm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng HSE offshore bc 15 nam thuc hi ngh quyet lien tich 01 Thông tư 318TT/PC1996 hướng dẫn Điều 19 Nghị định 40/CP1996 về bảo đảm trật tự An toàn giao thông đường quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về một số vấn đề về bảo mẫu giay bao no Bài giảng Viễn thám cơ sở bài phát biểu tết trung thu tài liệu ngiên cứuTW7 (khóa XI) Thông tư 01/2000/TTTCBĐ hướng dẫn Quyết định 242/1999/QĐTTg về điều hành xuất nhập khẩu năm 2000 do Tổng cục Bưu điện ban hành Quyết định 04/2011/QĐUBND về quy chế quản lý điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do chuyen nha ba mai huong dan 35 BTCTW Quyết định 682/2006/QĐBCN sửa đổi khoản 4 khoản 6 điều 1 Quyết định 3476/QĐBCN phê duyệt phương án và chuyển 21_2013_TT-BYT Quyết định 53/2002/QĐBTC về Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành QĐSố 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 v/v xác định thôn ĐBKK xã vùng I,II,III giai đoạn 2012 - 2015 Mẫu đơn xin việc.ppf PHP PHP: Hypertext Preprocessing Các lời khuyên hữu ích khi dùng miếng dán bản tự kiểm điểm đảng viên kế toán năm 2013 Quyết định 03/2006/QĐBTP về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm giay cong nhan gia dinh dang vien tieu bieu Nội dung Thông báo 130/TB-TW ngày 10/01/2008 của Bộ chính trị NGHI DINH 182/2013/ND-CP-ENGLISH Quyết định 1313/QĐUB năm 2001 bổ sung Quy định tạm thời trình tự đầu tư và xây dựng trên địa Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 305 ke hoach so 2180/KH-UBND ngay 01/6/2011 cua uy ban nhan dan tinh bentre Kế hoạch 10462/KHUBND năm 2012 thực hiện Quyết định số 37/2010/QĐTTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây Quyết định 57/2004/QĐBTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến ttlt20 c:tncn y hocj graham dan ca kich ban chuong trinh tong ket nam kêt luận 73 của Ban chấp hành TW Quyết định 06/2011/QĐUBND quy định chi tiết một số nội dung xét duyệt học sinh bán trú theo Thông tư Nghị định 109/2009/NĐCP về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên mẫu 11/gtgt thong tu 156 Quyết định 1168/QĐTTg năm 2009 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh doi moi can ban toan dien su nghiep giao duc Quyết định 947/QĐUBND năm 2013 phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài Quyết định 170/2005/QĐUB về Quy định huy động hỗ trợ và sử dụng vốn xây dựng nâng cấp đường giao Thông báo 149/TBBGTVT về nội dung cuộc họp thông qua Báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư Hợp phần 142/2013 Quyết định 32/2008/QĐUBND về quy chế tổ chức và họat động Quỹ Bảo trợ trẻ em do tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 27/2006/QĐUBND về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết chế độ chính sách đối với một số 100 Lời Khuyên Đầu Tư Bất Động Sản Khôn Ngoan Nhất Bài giảng Hệ thống bùn hoạt tính MAU DOI TRU CONG NO Quyết định 10/2007/QĐBVHTT phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng Quyết định 18/2001/QĐUB Quy định các danh hiệu thi đuatiêu chuẩnhình thức khen thưởng và quyền hạnxét duyệt trong ngành Giáo trình Nhiệt động lực học kỹ thuật Quyết định 2022/QĐUBND năm 2011 thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đồng Nai Thông tư liên tịch 06/1997/TTLTBVHTTTCBĐ hướng dẫn quản lý Nhà nước đối với các đài phát thanh truyền hình do Chỉ thị 05/2003/CTBYT về tăng cường công tác chăm sóc người bệnh toàn diện trong các bệnh viện do Bộ mau bao cao kiem diem tap the CHi uy Chi bo theo huong dan 22 50 sắc thái xám Chỉ thị 07/2009/CTUBND về tăng cường công tác quản lý tàu cá và các hoạt động khai thác thủy sản Quyết định 1249/2005/QĐBTM về việc Uỷ quyền Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Tây quản lý hoạt Quyết định 38/2013/QĐ-UBND Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đề tài bảo vệ môi trường Quyết định 992/2002/QĐBYT về quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ không hoàn lại thuộc Bộ Y tế mẫu lý lịch đảng viên mẫu 01-HSĐV Thông tư 04/2000/TTBTS hướng dẫn thực hiện Quyết định 103/2000/QĐTTg về một số chính sách khuyến khích phát triển giống Quyết định 42/2010/QĐUBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định 12/QĐUBND năm 2013 đính chính Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất qua thông tư 23/2013/tt-bgtvt mau so c2-05/ns theo tt 08/2013 Quyết định 05/2014/QĐUBND về tổ chức và hoạt động của Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai " Tôi là một con lừa" Bài giảng VHDL Quyết định 26/2013/QĐUBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ công Quyết định 22/2007/QĐUBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại tỉnh Ninh Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2014 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất bao cao so ket mo hinh dan van kheo bao cao tong ket nam 2013chien binh Quyết định 08/2009/QĐUBND ban hành Quy định về chính sách ưu đãi thu hút bồi dưỡng trọng dụng và đãi Quyết định 36/2012/QĐUBND quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên trẻ em thôn khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thủy văn sông mã Quyết định 942/QĐBTP năm 2012 về Kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Quyết định 184BYT/QĐ năm 1975 ban hành bản Quy chế làm nghề chữa bệnh bằng phương pháp đông y do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ban CV cam do tubl8 dalat lop 9 Quyết định 310/QĐLĐTBXH năm 2009 phê duyệt chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động người có công Đáp án đề thi đại học, cao đẳng 2013 Quyết định 1353/QĐTTg năm 2007 về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Long An cứu mon ngon sai gon Bảng đăng ký Dân vận khéo Nghị định 74/2005/NĐCP về phòng chống rửa tiền QUYET DINH 447/ ubdt Mẫu B01/ĐP nộp đảng phí LỄ TANG - Những Điều Cần Biết Dành Cho Người Việt Quyết định 2413/2011/QĐUBND quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh quyet dịnh 71 nghi quyet LIEN TICH so 01/1999/NQLT-BCA-HCCB, ngay 12/07/1999 Quyết định 2443/QĐUBND năm 2008 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở ebook sach tieng anh lop 10 Chỉ thị 15/2007/CTUBND về tăng cường chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp cơ sở sản xuất Quyết định 1345/QĐBNNTT năm 2007 phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung dự án phát triển một Quyết định 564/QĐUBND năm 2010 về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức thông tu 05/2013/TT-BNV mẫu khai lý lịch đảng viên mẫu 01-HSĐV thong tu 156 dieu chinh thu nsnn Quyết định 20/2010/QĐUBND về quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài chi tiêu tổ chức các quyet dinh 477 uy ban dan toc Chỉ thị 19/2010/CTUBND về quản lý sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Yên Bái Quyết định 06/2006/QĐUBND ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006 trên Mẫu thư ngỏ gửi các ban ngành Nghị quyết 88/2008/NQHĐND quy hoạch phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 thông báo số 130 về giải quyết khiếu nại tố cáo mẫu bài phát biểu tại tiệc Quyết định 30/2008/QĐUBND về không thu phí dự thi dự tuyển trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành Quyết định 2705/QĐBNNTCLN năm 2011 về cấp phát vũ khí quân dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm Quyết định 36/2012/QĐUBND về Quy định tiêu chí công nhận ấp khu phố xã phường thị trấn cơ quan doanh Quyết định 179TC/QĐ/BH năm 1986 về việc cho phép công ty Bảo việt tiến hành bảo hiểm theo nguyên tắc Quyết định thành lập Ban chỉ đạo trường học an toàn Quyết định 46/2008/QĐUBND về Quy định tổ chức và hoạt động của ấp khu phố tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An Quyết định 278/QĐTTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 05 cong van 2899 Chỉ thị 15-CT/TW ngày 7/7/2007 tố nữ kinh Giáo trình Cơ điện tử cau hoi trac nghiem:trong giai doan hien nay co Quyết định 365/QĐTTg năm 2008 phê duyệt kế hoạch sắp xếp cổ phần hóa các Công ty Trách nhiệm hữu Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự Quyết định 38/2001/QĐBNNTCCB về việc thành lập Ban quản lý quy hoạch lưu vực sông Đồng Nai do Bộ trưởng Bài giảng Các phương pháp hóa lý nghiên cứu cấu trúc Quyết định 11/2013/QĐUBND sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 bản quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Quyết định 1130/QĐTTg năm 2001 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Diêm Thống Nhất thành Công ty Nghị quyết 10/2008/NQHĐND quy định tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố Thông tư 220/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý Quyết định 21/2012/QĐTTg về Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2332/QĐUBND năm 2012 kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người Thành phố Hà Nội 01-tt world isp98 57/Q C2_01 Quyết định 178/2000/QĐBTC về mức thu học phí bổ túc thuyền trưởng máy trưởng phương tiện thủy nội địa do nhung teu to anh huong tich cuc den thanh nien giáo án điện tử Thông báo 316/TBVPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế quản lý mau c2-05 giay nop tra kinh phi theo thong tu 08 cua bo tai chinh Quyết định 2606/QĐUBND năm 2012 về giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 tỉnh Bình Phước Thông tư liên tịch 65/2008/TTLTBNNBTC hướng dẫn Nghị định 48/2007/NĐCP về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các Quyết định 271/QĐUBND năm 2012 về Quy định thực hiện Thông tư 08/2009/TTBNN hướng dẫn chính sách hỗ trợ sản Quyết định 1945/QĐLĐTBXH năm 2007 Quy định và hướng dẫn về quy trình thủ tục giải quyết công việc của Quyết định 2922/QĐBKHCN năm 2008 tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chỉ thị 17/CTUBND năm 2013 tăng cường công tác điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo hàng năm do tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 1037/QĐBTP năm 2010 về phân công các đơn vị xây dựng văn bản đề án thuộc thẩm quyền KẾT LUẬN trong báo cáo thực tập tốt nghiệp phép tắc của loài sói chất thải nguy hại tìm hiểu Smart TV Kịch bản đại hội MTTQ xã Quyết định 1415/QĐUBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện do Chủ Quyết định 04/2011/QĐUBND quy định mức hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách nhà nước để đóng bảo hiểm y ke hoach so 4906/KH-UBND ngay 11/10/2013 ve kiem tra lien nganh thuc hien chi thi so 21 cua ban bi Quyết định 23/2004/QĐBBCVT ban hành tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Bưu chính ket luan 62-KL2FTW cua BCH TW C490E1BAA2NG giáo án ngữ văn 8 câu ghép danh bạ điện thoại nội bộ công ty Quyết định 67/2006/QĐUBND bãi bỏ các văn bản pháp luật về ưu đãi đầu tư do thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 39/2002/QĐUB về điều lệ quản lý xây dựng theo qui hoạch chi tiết nút giao thông Ngã Tư Quyết định 1000/QĐTTg năm 2007 Về việc chuyển chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí xuất 17/2014/tt-btc Mẫu Lý lịch của người xin vào Đảng Thông tư 14/2008/TTBXD hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 21,22,23,24 Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt đảng Quyết định 19/2007/QĐUBND ban hành Đề án kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy biên chế của Trung tâm Quyết định 661/QĐTTg năm 1998 về mục tiêu nhiệm vụ chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng Mẫu 02 HSDV Khoi m Quyết định 3010/QĐUBND năm 2009 phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 Quyết định 217-QĐ/TW năm 2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng tờ khai mẫu 01-QĐ52 trợ cấp lương hưu giảng dạy Tôi là một con lừa Quyết định 2504/QĐUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch nghị định 171 mẫu bien ban bu tru cong no Công điện 08/CĐBNNTY tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm sản phẩm gia cầm qua tỉnh biên giới phía Nghị quyết 21/2006/NQHĐND phê duyệt giá tiêu thụ nước sinh hoạt đối với các hệ thống cấp nước sinh hoạt Hướng dẫn lập trình Socket Quyết định 08 /2006/QĐUBND phê duyệt Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn II 20062010 Thông tư liên tịch 27/2001/TTLT/BTMTCHQ hướng dẫn nhập khẩu ô tô của một số đối tượng theo đường phi mậu bai thu hoach NQTW 7 Quyết định 1936/QĐBGTVT năm 2009 về việc chuyển cảng Quy Nhơn về làm thành viên Tổng Công ty hàng hải Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg baroque architecture Thông tư 71TC/TCT1997 hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu nhạc lý cơ bản quy đinh số 57 bảo vệ chính trị nội bộ 301 câu đàm thoại tiếng Hoa Bộ Chính trị số 130/2008 Giáo trình Hàn TIG Bài giảng Hệ điều hành mã nguồn mở Quyết định 139/1999/QĐUB về phê duyệt quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu thành phố Đà Nẵng do Ủy Quyết định 181/QĐKTNN năm 2009 về việc thành lập Phòng Nghiệp vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành đề thi giữa học kì ii lớp 4 môn toán Quyết định 49/2006/QĐUBND quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe hai bánh gắn máy tieu thuyet ngon tinh hien dai Quyết định 215-QĐ/BTCQTTW ngày 19/12/2006 Thông tư 26/2007/TTBTC hướng dẫn mức thu học phí quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe Quyết định 1882/QĐUBND năm 2010 quy định mức trợ cấp cứu trợ đột xuất cho cá nhân hộ gia đình kich ban dieu hanh tong ket cong tac doan va phong trao thanh thieu nhi Quyết định 701/2009/QĐUBND quy định tạm thời mức chi hỗ trợ dạy nghề cho đối tượng là người dân tộc Phân tích các sản phẩm lọc dầu Chỉ thị 01/2006/CTUB về việc tổ chức phục vụ Tết nguyên đán Bính Tuất năm 2006 tại Thủ đô Hà Quyết định 344/2004/QĐUB điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Văn hóa và Thông Quyết định 28/2012/QĐUBND về Quy định mức phân bổ vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương contact list Asahi Sangyo Kaisha Viet Nam Chỉ thị 18/BYT/CT năm 1986 về nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh tại các cơ sở khám bệnh Quyết định 33/2006/QĐUBND ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do Chỉ thị 1435/1998/CTBKHCNMT quán triệt và thực hiện Nghị định 61/1998/NĐCP về công tác thanh tra kiểm tra đối với Quyết định 27/2011/QĐUBND về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 2015 trên địa Thông tư 23/2011/TTBCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng do Bộ Công thương ban hành Nghị quyết 104/2011/NQHĐNĐ về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 Quyết định 27/2010/QĐUBND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam Nghị quyết 08/2013/NQHĐND số lượng chức danh mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở Quyết định 41/2011/QĐUBND quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Đồng Nai Cơ sở dữ liệu Phần I Kế hoạch 42/KHUBND năm 2013 về tuyển sinh đào tạo trình độ đại học thạc sỹ theo nhu cầu của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 – 2015 Quyết định 1558/QĐUBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Quyết định 1724/QĐBTNMT năm 2013 về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Quyết định 3429/QĐUBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn Chỉ thị 25/2009/CTUBND về tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghị quyết 08/2010/NQHĐND quy định mức thu học phí các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập Quyết định 23/2011/QĐUBND Quy định về khai thác sử dụng nước dưới đất quy mô nhỏ trong phạm vi gia Quyết định 175/2003/QĐBTC về quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ chế Quyết định 107/2001/QĐUB về cho phép thành lập Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm do Chủ 2013 .xls 1896 HOST Quyết định 03/2012/QĐUBND quy định một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai Nghị định số 51/2013/NĐ-CP Quyết định 47/2008/QĐUBND Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy Thông tư 01NH/TT1988 hướng dẫn thi hành Quyết định 76/HĐBT1987 về thăm dò khai thác chế biến và mua bán Thông tư 55/2010/TTBNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Quyết định 1783/QĐTTg bổ sung kinh phí cho địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất Quyết định 994/2006/QĐTTg về việc ông Nguyễn Huy Lâm thôi giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công so cai Quyết định 377/2009/QĐUBND quy định quản lý khảo sát thăm dò khai thác chế biến cát cuội sỏi lòng sông Luật biển Việt Nam 2012 lượng giác Nghị quyết 44/NQCP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu bai thu hoach nghi quyet tw7 khoa11 Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành Quyết định 677/QĐBNNTCCB năm 2013 định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm giao trinh mon ly luan nha nuoc va phap luat kết luận số 62-KL/TW ngày 14.5 Quyết định 30/2011/QĐUBND về Quy chế bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiểu luận tình huống quản lý nhà nước powerpoint báo cáo đẹp Đề cương chi tiết môn học cấu trúc máy vi tính và kỹ thuật ghép nối Thông báo 250/TBSTNMT về rà soát hồ sơ thời gian giải quyết việc thực hiện theo cơ chế một cửa bài thu hoạch chuyến tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh bài phát biểu sơ kết 5 năm ngày biên phòng toàn dân Mẫu giấy khám sức khỏe bang tieng anh Máy điện Tập II Quyết định 614/QĐUBND năm 2009 quy định vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của mẫu đơn cớ mất giấy tờ xe Thông tư 39/2012/TTBGTVT hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông Thông tư 17LĐ/TT1976 về việc cải tiến một bước việc tuyển lao động vào khu vực Nhà nước và tuyển Thông báo 22/TBBCĐCNTT về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng ban chỉ đạo truyen 18 Quyết định 17/2009/QĐUBND về việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy bao cáo so ket 3 nam thuc hien chi thi 03-ct/tw 03 Quyết định 5372/QĐUBND năm 2011 về Quy định tạm thời quản lý bảo tồn tôn tạo và phát huy giá Quyết định 3596/QĐUBND năm 2011 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Quyết định 20/2013/QĐUBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Chiêm năm 2013 do tỉnh Nam Định ban hành mẫu đơn cớ mất SỔ hộ khẩu Quyết định 2395/QĐUBND năm 2013 thành lập Ban điều hành đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng do tỉnh mẫu bản thẩm tra xác minh lý lịch 5b Nghị quyết 41/2013/NQ-HĐND mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Quyết định 21/QĐUBND năm 2013 phê duyệt đề cương và dự toán chi phí xây dựng chương trình phát triển duong loi dang cong san viet nam Chỉ thị 02/2008/CTUBND về giảm văn bản giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Quyết định 1857/QĐBTP năm 2012 đính chính Thông tư 25/2011/TTBTP về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản quy grub dbhb idm ibh VSB Nghị quyết 171/2008/NQHĐND về chuyển đổi loại hình các trường trung học phổ thông bán công sang loại hình trường thi thoi trang GIẤY KHEN Quyết định 45/QĐBTTTT năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung goi y bai viet cuoc thi upu 2014 Quyết định 10/2009/QĐUBND điều chỉnh mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản Thông tư 08/2012/TTBYT hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao Quyết định 30/2010/QĐUBND về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định 103/2005/QĐTTg về Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 181/QĐUBND năm 2009 về Quy định tạm thời quản lý đầu tư Chương trình Phát triển kinh tế Quyết định 51/2000/QĐBNNTCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty công nghiệp rừng Tây nguyên thuộc Tổng công Quyết định 32/2011/QĐUBND về Quy chế lập quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng an ninh trên địa Hiệp định số 61/2004/LPQT về việc thanh toán nợ nước ngoài của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chỉ thị 20/2006/CTUBND tăng cường công tác xây dựng quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật ở xã Quyết định 13/2009/QĐUBND về quản lý sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Quyết định 2612/QĐBGTVT năm 2009 về việc thành lập Tổ Biên tập Dự thảo Nghị định của Chính phủ về Nghị quyết 08/2005/NQHĐND về quản lý một số hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội Quyết định 18/2011/QĐUBND sửa đổi Quyết định 34/2010/QĐUBND Quy định về thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý sử Thông tư 49TC/NSNN năm 1990 sửa đổi bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Nghị định thư số 09/2004/LPQT tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quyết định 1481/QĐBHXH năm 2011 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật để Quyết định 2722/QĐBTC năm 2004 về phê duyệt chương trình nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định Quyết định 1898/QĐUBND năm 2008 về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre Chỉ thị 09/1997/CTNH1 về xử lý một số vấn đề cụ thể về điều kiện và thủ tục tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền Quyết định 24/2009/QĐUBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Cần Thơ Quyết định 06/2010/QĐUBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Quyết định 1134/QĐBTTTT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thay thế sửa đổi bổ sung thuộc phạm mau bao cao tinh hinh su dung bien lai thu phi, le phi mẫu bản thẩm tra xác minh lý lịch Quyết định 100/2009/QĐUBND ban hành Quy chế phối hợp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các Khu Quyết định 4401/2010/QĐUBND về duyệt quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm Quyết định 86/2004/QĐUB về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VII nhiệm kỳ 20042009 130 Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam Nghị quyết 17/2008/NQHĐND điều chỉnh phí chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 6 người đi khắp thế gian Quyết định 23/2012/QĐUBND về giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước Luật Các tổ chức tín dụng Quyết định 84/2012/QĐUBND về Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan địa phương đơn vị trong Quyết định 17/QĐUB năm 1986 ban hành tiêu chuẩn về bánh phồng tôm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1587/QĐUBND năm 2011 phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe Nghị quyết 02/2011/NQHĐND quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân phimsecvip chu tiểu luận tình huống Quyết định 37/2009/QĐUBND bổ sung giá đất để tính đơn giá cho thuê đất tại khu công nghiệp Hòa Hội bao cao ket qua kinh doanh vietinbank 2012 Hướng dẫn số 12 - HD/BTCTW ngày 17-05-2012 Quyết định 5818/QĐUBND năm 2013 phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Trung Lập Thượng huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 2015 luật quản lý thuế.doc Nghị quyết 113/2013/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước của tỉnh Long An năm 2014 Quyết định 40/2006/QĐUBND về Bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghị quyết 23/2012/NQHĐND thông qua Đề án Tăng cường phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015 Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến mau bien ban giam sat HND cac cap mẫu biên bản bàn giao mặt bằng công trình Quyết định 1600/2001/QĐTTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm Quyết định 30/2011/QĐUBND về lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Quyết định 35/2006/QĐUBND về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Nghị quyết 150/2010/NQHĐND phân cấp thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành bai phat bieu cua lanh dao xa trong dai hoi mttq Quyết định 11/2011/QĐUBND quy định về việc quản lý và triển khai đề tài dự án khoa học và công Nghị quyết số 15/2007/NQHĐND về việc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2008 Long Me Quyết định 2727/1999/QĐBYT ban hành mẫu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành mẫu giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn Thông tư 13LĐTBXH/TT1989 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành sách giáo khoa tiếng anh 8 Công điện 04/CĐUBND năm 2012 về tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội C1- 202 fpt a Phân công nhiệm vụ trong chi bộ Đảng THPT Nghị quyết 13/2008/NQHĐND quy định và bãi bỏ phí lệ phí thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý do Hội đồng Quyết định 195/1998/QĐUB về Quy chế tạm thời quản lý xuất nhập cảnh tại khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai Quyết định 451/QĐUBND năm 2012 kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc phong trào “Toàn dân Quyết định 1311/QĐNHNN năm 2010 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Hướng dẫn thi năng khiếu các khối T, M, N, H Quyết định 201/2006/QĐTTg phê duyệt Đề án sắp xếp đổi mới và phát triển các nông trường quốc doanh thuộc Quyết định 1935/QĐUBNC năm 1997 về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận 3 tổ chức và hoạt động cam nang on thi mon vat ly Quyết định 96/QĐTTr năm 2005 thành lập Đoàn thanh tra về sản xuất kinh doanh cung ứng sử dụng thuốc "sách trắng CNTT 2013" Quyết định 51/2012/QĐUBND quy định chính sách hỗ trợ đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Nghệ An Báo cáo 24/BCUBND tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên theo Giáo trình Máy công cụ cắt gọt Chỉ thị 37/CTUBNCVX năm 1995 thực hiện Chỉ thị 317/TTg về tăng cường quản lý trật tự an toàn giao Nghị định 169/1999/NĐCP sửa đổi Nghị định 58/CP năm 1996 về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Quyết định 01/2010/QĐUBND ban hành Quy định liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nghị quyết 51/2013/NQHĐND Định mức chi tuyển sinh đối với trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Tiền Giang Quyết định 09/2004/QĐBGTVT quy định tạm thời tốc độ và chiều cao xe vận chuyển container do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 15/2012/QĐUBND quy định điều kiện trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút nguồn