500 file được tìm kiếm mới nhất !

bao cao xay dung lang an toan2C khu dan cu an toan Thông tư 52/2012/TTBTC hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành NQTW7 Quyết định 1503/QĐTTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban Chỉ thị 917 Quyết định 36/QĐVSD năm 2012 về Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán do Tổng Giám đốc Trung tâm bảng tự kiểm đảng viên năm 2013 Quyết định 01/2012/QĐUBND về Quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý tài Quyết định 4604/QĐBYT năm 2010 ban hành “Mẫu bệnh án Y học cổ truyền” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Nghị định 140/1999/NĐCP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử danh sách các đơn vị bầu cử và Huong dan so 08 ngay 9/9/2010 cua BTC thanh uy Ha Noi mẫu thư ngõ bán hàng tiêu dùng Quyết định 3181/QĐBGTVT năm 2012 thành lập Ban soạn thảo Tổ biên tập Nghị định của Chính phủ về xử bệnh án chấn thương sọ não bien ban bu tru cong no ba ben Quyết định 45/2005/QĐBNN về Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật sản phẩm động vật Danh mục động vật Bài thu hoạch học tập Nghị quyết TW 8 khoá XI thong bao 230-tb-tw ngay 01/01/2008 báo cáo 2 năm thực hiện chỉ thị 03 tw Quyết định 08/2009/QĐUBND về các thủ tục hành chính đối với các công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà Quyết định 1185/QĐUBND năm 2012 phê duyệt bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký quyền Nghị quyết 20/2008/NQHĐND về mức chi khen thưởng đối với chuyên đề hội thi hội diễn và phong trào đột xuất của thành phố Cần Thơ kết luận 86-KL/TW báo cáo tổ chức cơ sở đảng Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ Quản lý chất lượng sản phẩm in NQ Mobile Security V6.6 Pro (Tiếng Việt) Nghị quyết 40/2009/NQHĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 17 ban hành Quyết định 118/2002/QĐBNN về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 2004 cho đơn vị sự nghiệp Quyết định 09/2007/QĐKTNN về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Kiểm toán Nhà Quyết định 132/2007/QĐUBND điều chỉnh phần quy hoạch phát triển siêu thị quận Thủ Đức tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 205/2004/QĐ-TTg ngày 10/12/2004 Quyết định 300/1998/QĐUB về quy chế đấu giá giao nhận quyền sử dụng đất sử dụng đất tại khu quy Quyết định 03/2009/QĐUBND về bảng giá cho thuê thuê mua nhà ở xã hội cho thuê nhà ở công vụ mau giay cam do xe may Thông tư liên bộ 02TT/LB năm 1996 hướng dẫn Nghị định 86/CP về phân công quản lý Nhà nước về Quyết định 1776/QĐBGTVT năm 2013 điều chỉnh Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải tại Quyết định quyết định số 177/2005/QĐ-BQP ngày 04/11/2005 bao cao nam 2013 Quyết định 303/QĐTTg năm 2007 về việc tổ chức cuộc vận động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Quyết định 23/2013/QĐUBND sửa đổi Quyết định 44/2012/QĐUBND quy định về giao đất xây dựng nhà ở hạn mức giao Quyết định 3358/QĐBNNĐMDN năm 2010 thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp Hủy hợp đồng do chậm giao hàng Quyết định 30/2008/QĐBTC về tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo do chỉ thị 34 của bộ chính trị chỉ thị 917/1999/CT-QP Quyết định 901/QĐTTg năm 2007 thành lập Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thuộc Bộ Quyết định 340/QĐUBND năm 2011 công bố tập Định mức dự toán duy trì sửa chữa hệ thống chiếu sáng thông báo ket luan 130/2008 của bộ chính trị ve khieu nai, to cao Quyết định 499/QĐUBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Chỉ thị 10/2011/CTUBND tăng cường quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ do tỉnh Bình Phước ban hành giay rut tien mat mẫu so c4-09/kb giay muon tien Thơ chúc tết Giáp Ngọ 2014 hài hước nhất Thông tư 1642/1998/TTQP hướng dẫn Chỉ thị 15/TTg1998 về tổng kết 10 năm thực hiện ngày Biên phòng 3/3/19893/3/1999 do Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 40/2011/TTBTC sửa đổi của thông tư 108/2007/TTBTC về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quyết định 15/2007/QĐUBND quy định về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng khu chăn nuôi tập trung tỉnh Hà Nam giai đoạn 20072010 Thông báo số 525/TBBGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp cập nhật hoàn Quyết định 30/2011/QĐUBND về Quy chế kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Quyết định 276/QĐTTg năm 2013 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai Văn bản hợp nhất 05/VBHNBCT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì điều tr, khảo sat tình hình thanh niên trên địa bàn huyện mau bien ban bu tru cong no 2 ben nội dung Công văn số 178-CV/TW Nghị quyết 117/2008/NQHĐND về mức thu quản lý sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác chi thi 24 - CT/TU, ngay 20/6/2013 cua tinh uy dak lak TCXD 9366-1-2012 chiến thắng trò chơi cuộc sống tiểu luận chuyên đề quản lý nhà nước về đất đai Kỹ thuật sản xuất các sản phẩm nhiệt đới thủ hộ thiên sứ Quyết định 24/2012/QĐUBND về Quy định quản lý tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm Quyêt dinh 447/UBDT cua phu tho Quyết định 69/2007/QĐBTC quy định tạm thời mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng "điện thoại" Quyết định 257/QĐBHXH năm 2013 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQCP nguyên tắc cơ bản của quản lý hành chính nhà nước từ điển ngôn ngữ tiếng việt Quyết định 27/2003/QĐTTg quy chế bổ nhiệm bổ nhiệm lại luân chuyển từ chức miễn nhiệm cán bộ công chức Thông tư 105/2011/TTBTC sửa đổi Thông tư 63/2011/TTBTC quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh Thông tư 17/2004/TTBTC sửa đổi Thông tư 97/2000/TTBTC hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với quỹ tín Quyết định 323/2006/QĐUBCK sửa đổi Quyết định 245/QĐUBCK về qui định giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán hien phap 2013 Quyết định 41/2007/QĐTTg về việc quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 30NN/QĐ năm 1961 về việc tách Vụ phân giống bảo vệ thực vật thành hai Cục do Bộ danh muc kem theo quyet dinh 447/QD-UBDT, 19/9/2013 Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett Quyết định 974/QĐTLĐ Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động Công đoàn cơ sở xã phường thị khúc khuỷu đường đời Tiếng Anh Chuyên ngành điệnđiện tử Mẫu giáo án dùng cho ứng viên giảng thử Thông tư liên tịch 79/2004/TTLTBNVBLĐTBXHBTC hướng dẫn Nghị định 102/2004/NĐCP thi hành Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ chính quyết định số 447/qđ-ubdt ngày 19/9/2013 đối với tỉnh nghệ an tôi tài giỏi bạn cũng thế Quyết định 18/2010/QĐUBND ban hành Quy định phân loại đê và hành lang bảo vệ đê đối với các tuyến chủ trương của đảng về giáo dục và đào tạo từ khi đổi mới đến nay người nam châm Quyết định 33/2011/QĐUBND quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Luật Thuế thu nhập cá nhân 2014 Quyết định 14/2010/QĐUBND về bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành QUYẾT ĐỊNH SỐ 1221/QĐ-BYT NGÀY 7-4-2008 Quyết định 238/2001/QĐNHNN điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại các quy định 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 c Thong tu so 79/2011 Thông tư liên ngành 06/TTLN năm 1996 hướng dẫn xử lý tội trốn thuế do Viện kiểm sát nhân dân trên đỉnh phố wall pdf Kết cấu tàu thuỷ Tập I hướng dẫn số 23/HD/BTCTW ngày 14/10/2003 Quyết định 1231/QĐUBND năm 2013 phê duyệt Đề cương dự án điều tra thoái hoá đất kỳ đầu tỉnh Vĩnh Long Quyết định 2047/QĐUBND năm 2013 phê duyệt Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển Quyết định 605/QĐTTg năm 2011 về phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Nghị quyết 16/2010/NQHĐND bổ sung danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2010 do tỉnh Cao Bằng ban hành kiểm điểm đảng viên 2013 tp HCM bài thu hoạch Quyết định 98/2004/QĐBTC về mức thu phí qua phà Hậu Giang do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định số 57-qĐ/tw ngày 3/5/2007 Công điện 782/CĐTTg về Kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 4155/2002/QĐUB Về việc chuyển phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa về Quyết định 1388/QĐBTNMT năm 2008 ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện đề thi đại học môn lý năm 2013 file word Những nữ doanh nhân thành đạt đất Việt huong dan so 32-hd/duk, ngay 05/12/2013 Bài giảng Địa hoá dầu Quyết định 1731/QĐUBND năm 2007 về điều chỉnh chế độ bồi dưỡng cho lực lượng Cảnh sát thuộc Công an Quyết định 18/2004/QĐUB về việc thành lập Ban Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân Quyết định 1852/QĐBKHĐT năm 2012 về Quy chế quản lý vận hành và khai thác hệ thống thông tin đăng Quyết định 315/QĐUBND năm 2007 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế tỉnh Lâm danh sách giám đốc Quyết định 154/2004/QĐUB về việc thành lập Hội các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Thành phố ban kiem diem cua cap uy chi bo nam 2013 kế hoạch 2180/kh- ubnd của ủy ban tỉnh bến tre sách giáo khoa sinh học lớp 8 thông tư 77/2010/TT-BQP Công điện 05/CĐBTNMT về việc hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra do Bộ quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9 2013 Thông tư 04/2012/TTBVHTTDL quy định tiêu chuẩn định mức chế độ quản lý sử dụng trang thiết bị tập luyện Mẫu thư ngỏ xin tiền Quyết định 4287/QĐUBND năm 2005 về ủy quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hồ sơ thầu quyết Quyết định 12/2007/QĐUBND điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến Thông báo số 447/TĐCTHPC ngày 02/05/2002 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về Giấy xác nhận đủ Quy định số 57- QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về “một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Quyết định 39/2008/QĐUBND về mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân Quyết định 2770/QĐUBND năm 2008 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong Quyết định 1012/QĐTLĐ năm 2011 về Quy định chế độ báo cáo đối với Liên đoàn Lao động tỉnh thành Hướng dẫn hành nghề dược Thông tư 06/2007/TTBNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 08/2007/NĐCP sửa đổi Nghị định 115/2003/NĐCP về chế độ công chức Thông báo số 570/TBDPMT về trường hợp tiêu chảy cấp nguy hểm tại thành phố Hà Nội do Cục Y kịch bản đại hội mttq Thông báo số 124/TBVPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về đề án Quy trình khảo sát đường ô tô 22TCN263-2000 Quyết định 50/2005/QĐUB về bổ sung dự toán kinh phí năm 2005 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và danh sach nhan vien bao cao so 50/BC-BCĐ ngay 19/9/2011 cu tinh hau giang Chỉ thị 28/1999/CTTTg về tổng kết thực hiện chính sách tiền lương trợ cấp xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch 106/2002/TTLT/BTCBCN hướng dẫn bồi thường hỗ trợ để xây dựng công trình lưới điện cao áp Quyết định 540/2003/QĐUB về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi Công ty TNHH Nghị định 484NĐ/LB năm 1958 quy định thể lệ thay đổi họ tên do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành Chỉ thị 25/CTUBND năm 2013 tăng cường quản lý hoạt động cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội mẫu giấy kiểm tra học sinh Quyết định 569/QĐUBND năm 2012 về Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa mau bai phat bieu chi dao dai hoi nguoi Xem phim loạn luân cưỡng hiếp em gái 14tcn 21-2005 danhbacanbotinhlongan 16493 Nghị quyết 155/2007/NQHĐND quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên huấn luyện viên thể thao và Thông tư 167/2009/TTBTC quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Tài chính ban hành bài diễn văn tổng kết thiếu nhi hè Giáo án điện tử Quyết định 65/2011/QĐUBND về Quy định giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy Quyết định 286/2004/QĐUB về quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa ban tu kiem diem danh gia chat luong dang vien Quyết định 6286/QĐBCT năm 2011 ban hành Kế hoạch triển khai tiêu chí 4 điện nông thôn và tiêu chí Quyết định 36/2008/QĐBTTTT về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối Thông cáo báo chí 4401/BGTVTVP về tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin do Bộ Giao thông vận tải ban hành Phụ gia trong chế biến thực phẩm phan tich co ban Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em Thông tư 11/1999/TTBTM hướng dẫn Quyết định 219/1999/QĐTTg về Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và bieu mau thong tu 156 bao cao tong ket mo hinh dan van kheo Báo cáo 2299/BCBNNVP về tình hình và kết quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Quyết định 444/QĐBXD năm 2013 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 3685/CTBNNTT năm 2012 chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2012 2013 ở vùng đồng bằng Quyết định 400/QĐ năm 1992 thanh tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành Thông tư liên tịch 12/TTLB năm 1992 về chính sách chế độ đối với người đi lao động có thời thị phần mầm non Quyết định 1262/QĐUBND năm 2013 về Kế hoạch thời gian năm học 2013 2014 của giáo dục mầm non Thông tư 50/1997/TC/TCĐN hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Dự án bảo tồn và phát triển tài nguyên Quyết định 90/QĐBTC năm 2010 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền đã hết báo cáo minh bạch tài sản Mẫu kế hoạch kinh doanh Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Nigieria Thông tư 10TT/BNVC13 năm 1989 hướng dẫn việc cấp và sử dụng giấy chứng nhận làm nghề trên biển do Bộ nội vụ ban hành kinh dịch trọn bộ ngô tất tố kich ban chương trinh hoi nghi so ket Quyết định số 447/QĐ-UBDT 19 tháng 9 năm, 2013 19/9/2013 Sách và Giáo trình ke toan excel 12 điều y đức Quyết định 1571/QĐTTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi Bình Quyết định 111/2006/QĐUBND bãi bỏ Quyết định 231/QĐUB năm 1991 quy định chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Thông tư 01/2000/TTBTC hướng dẫn việc chi tiền hoa hồng trong trao giao dịch môi giới xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành 1043-QĐ/TU về phân công đảng viên lam công tác dân vận bao cao tham luan tong ket phap lenh hoi cuu chien binh Quyết định 336/2001/QĐBYT công bố danh sách đợt 1 năm 2001 gồm 55 công ty nước ngoài đăng ký thiết nghị quyết số 40 ngày 08/11/2004 của bộ chính trị Quyết định 438/NT năm 1962 về việc tổ chức Cục Vật liệu kiến thiết thuộc Bộ Nội thương do Bộ nhung teu to anh huong tieu cuc den thanh nien Quyết định 360/2006/QĐUBND phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trung tâm 53/2012/TT-BCA Quyết định 36/2011/QĐUBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An không Quyết định 3309/1999/QĐBYT về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Thông tinThư viện Y học Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Xem phim loạn luân em rể chị dâu Quyết định 19/2000/QĐTTg bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Đại học ngoại ngữ hà nội Xem phim loạn luân ông cháu Quyết định 01/2006/QĐUBND quy định việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Ủy ban Thông tư 10/2014/TTNHNN sửa đổi tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng theo cấu kiện điện lạnh Chỉ thị 27/2007/CTUBND về thực hiện thời gian gián đoạn sau đợt nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Nghị quyết 09/2011/NQHĐND sửa đổi Nghị quyết 23/2009/NQHĐND về chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí tham Quyết định 2570/QĐBYT năm 2012 hướng dẫn điều trị hỗ trợ những trường hợp tăng men gan trong cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về một số vấn đề về bảo Xem phim loạn luân chú cháu Quyết định số 393/1998QĐTCCPCCVC về thi nâng ngạch bảo tàng viên thư viện viên thư mục viên lên bảo tàng Thông tư 51/2009/TTBTC sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 4402 trong Biểu Quyết định 13/2013/QĐUBND về mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng Phí thư viện tỉnh Lạng Sơn PSTN căn bản - Quyết định số 46-QĐ/TW đơn xin đi làm sớm khi nghỉ thai sản Quyết định 385/QĐTTg năm 2006 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô Quyết định 78/2005/QĐUB ban hành định mức xăng dầu cho các loại xe ô tô có sử dụng kinh phí Quyết định 2528/QĐUBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Nghị quyết 185/2010/NQHĐND về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng Quyết định 282/QĐUB năm 1996 điều chỉnh bảng giá xây dựng mới nhà ở kèm theo Quyết định 790/QĐUB do báo cáo ĐTM mẫu sec bảo chi Quyết định 1443/QĐTTg năm 2006 về việc điều động bổ nhiệm Trung tướng Lưu Phước Lượng giữ chức Phó Trưởng Nghị định 100/2011/NĐCP quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến Nghị quyết 06/2010/NQHĐND bổ sung Nghị quyết 08/2008/NQHĐND quy định mức thu quản lý và sử dụng nguồn thu phí Quyết định 59/2000/QĐUBCK về Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập bai tham luan ve lien tich giua doan tncs va hoi ccb Quyết định 63/2012/QĐUBND về Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh BAI THU HOACH NGHI QUYET TRUNG UONG 8 Quyết định 337/QĐVPCP năm 2006 về thực hiện chế độ thông tin báo cáo do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Truyện sex loạn luân Nghị quyết 106/2010/NQHĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương và "đơn xin kết hôn" báo cáo tổng kết nghị quyết trung ương5 khóa x tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chinh trị Quyết định 2312/QĐUBND năm 2008 điều chỉnh Quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D thực bai tham luan NQLT BCA - HCCB Quyết định 1857/2008/QĐBCAA11 về việc Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Chính phủ Văn phòng Chính phủ Quyết định 302/2013/QĐUBND thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh Thông tư 31/2002/TTBTC hướng dẫn triển khai xử lý nợ tồn động của hợp tác xã nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành bài tham luận ngày biên phòng toàn dân Thông báo 18/TBVPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về thành lập Trường Đại Ebook Quyết Định 58/2000/QĐUB về tổ chức thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư những công trình xây Thông báo số 58/TBVPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ KPI Bài giảng Hệ phân tán Kế hoạch 53/KHUBND năm 2013 triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật luật sư do tỉnh Tuyên Quang ban hành Đồ họa thong bao so 130/TB-TW ngay 10/01/2008 cua bo chinh tri Thông tư số 18/2011/TT-BTC Quyết định 149/QĐ-UBND Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2014 lệnh điều động Nghị quyết 331/2010/NQHĐND về chế độ hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông hồ để đi học do tỉnh Sơn La ban hành 1278-CV/VPTW quyet dinh tang luong cho nhan vien kết luận 130-TB/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Quyết định 19/2007/QĐUBND về chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng giai đoạn 20062010 Thông tư 01/2010/TTBTP hướng dẫn Nghị định 77/2008/NĐCP về tư vấn pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 3149/QĐBNNTCTL năm 2010 phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên tỉnh Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp Quyết định 72/2010/QĐUBND về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang Quyết định 2260/QĐCT năm 2013 Chương trình phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc giai đoạn 20132020 Thông tư 25/2004/TTBGTVT hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng Quyết định 135/2005/QĐBNV về Quy chế bồi dưỡng Trưởng thôn Tổ trưởng Tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành Quyết định 12/2006/QĐUBND phân cấp cho các xã thực hiện một số hoạt động của Dự án đa dạng hoá NGHỊ ĐỊNH 138 Quyết định 1517/QĐTTg năm 2011 điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty Thép Việt Nam Quyết định 3021/QĐUBND năm 2008 phê duyệt Quy hoạch dịch vụ Karaoke vũ trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến 2010 định hướng đến năm 2015 chuyển ngạch kiểm tra của đảng DOC co y nghia nhu the nao powerpoint kỹ năng sống Quyết định 29/2007/QĐUBND quy định mức phụ cấp cho cán bộ thú y khuyến nông cán bộ Bảo vệ dân Quyết định 4915/QĐUBND năm 2013 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản Quyết định 763/QĐUBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Huyện Cần Giờ ban hành Quyết định 04/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 chuyển nguyên trạng nhiệm vụ tổ chức của Ban Đổi mới và Quản lý doanh Quyết định 2132/QĐNHNN năm 2008 sửa đổi Quyết định 364/QĐNHNN về phát hành tín phiếu ngân hàng nhà nước quyet dinh 477 cua uy ban dan toc trung uong 01/2014/TT-BLĐTBXH Quyết định 615/2001/QĐNHNN về việc tiếp tục thực hiện cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và Sơ yếu lý lịch đảng viên mẫu 01-HSĐV Quyết định 816/2003/QĐNHNN về việc hủy bỏ Mã Ngân hàng quy định tại Điều 2 Quyết định 531/2002/QĐ/NHNN và bổ Nghị định 69/2002/NĐCP về việc quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước Nghị quyết 35/2010/NQHĐND7 về chế độ công tác phí trong nước chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan 01/1999/NQLT-BCA-HCCB Quyết định 09/2011/QĐUBND về quy chế quản lý sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết định 737/QĐUB năm 1989 ban hành quy định về việc tiếp tục bán hóa giá nhà cấp 3 4 Quyết định 681/QĐTTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Quyết định 39/2004/QĐBCN về việc chuyển Nhà máy Pin Cao su Xuân Hoà thuộc Công ty Cao su Sao Vàng Quyết định 60/2009/QĐUBND điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định 49/2009/QĐUBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Lệnh công bố Luật Tố tụng hành chính 2010 mẫu BIÊN BẢN CẤN TRỪ CÔNG NỢ Nghị quyết 05/2009/NQHĐND về phát triển sự nghiệp văn hóa thể dục thể thao Xây dựng thiết chế văn hóa Thông tư 54/1998/TTBTC sửa đổi Thông tư 71TT/LB1991 về mức thu lệ phí hộ chiếu do Bộ Tài chính ban hành Quyết định 221/1998/QĐTTg thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 16/1999/QĐ/BNNTCCB3 về việc thành lập Phòng nghiên cứu ứng dụng tin học thủy lợi trực thuộc Viện khoa Quyết định 15/2005/QĐBNN về Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Quyết định 4466/2005/QĐUBND sửa đổi Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu Thông tư 542YT/TT năm 1958 về việc tuyển sinh y tá dược tá nữ hộ sinh lâu năm đi học Chỉ thị 36/CTUBND năm 2012 về tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thông tư liên tịch 11/1997/TTLTBYTBTCLĐTBXHBVGCP sửa đổi Thông tư liên bộ 14/TTLB về việc thu một phần viện phí do QUAN TRI DU LICH Truyền sóng – anten Quyết định 1410/QĐBKH năm 2010 về Quy trình trình thẩm định và phê duyệt nội dung trong đấu thầu áp Bài giảng Thạch học cơ sở Quyết định 1466/QĐTLĐ năm 2010 về Quy định tiêu chuẩn chế độ chi tiêu trong cơ quan công đoàn do Kế hoạch 160/KHUBND năm 2013 thực hiện “chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030” thành phố Hà Nội Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu sửa đổi 1998 Toàn văn Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/02/2007 quết định 2530 của bộ trưởng bộ quốc phóng quy trình cap phat thuoc Thông tư 05/2013/TTNHNN sửa đổi Quy chế phân loại kiểm định đóng gói giao nhận kim khí quý đá quý Thông tư 30/2012/TTBGDĐT sửa đổi Thông tư 16/2009/TTBGDĐT hướng dẫn xét công nhận hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn lịch năm 2014 xls 3479 Quyết định 24/2009/QĐUBND điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe Nghị quyết số 19/2007/NQCP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử bi tham luan tai dai hoi mttq x? điều 10 quyết đinh 57-QĐ/TW Nghị quyết 80/NQCP năm 2012 điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Yên Thịnh thuộc huyện Yên Quyết định 1287/QĐTTg năm 2006 về việc chuyển giao nhiệm vụ đứng đầu các tổ chức tư vấn phối hợp Phương pháp tiếp cận xây dựng phần mềm Thông tư 125/NHTT năm 1990 hướng dẫn thi hành Quyết định 315/HĐBT về chấn chỉnh và tổ chức lại sản Báo cáo số 84/BCUBTVQH12 về việc giải trình và tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu quốc hội Chỉ thị 17/CTBGTVT năm 2013 tăng cường quản lý chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây Quyết định 3147/QĐUBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư lập quy hoạch sử dụng đất đến 5546-cv/vptw ngày 15/5/2013 của van phòng trung ương Thông tư 33/1998/TTBTC hướng dẫn hạch toán trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn Quyết định 08/QĐUB năm 1988 thành lập Hội đồng giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế ket luan so 10- KL/TW ngay 18/10/2011 nghi dinh 188/2013/NĐ-CP mẫu đơn cớ mất giấy tờ xe Quyết định 153/QĐUBND năm 2010 phê duyệt Phương án kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng Quyết định 698/QĐBTTTT năm 2010 thành lập Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin ban thu hoach nghi quyet trung uong 7 Quyết định 55/2008/QĐUBND về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang Đơn xin nghỉ thai sản của nhân viên Quyết định 2487/QĐUBND năm 2008 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở MẪU Số C4-01/KB Lịch sử việt nam qua các triều đại phong kiến Quyết định 82/2008/QĐUBND ban hành bảng khung mức thu phí sử dụng lề đường bến bãi trên địa bàn tỉnh Quyết định 3128/QĐTCHQ năm 2011 về Quy chế in phát hành quản lý sử dụng ấn chỉ trong ngành Hải Quyết định 1935/QĐBNNTC năm 2010 giao dự toán chi ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2675/QĐBVHTTDL năm 2010 về tổ chức lễ kỷ niệm ngày ASEAN và 15 năm Việt Nam gia nhập Thông tư 24/2009/TTBNN hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất giáo án võ thuật công an nhân dân Nghị quyết 16/2012/NQHĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 do tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết 02/2008/NQHĐND về phân loại đơn vị hành chính tỉnh Kiên Giang Giới thiệu về đèn Kliston Quyết định 13/2013/QĐUBND Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài báo cáo kết quả thực hiện quy định 47 Quyết định 11/2007/QĐUBND quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế cán bộ công chức Thông tư 224/2012/TTBTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng quỹ thành viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành phuc tham vu an hinh su Quyết định 23/2010/QĐUBND ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà thông tư hướng dẩn luật số 31/2013/qh13 Thông báo 193/TBTCT kết luận của Tổng cục trưởng tại Hội nghị triển khai giải pháp phấn đấu hoàn thành Quyết định 431/TTg năm 1996 phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo mở rộng cảng hàng không quốc tế Thông tư 17/2012/TTBCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Nghị quyết 02/2007/NQHĐND về xã hội hóa các hoạt động giáo dục đào tạo y tế văn hóa thể mẫu 4 nhận xét, đánh giá cán bộ ĐTM giao thông Cẩm nang công nghệ Thiết bị lò cao luyện gang Nghị định 71/2011/NĐCP hướng dẫn Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em Thông tư 55/ĐKTK1981 hướng dẫn cách giải quyết các trường hợp sử dụng ruộng đất không hợp pháp không hợp danh sách email nhân viên mau 05 Quyết định 75/2006/QĐUBND ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân người lao động thuê để ở trên chuong trinh to chuc tiec Quyết định 1062/QĐBNV năm 2010 thành lập các Phòng chuyên môn thuộc Vụ Kế hoạch – Tài chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 149/2002/QĐUB về việc thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2001 cho quận 1 do Ủy ban Nghị định 59/1998/NĐCP về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi Quyết định 221/2008/QĐUBND quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí trông giữ xe Quyết định 7116/QĐUBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi đề nghị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký mô hình dân vận khéo Quyết định 3263/2006/QĐUBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Quyết định 251/2001/QĐNHNN ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá ngắn Quyết định 178/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi do Bộ Quyết định 51/2008/QĐBTC sửa đổi Quyết định 90/2007/QĐBTC về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách sách giáo khoa lop 4 Quyết định 303/QĐUBDT năm 2012 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu Ban Quản lý dự án Quyết định 5136/QĐCTUBND năm 2005 về Quy định tạm thời mức chi để duy trì và phát triển trang thông Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Quyết định 46/2011/QĐUBND sửa đổi Quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ kế hoạch 2180/KH-UBND đến năm 2015 Nghị quyết 11/2010/NQHĐND về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở Quyết định 05/2009/QĐUBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành Quyết định 31/2011/QĐUBND về thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nghi quyet TW8 khoa XI ve chien luoc bao ve to quoc Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh Quyết định 542/QĐUBND năm 2013 phê duyệt Chương trình Giải quyết việc làm và dạy nghề tỉnh Điện Biên đến năm 2015 Quyết định 66/2008/QĐUBND ban hành bảng phân loại đường phố thị xã Tân An và các thị trấn trên địa Quyết định 62/2007/QĐUBND quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển luật người cao tuổi công văn số 06/UBQG-VP Quyết định 319/2003/QĐUB ban hành Quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông mẫu đơn xin bãi nại tai nạn giao thông Quyết định 531/QĐUBND năm 2007 phê duyệt Quy hoạch Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Bình Quyết định 526/QĐUBND năm 2010 ban hành Kế hoạch tiếp tục xây dựng phát triển bon buôn bản và thôn Quyết định 2648/QĐUBND năm 2011 về đơn giá bồi thường cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La do nghị định 81 2013 Quyết định 214/CT năm 1986 về việc thay đổi tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng thanh lý hàng Quyết định 26/QĐUBND năm 2013 về Kế hoạch cải cách hành chính do tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 14/2006/QĐBCN phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tuyến biên giới Việt – Nghị quyết 129/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định về xây dựng cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Mẫu cáo phó tang lễ cuộc đời doanh nhân tuệ nghi thông báo số 130 của bộ chính trị Thông tư 26/2013/TTBGDĐT sửa đổi Quy định về trình tự thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam Mẫu biên bản bàn giao tài sản Ngôn ngữ lập trình PHP KET LUAN SO 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 Những điều chưa biết về sở hữu trí tuệ Cơ sở kiến trúc chuyên ngành kiến trúc Quyết định 02/2011/QĐUBND Quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công chức lãnh đạo quản lý Truyền nhiệt Kế hoạch 03/KHUBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 20112015 Quyết định 95/2005/QĐUBND sửa đổi Quyết định 3346/QĐUBQLĐT điều chỉnh giá biểu thuê nhà cơ quan hành chánh sự Thông tư 41/2011/TTBCA hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy bài mẫu dẫn chương trình Thiết bị quang SDH OM400 / TN4T Nortel Thông tư số 20/2013/TT-NHNN Quyết định 678/QĐLĐTBXH ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Lao Bài giảng Cơ lưu chất tại chức chi thi so 15 ngay 07/7/2007 cua bo chinh tri quy luật cung cầu ppt Thông tư 15BYT/TT1966 quy định chế đội bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên chuyên môn y tế làm công phim sex korean 2014 bản cực đẹp (không che) Quyết định 3571/QĐBKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành mẫu lệnh điều xe Quyết định 4001/QĐBGDĐT năm 2008 thành lập ban chỉ đạo phong trào thi đua ”xây dựng trường học thân thiện 43/2013/QH13 Quyết định 39/2008/QĐBGDĐT về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10 lớp 11 và lớp 12 ở Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt ISBP 745 TIẾNG VIỆT Quyết định 2974/QĐBNNKHCN năm 2011 thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công Thông báo 275/TBVPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự thảo quy hoạch tổng luat dat dai bao cao 192-BC/BCĐngay 31/10/2013 Quyết định 34/2011/QĐUBND về Quy định việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghị quyết 78/2009/NQHĐND về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Quyết định 115/1998/QĐUB thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bình Phước Nghị định 90/2002/NĐCP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông Quyết định 73/1998/QĐUB về quy chế tiếp nhận quản lý hồ sơ và diện tích đất công đất chưa sử Quyết định 1166/2005/QĐCTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 682/QĐUBND năm 2012 về giao dự toán ngân sách địa phương 2013 do tỉnh Bình Định ban hành Bản kiểm điểm Luật Thanh tra 2004 Thông tư 04/2014/BLĐTBXH heo tiêu chảy.ppt Quyết định 41/2006/QĐUBND về việc chuyển đổi ấp tổ nhân dân thành khu phố tổ dân phố do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành mau bai phat bieu chi dao dai hoi lien doi cua pho bi thu doan xa lập trình android áo cáo số 192/BC/BCĐ ngày 31/10/2013 của ban chỉ đạo chương trình số 08-Ctr/TU v Quyết định 111NS/VGNN năm 1974 về việc trợ giá mua lương thực do Chủ nhiệm Ủy ban vật giá nhà nước ban hành Quyết định 1251/QĐBVHTTDL năm 2011 về xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch ban hành tài liệu thi hết môn luật tố tụng hành chính Quyết định 1479/QĐUBND năm 2013 phê duyệt Đề án Tuyên truyền phổ biến cơ chế chính sách cung cấp thông Thông báo 138/TBVPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Giáo trình bảo trì máy tính Quyết định 335/2003/QĐBTP thành lập Vụ Pháp luật quốc tế thuộc Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Văn bản pháp luậtquy định 57-QĐ/TW bộ chính trị Thông tư 03/2000/TTBTC hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo của ngành truyền hình do Bộ tài chính ban hành bien ban hop ban chi uy chi bo truong cao dang dphu cap doi voi cong tac dang đề thi đại học 2013 file.doc kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa Thông tư 14/2011/TTBTTTT hướng dẫn Nghị định 12/2006/NĐCP đối với hàng hoá thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông Quyết định 15/2004/QĐUBND về Quy định thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tang vật phương tiện Thông báo 269/TB-LĐTBXH năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định 757/QĐTTg năm 2007 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành câu hỏi tình huống cho thuyet minh viên Nghị quyết số 198/2007/NQHĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân Thông báo số 164/TBVPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội Mẫu điếu văn tang lễ Thông báo 237/TBVPCP năm 2013 kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về cơ chế chính hướng dẫn số 57 Quyết định 17/2013/QĐUBND công bố tên đường Khu hành chính Trung tâm thương mại Bến xe huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang Đơn xin giao đất làm nhà ở toan Đơn xin phép nghỉ ốm Vật liệu cơ khí Công văn, Giấy tờ Quyết định 1298/TCHQ/QĐ/TCCB 2003 giao Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận