500 file được tìm kiếm mới nhất !

Quyết định 1075/QĐTTg năm 2008 về việc bổ nhiệm ông Võ Khánh Vinh giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa Quyết định 118/QĐUBND năm 2010 phê duyệt đề án điều chỉnh đề án hỗ trợ đất sản xuất đất ở Quyết định 50/2013/QĐUBND về Quy định mức thu thủy lợi phí tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Quyết định 186/2004/QĐUB về Quy định chính sách khuyến nông khuyến lâm do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Thông tư 164/2013/TTBTC về Biểu thuế xuất khẩu Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu Quyết định 405/QĐBNNKHCN năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cơ chế thẩm Ma sát mòn và bôi trơn trong kỹ thuật Biên bản trả lại hàng hóa Thông báo 641/TBDP năm 2013 phản ứng sau tiêm chủng vắc xin Viêm gan B sơ sinh trong dự án Quyết định 402/QĐTTg năm 2008 tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 07 tập thể của tỉnh Thái mẫu số B03-dn Quyết định 635/2004/QĐBTM về việc ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Thái Bình quản lý hoạt động Chỉ thị 11/2003/CTUB về đẩy mạnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng dất để tạo vốn đầu tư xây lời cảm ơn trong báo cáo thực tập tốt nghiệp Quyết định 03/2007/QĐUBND ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về Mẫu B01/ĐP nộp đảng phí báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành NĂM 2013 ACB Bài tập tin học đại cương BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ Quyết định 3960/QĐUBND năm 2012 công bố sửa đổi bổ sung bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại mẫu đơn cớ mất giấy chứng minh nhân dân đơn xin thực tập agribank Thông báo 0510 TM/XNK về giao bổ sung hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Canada năm 2004 do Bộ Thương mại ban hành mẫu biên bản bàn giao con dấu Thông báo 65/TBBGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp thong tu so 79/2011/TT-BQP Giấy ủy quyền mua hóa đơn đỏ Quyết định 4834/QĐUBND năm 2011 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 quy Quyết định 882/2003/QĐUB quy định bảng giá tối thiểu xe hai bánh gắn máy ô tô tàu thuyền làm căn quy dinh 57/qd-tw ngay 3/5/2007 Quyết định 937/QĐUBND năm 2013 phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Dự án xây dựng Chỉ thị 102/2003/CTBNN về nâng cao năng lực cho công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn và tăng cường Giáo trình Kỹ thuật quấn dây Chỉ thị 37/2007/CTUBND tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức mẫu giấy xác nhận thực tập đặc điểm kiểm tra hành chính mẫu lời cảm tạ tang lễ Quyết định 517/QĐBGTVT năm 2013 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu đơn cớ mất giấy tờ xe Tiếng Việt Dễ Mà Khó mẫu tờ trình xin kinh phí Quyết định 43/2011/QĐUBND về thu phí tham quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử trên địa bàn Thành Thông tư số 53/2012/TT-BCA ngày 15/8/2012 Nghị định 09/2007/NĐCP sửa đổi Nghị định 117/2003/NĐCP về việc tuyển dụng sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước kinh dịch trọn bộ - ngô tất tố Quyết định 1661/QĐNHNN năm 2009 về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân Giấy rút dự toán ngân sách - Mẫu C2-02/NS bien ban hop bo mon Mẫu điếu văn tang lễ LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI NĂM 2013 Thông tư 156/2011/TTBTC về Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành Quyết định 591/QĐUBND năm 2007 phê duyệt Chương trình phát triển dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 2010 kịch bản đại hội mttq Nghị định 55/1998/NĐCP về việc xử lý hàng hoá do người vận chuyển đường biển lưu giữ tại Việt Nam Chỉ thị 14/2007/CTUBND thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định mùa khô nghị định 49/2008/ND-CP kế hoạch tổ chức học tập và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lầ THÔNG TƯ SỐ 05/2013/TT-BNV Thông tư 13/2010/TTBLĐTBXH quy định Chương trình khung trình độ trung cấp cao đẳng nghề thuộc nhóm nghề sản xuất (diễn van khai mạc trung thu) Mau C1-07/NS TT số 08/2013/TT -BTC Quyết định 1524/QĐTTg năm 2009 về bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Phương giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 25/2005/QĐBNV phê duyệt bản Điều lệ của Hội Tai Mũi Họng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 3062/QĐUBND năm 2009 công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Quyết định 14/2008/QĐBNN quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Quyết định 2195/QĐUBND năm 2009 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin Quyết định 40/2007/QĐBTC về mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Quyết định 18/2004/QĐTTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước dien văn khai mạc tết trung thu 2013 Thông tư 35/2010/TTBNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung cây trồng rừng và lâm sản ngoài gỗ tại 63 huyện nd 114/2013/NĐ-CP Sơ kết hoạt động kinh doanh quý I năm 2014 mẫu đơn cớ mất cà vẹt xe Phật Thông tư 207/2009/TTBTC quy định chế độ chi tiêu và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà Quyết định số 10/2013/QĐ-TTg bộ luật lao động 2013 Thông báo 147/TB-BTTTT kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý thông báo số 130/TB-TW ngày 10/01/2008 Quyết định 1169/2006/QDUBND thành lập Ban Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên cơ sở kiện toàn Ban Đăng mau c2-10/ns giay điều chỉnh ngân Chỉ thị 15/2000/CTUB về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân do tỉnh Gia Lai ban hành huong dan so 07 - hd/btcdaklak ngay 26/10/2011 Thông tư 176/2009/TTBTC hướng dẫn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh Thông báo số 211/TBVPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi họp Ban Nghị quyết 119/2003/NQHĐ sửa đổi phí và khoản thu trong cơ sở giáo dục do Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định 848/QĐUBND năm 2012 về Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại thành Mẫu số 02 - LĐTL 02-lĐtl theo qĐ 15 Quyết định 33/2013/QĐTTg năm 2013 chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào Quyết định 1852/QĐTTg năm 2009 về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ Nghị quyết 02/NQCP năm 2011 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát TT 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 Điều 8, Chương III Quy định số 57-QĐ/TW Nghị định 155/2007/NĐCP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thành lập xã thị trấn thuộc các huyện: hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 Thông tư 23/2010/TTBKH quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh Mẫu TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH năm 2013 chỉ thị số 12/2011/CT-BCA Quyết định 42/2013/QĐUBND sửa đổi Quyết định 21/2010/QĐUBND về Quy định xét tặng danh hiệu Người tốt việc tốt trên Quyết định 129/2006/QĐTTg bãi bỏ Quyết định 667/TTg năm 1994 về danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Giao loi mo dau ve nganh duoc sy Thông tư 134/2008/TTBTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức cá nhân nước ngoài Quyết định 56/2007/QĐUBND ban hành đơn giá xây dựng mới nhà cửa công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Nghị định 123/2007/NĐCP sửa đổi Nghị định 188/2004/NĐCP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất Thông tư 24/2012/TTNHNN sửa đổi Điều 1 Thông tư 11/2011/TTNHNN quy định về chấm dứt huy động và cho vay kế hoạch xin kinh phí Đoàn thanh niên Quyết định 1185/QĐKTNN năm 2010 ban hành Đề án Triển khai phát triển Hệ thống tổ chức của Kiểm toán phòng cháy chữa cháy, sân bay, cảng hàng không báo cáo về bảo vệ mục tiêu Thông báo số 1306/TBDPMT về tình hình dịch cúm AH1N1 do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Mẫu báo cáo thành tích cá nhân hội cựu chiến binh Quyết định 80/2008/QĐBTC bãi bỏ điểm b và d mục 52 phần II Thông tư 45/2007/TTBTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 6319/QĐUBNC năm 1998 về tổ chức và hoạt động của văn phòng tiếp dân thành phố do Ủy Thông tư liên tịch 04/2010/TTLTBQPBTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề do Bộ Quốc phòng Bộ Tài chính ban hành cau hoi thu hoach nghi quyet trung ung 7 khoa xI Quyết định 2038/2004/QĐUBNV ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Quyết định 2526/QĐUBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi và giết mổ chế biến sản phẩm quy định bãi xe Quyết định 05/1999/QĐBCN ban hành 04 tiêu chuẩn ngành về sản phẩm giấy và cáctông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành mau c2-05 giay nop tra kinh phi tt 08 Quyết định 858/QĐBXD năm 2011 công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây Chỉ thị 03/2011/CTUBND tổ chức giáo dục tuyên truyền hướng nghiệp công tác tuyển sinh quân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Quyết định 108/2006/QĐUBND bãi bỏ Quyết định 138/2002/QĐUB do tỉnh Bình Định ban hành mẫu đơn xin nghỉ thai sản bai thu hoach nqtw 8 tiểu luận Quyết định 08/2007/QĐUBND ban hành Quy định phân công phân cấp quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản và Đơn xin phép nghỉ ốm ban dang ky ve an ninh trat tu mẫu số c2-05/NS Phụ lục số 1A Thống kê công việc cá nhân Quyết định 3298/QĐUBND năm 2013 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Quảng Nam năm 2014 mẫu lý lịch 5/LL-CCB phieu dieu chinh so lieu ngan sách mau c2-10/ns Quyết định 185/2005/QĐTTg về việc chuyển Công ty Dệt Nam Định thuộc Tổng công ty Dệt May Việt Nam mẫu thư ngỏ Quyết định số 3821/QĐ-UBND Biên bản bù trừ công nợ 3 bên Báo cáo 31/BCLĐTBXH về tình hình kết quả thực hiện Đề án 30 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 30/2012/TTBKHCN quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt Bài điếu văn tang lễ mẫu quy?t ?nh 447/ UBDT ngy 19/9 2013 Quyết định 61/2012/QĐUBND về Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giấy xác nhận quan hệ anh em ruột Quyết định 46/2013/QĐUBND về Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản Quyết định 02/2013/QĐUBND về Quy trình đăng ký cung cấp thông tin thế chấp quyền sử dụng đất tài sản Quyết định 52/2012/QĐUBND quy định cán bộ công viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu bia trong huong dan thu dang phi cua van phong tw Ä‘ang theo qĐ 342 ngay 28/12/2010 Sắc lệnh số 88/SL về việc định quyền hạn và thủ tục khám nhà của Ban tư pháp xã do Tờ trình số 28/TTrBLĐTBXH về quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với các công ty có 15/2012/tt-bnv Quyết định 73/2004/QĐUBBT ban hành Quy chế tổ chức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh mua sắm tài sản Quyết định 37/2012/QĐUBND quy định cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô để thanh toán cước vận chuyển hàng Mẫu Thư giảm giá Quyết định 51/2012/QĐUBND bãi bỏ Quy định tạm thời thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết Chỉ thị 02/2003/CTTCHQ về việc chấn chỉnh việc trưng cầu giám định hàng hoá xuất nhập khẩu do Tổng cục Chỉ thị 33/CTUB năm 1992 về việc triển khai công tác vận động và thu hút đầu tư nước ngoài Chỉ thị 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị Khóa X Quyết định 112/QĐUBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết bao cao phap lenh 16 cong an ha noi ve vk, vln, ccht Quyết định 113/2008/QĐTTg thành lập và ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp Tuyển tập 90 đề thi thử Đại học môn Hóa chỉ thị 15-CT/TW 7/2007 Luật phòng chống rửa tiền 2012 Quyết định 04/2010/QĐUBND ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC Quyết định 53/2011/QĐUBND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ lao động nông thôn học nghề ngắn hạn bC3A1o cC3A1o thE1BBB1c hiE1BB87n chE1BB89 thE1BB8B 15 vE1BB81 tC483ng cC6B0E1BB9Dng vai trC3B2 lC3A Quyết định 156/QĐTTg năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định trích biên bản họp kiểm điểm đảng viên Công điện 1272/CĐBGDĐT năm 2013 chủ động khẩn trương đối phó với cơn bão số 11 do Bộ Giáo dục và Đào tạo điện Thông tư 42/2012/TTBTC hướng dẫn Quyết định 04/2012/QĐTTg về gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế Nghị định 128/2003/NĐCP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Quyết định 4783/2002/QĐUB sáp nhập Công ty Xử lý chất thải Thành phố vào Công ty Môi trường đô thị Quyết định 1118/QĐBNNXD năm 2012 phê duyệt sửa đổi bổ sung thiết kế cơ sở hạng mục cầu giao thông Hàn khí – Tập 1 đề án gis Quyết định 809/QĐTTg năm 2006 ban hành Quy chế phối hợp công tác tổ chức các sự kiện APEC 2006 do Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 3037/QĐBKHCN năm 2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2691/QĐUBND năm 2013 phê duyệt “Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành Thông tư 22TT/LB 1985 quy định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện trung ương Thông tư 62TC/CĐKT1996 hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán mới đối với các thu tục tạm ứng Danh sách khách hàng Quyết định 219QĐ/TW năm 2009 ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung Đại tướng Võ Nguyên Giáp powerpoint Quyết định 4039/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt Phương hướng kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận Quyết định 2515/QĐUBND năm 2013 phê duyệt danh sách giải thưởng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu Giới thiệu về Iptables Quyết định 220/QĐBTC năm 2010 công bố mức hỗ trợ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách C70a-hd theo mau excel Quyết định 188/2006/QĐTTg phê duyệt Hiệp định về Quy chế quản lý hài hoà các thiết bị điện và điện Quyết định 15/2011/QĐUBND quy định về cấp phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do dơn xin cấp lại giấy phép lái xe thong tu so 26/2012/TT-BGDĐT ngay 10/7/2012 cua bo giao duc dao tao Thi hành Điều lệ Đảng Quyết định 619/QĐBVHTTDL năm 2014 xếp hạng di tích quốc gia đền An Trạch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 58/2011/TTBCA quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ xử lý đồ vật cấm do Bộ Công an ban hành Quyết định 72/2011/QĐUBND về Quy chế hướng dẫn hộ gia đình cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm Quyết định 34/2009/QĐUBND sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình Quyết định 3557/QĐBCT năm 2013 về Quy chế quản lý cán bộ công chức của Bộ Công Thương công tác Quyết định 01/2007/QĐBTC về thuế nhập khẩu đối với thóc nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 85/2007/QĐUBND Quy định tạm thời về thẩm quyền quản lý đối với Giám đốc Phó Giám đốc Kế Quyết định 29/2010/QĐUBND ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư không có xây dựng công oan gia ngõ hẹp biểu mẫu biên bản đối chiếu công nợ mẫu lệnh điều xe Quyết định 09/2009/QĐUBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú Mẫu giấy khám sức khỏe tieng anh sách giáo khoa toán lớp 5 quy định số 57-qĐ/tw ngày 3/5/2007 Chỉ thị 20/2011/CTUBND về tăng cường kiểm tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng chống Quyết định 117/2003/QĐBBCVT ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả trước CDMA gói FRIEND do Quyết định 148/2007/QĐUBND về việc thu phí sử dụng hè lề đường lòng đường bến bãi mặt nước trên địa Quyết định 363QĐ/UB năm 1971 ban hành chế độ tạm thời về quản lý sản phẩm trong ngành nông trường Nghị định 169/2013/NĐCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia Quyết định 2161/QĐTTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến Nghị định 30/2014/NĐCP điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển Thông báo số 556/TBBYT về nội dung họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người Quyết định 4932/QĐBCT năm 2010 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác chế biến và sử dụng Quyết định 1122/2005/QĐUB ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu Quyết định 76/2005/QĐTTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học xã hội Việt Nam đến năm cán bộ và công tác cán bộ của đảng Thông tư 03/2005/TTBTP hướng dẫn Nghị định 05/2005/NĐCP về bán đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 63/2004/QĐBNV phê duyệt Điều lệ của Qũy Nước sạch Vệ sinh môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chỉ thị 04/2004/CTBXD về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2 bên Thông báo số 121/TBVPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc giải quyết khiếu Mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu bằng tiếng anh Quyết định 2440/QĐUBND năm 2011 về Phương án chủ động phòng chống ứng phó tình trạng ngập úng do mưa Mẫu giấy xác nhận bản thân Quyết định 04/2012/QĐUBND quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch dành quyền nuôi con Quyết định 67/QĐNH5 năm 1996 về mức vốn điều lệ tối thiểu đối với các tổ chức tín dụng thành Thông tư số 95/2008/TT-BTC Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt đảng Quyết định 559/QĐUBND năm 2012 quy định giá đất ở khu dân cư tại khu đất quốc phòng phường Ghềnh Bài giảng Luật giao thông đường bộ Thông báo 173/TBVPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực tuyến với Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ chính trị Quyết định 532/QĐUBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy Sản thuộc thẩm quyền giải quyết mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2 bên Quyết định 1395/QĐTTg năm 2001 về việc Công ty cổ phần Giao nhận vận chuyển container quốc tế INFACON bán Quyết định 2496/QĐUBND năm 2007 phê duyệt Đề án xây dựng và kiện toàn tổ chức pháp chế tại các Quyết định 3477/QĐUBND năm 2012 công bố Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở cho người có thu nhập Cách chế tạo thuốc kích dục nữ Thông tư 25LĐTBXH/TT1995 sửa đổi thủ tục thành lập và quản lý hồ sơ người có công với cách mạng Nghị Quyết Hội Nghị trung ương 6 khóa ĩ Quyết định 25/2009/QĐUBND về Quy định chế độ đãi ngộ đối với cán bộ quản lý giáo viên nhân viên Quyết định 2297/QĐUBND năm 2008 về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư các dự án chỉnh trang giáo trình kinh tế lượng Quyết định 18a/2013/QĐTTg sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền kèm theo Quyết định 20/2011/QĐTTg Chỉ thị 857/TTg năm 1996 về chỉ đạo tổ chức thực hiện việc chia điều chỉnh địa giới hành chính mẫu don xin thuc tap của ngân hàng agribank tham luan doan thanh nien Quyết định 36/2004/QĐUB về Quy định trình tự thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản trên Soạn thảo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng Chỉ thị 10CT/TU năm 2011 về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn Quyết định 04/2008/QĐBTTTT về quy chế kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mẫu số 76-QĐ/TW Ban tu kiem diem nang luong truoc thoi han Nghị quyết số 65/2005/NQHĐND về việc điều chỉnh quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2004 do Hội Bộ luật Hình sự Quyết định 701/QĐBXD năm 2013 phê duyệt Chương trình hành động “Công tác thông tin đối ngoại của Bộ Xây dựng giai đoạn 20132020” Quyết định 55/2009/QĐUBND về mức thu phí lưu giữ bảo quản tang vật phương tiện bị tạm giữ trên địa Chỉ thị 01/2012/CTUBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng năm 2012 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành Thông tư 223TC/CĐKT1968 bổ sung và hướng dẫn về chế độ kế toán kho vật tư hàng hóa do Bộ Tài chính ban hành Quyết định 837/QĐBNNKH năm 2010 Quy chế tạm thời về phối hợp hoạt động thống kê dự báo ngành nông 6 người đi khắp thế gian Quyết định 1375/QĐUBND năm 2011 về việc thành lập trụ sở tiếp công dân tỉnh Thừa Thiên Huế Chỉ thị 44/2007/CTUBND bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Phân tích chứng khoán) Benjamin Graham cau hoi trac nghiem Trung ương 7 khoá XI Quyết định 567/QĐBNNTC năm 2011 về giao dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Quyết định 16/2007/QĐTTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường Quốc gia cong thuc che tao thuoc kich duc mẫu diễn văn hội nghị Cựu chiến binh gương mẫu 5 năm Tính toán kinh tế đầu tư dự án thuỷ lợi BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ Quyết định 09/2008/QĐBNN quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính Quyết định 38/2006/QĐBYT Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng BAO CAO SO KET 3 NAM CHI THI 03 kịch bản tổ chức hội thi dân vận khéo hd 12/btctw các vu tai nạn hóa chất xảy ra gần nhất incoterms 2010 tiếng việt Quyết định 2038/QĐTTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thủy điện Chỉ thị 03/2002/CTNHNN về xử lý khoanh nợ xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức Chỉ thị 23/2012/CTUBND tăng cưòng công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng Mẫu lệnh truy nã tội phạm Quyết định 29/QĐSKHCN năm 2008 về tổ chức thẩm định cấp phép và thu phí lệ phí trong lĩnh vực cacbon nano Quyết định 1492/QĐUBND năm 2010 về phê duyệt đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ Nghị quyết 15/2007/NQHĐND về lệ phí cấp giấy xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Quyết định 68/2011/QĐUBND về Quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về quản lý đường đô thị trên địa Thông tư 25/2010/TTBGDĐT ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ Quyết định 2298/QĐUBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp TTCN tỉnh Quảng Nam đến 2020 xét đến 2025 Quyết định 436/QĐUBND năm 2011 phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu mía giai đoạn 2010 2015 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định 06/2008/QĐBNN sửa đổi danh mục thuốc thú y thuỷ sản sản phẩm xử lý cải tạo môi trường Quyết định 1735/QĐUBND năm 2013 Kế hoạch đấu thầu mua sắm quần áo đồng phục cho cán bộ và trang hướng dẫn ghi biên ban hop xet ket nap dang vien hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17 tháng 5 năm 2012 Chỉ thị 02/CTBTTTT năm 2010 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 124/2003/QĐTTg phê duyệt Đề án bảo tồn phát triển Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam Quyết định 1078/2001/QĐNHNN công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi Quyết định 1026/QĐTTg năm 2007 thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1945/QĐUBND năm 2012 công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng Phần khảo sát NQTW7 kho XI Quyết định 08/2006/QĐBGTVT ban hành Tiêu chuẩn Ngành: Máy lái thủy lực Phương pháp thử hoạt động tại xưởng Mẫu 1 HSĐV MAU 08/MST Bài giảng Công nghệ chế biến thực phẩm Quyết định 34 /2004/QĐUB phê chuẩn số đơn vị bầu cử danh sách các đơn vị và số đại biểu hám long kinh Quyết định 95/2006/QĐUBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do QĐ 1221/QĐ-BYT ngày 07/4/2008 của Bộ Y tế Thông tư 09NHNN/TT năm 1991 thực hiện Quy chế cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức tín dụng bai thu hoach boi duong thuong xuyen mam non Quyết định 03/2007/QĐUBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 3 do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Quyết định 220/QĐUBND năm 2011 bãi bỏ Quyết định 167/QĐUBND công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Quyết định 34/2011/QĐUBND về Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 642/QĐUBND năm 2013 về biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn văn khai mạc hội nghị tổng kết năm Quyết định 815/QĐUBND năm 2012 phê duyệt Đề án Xây dựng toàn diện lực lượng Công an xã đáp ứng mẫu đơn cớ mất giấy phép lái xe Top 100 Câu hỏi cho Đại hội Cổ đông Thông báo 450/TBBGTVT kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm Quyết định 764/QĐTTg năm 2011 về phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm Quyết định 08/2008/QĐUBND về Quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng đối với Lệ phí cấp Quyết định 270/2009/QĐUBND đính chính Quyết định 2962/2008/QĐUBND ban hành bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn truyện ngụ ngôn Nghị định số 205/2004 NĐ-CP Dự định cấm cho tặng ngoại tệ Quyết định 105/2011/QĐUBND sửa đổi Quy chế xác định giá đất dự án được Nhà nước giao đất thu tiền mẫu sổ thu đảng phí TH 01.02 biên bản bàn giao con dấu cơ quan Quyết định 4473/QĐUBND năm 2013 phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Ngã Thông tư 118/2009/TTBTC hướng dẫn nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Thông báo 104/TBVPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ Quyết định 3130/QĐBKHCN năm 2007 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia về Sữa và sữa bột do Bộ quyet dinh so 06/2010/QĐ-TTg ngay 25/01/2010 cua thu tuong chinh phu Nghị quyết số 01/NQHĐTP về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Quyết định 103/2007/QĐUBND quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Chỉ thị 001/2007/CTBCT về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quyết định 33/UBQĐ năm 1993 công nhận các xã huyện tỉnh là miền núi vùng cao do Ủy Ban dân tộc và Miền núi ban hành Mẫu 12B-KNĐ ket luan hoi nghi quan triet quyet dinh 217-218 Quyết định 08/2010/QĐUBND sửa đổi Quyết định 16/2007/QĐUBND quy định tổ chức huy động quản lý sử dụng các khoản giao trinh kien truc nhap mon Quyết định 28/2005/QĐBCN sửa đổi khoản 1 khoản 2 khoản 3 Điều 1 Quyết định 156/2004/QĐBCN về việc chuyển Công Quyết định 33/2013/QĐUBND sửa đổi Quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư các xã mau bai phat bieu khen thuong phunu Quyết định 30/2008/QĐUBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin Quyết định 61/2003/QĐUB về Quy định tạm thời về xét tuyển công chức ngạch giáo viên mầm non phổ thông Quyết định 4178/QĐUBND năm 2007 ban hành tiêu chí đánh giá phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải ngày 17/4/2008 CAND Quyết định 45/2012/QĐUBND về chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Quyết định 07/2012/QĐUBND quy định tỷ lệ phần trăm % chất lượng còn lại xe ôtô và gắn máy đã Nghị định số 85/2009 NĐ-CP Chương trình số 08-CTr/TU ngày 18/10/2011 Quyết định 4774/QĐUBND năm 2012 về kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội kehoachkinhdoanhquy hành vi tổ chức mẫu c1 07 thông tư 08/2013 mua bien ban dai hoi măt tran Quyết định 2515/QĐUBND năm 2013 về Quy định tạm thời ứng dụng chữ ký số trong việc gửi nhận và Triển khai dự án GIS 2014 Quyết định 489/QĐUBND năm 2012 phê duyệt Danh mục kế hoạch quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khát vọng vươn lên. Người việt trẻ - Thành công trẻ ! Thông tư 2130TT/LB năm 1983 về việc tận dụng xe ôtô vận tải công cộng chạy rỗng để kết hợp nghi quyet TW8 khoa XI Quyết định 119/2007/QĐUBND về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại list email nhân viên Nghị quyết 13/1998/NQQH10 về việc đổi tên bộ Nội vụ thành bộ Công An do Quốc Hội ban hành sách giáo khoa toán lớp 6 Hiến pháp năm 2013 Quyết định 115/2001/QĐBNN về tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành QUYET DINH SO 3821/QĐ-UBND NGAY 24/8/2012 CUA UBND THANH PHO HA NOI "đơn xin kết hôn" Quyết định 25/QĐUBND năm 2012 bãi bỏ quyết định 03/2009/QĐUBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành Nghị quyết 34/2010/NQHĐND phương hướng nhiệm vụ năm 2011 do tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 318/QĐTTg năm 2013 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế Mẫu C1-07/NS TT08-2013 Thông tư 92/1997/TTCAAV hướng dẫn Qui chế đăng ký tàu bay đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay báo cáo thi hành điều lệ đảng Quyết định 36/2005/QĐBXD về tiêu chuẩn thanh tra viên cán bộ công chức làm việc trong cơ quan thanh tra Bài giảng Xử lý tín hiệu số Thông tư 06/2005/TTBXD hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công do Bộ Xây dựng ban hành nghị quyết trung ương 6 khóa X Quyết định 4605/QĐUBND năm 2011 về Chương trình hoàn thiện nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản Thông tư 46/2013/TTBTC quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép Chỉ thị 06/2008/CTBXD thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Quyết định 1425/QĐLĐTBXH điều chỉnh kế hoạch và dự toán triển khai chương trình quốc gia về bảo hộ lao Nghị quyết 26/2007/NQHĐND điều chỉnh chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Hội đồng Quyết định 58/2009/QĐTTg bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư sơ yếu lý lịch mẫu 2c/TCTW-98 Quyết định 1280/QĐUBND năm 2010 tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận giải quyết Quyết định 681/QĐCTN năm 2012 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành giấy đề nghị thanh toán tạm ứng mẫu C2 - 03/NS Kế hoạch 698/KHBNNPC về khảo sát và xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ tổ chức đơn vị sử Thông tư 66/THA1996 hướng dẫn quản lý trang bị sử dụng công cụ hỗ trợ trong công tác thi hành tcxd 71: 1977 Quyết định 298/QĐUBND năm 2007 phê duyệt kế hoạch đấu thầu đồ án quy hoạch phát triển hệ thống y KẾT LUẬN trong báo cáo thực tập tốt nghiệp thong tu 02/2012 cua chinh phu ve che do phu cap uu dai Quyết định 4773/QĐBTC đính chính Quyết định 81/2005/QĐBTC thực hiện cam kết Hiệp định về thương mại Hàng dệt sách giáo khoa hóa học lớp 9 Mẫu thư xin lỗi khách hàng Quyết định 3620/2011/QĐUBND quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí tham quan danh GIẤY RÚT TIỀN MẶT MẪU C4-09/KB Quyết định 256/2003/QĐTTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến Mẫu đơn xin nghỉ thai sản sớm huong dan viec thuc hien quyet dinh 447 cua UBDT mẫu KPI Mẫu giấy khám sức khỏe nghiệp vụ lễ tân trong nhà hàng khách sạn Quyết định 833/QĐUBND năm 2011 về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên do thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định 110/2010/QĐUBND ban hành Quy chế thu thập quản lý khai thác sử dụng dữ liệu về tài nguyên Quyết định 14/2011/QĐUBND về Quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp trên yeu mau bai phat bieu chi dao dai hoi lien doi cua bi thu doan xa báo cáo tài chính của công ty bánh kẹo hải hà năm 2012 bài phát biểu lễ mừng thọ Thông báo 63/TBVPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án mẫu 03b-DS/CLTH Nghị định 52/1998/NĐCP về việc thành lập thị xã Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành lập các phường xã thuộc thị xã sách giáo khoa tiếng anh lớp 8 nghị định 167/2013/ND-CP Quyết định 1991/QĐUBND quy định mức trợ cấp trợ giúp cho đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên sách giáo khoa tiếng anh lớp 4 Chỉ thị 15-CT/TW ngày 7-7-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về sự lãnh đạo của ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Quyết định 26/2000/QĐNHNN7 về Quy định xây dựng và điều hành kế hoạch tổng hạn mức vay thương mại nước Quyết định 25/2006/QĐUB phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn – Hà Nội tỷ Mẫu 1 - HSĐV Giáo trình ngành quản trị Nhà hàng Khách sạn Công điện 484/CĐ-UBATGTQG năm 2013 tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ BÀI GIẢNG LUẬT DÂN SỰ phimxes lon to mu cao bu Thông tư 17/2011/TTBTC hướng dẫn Quy chế trích lập quản lý và sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò dầu BAN KIEM DIEM CA NHAN CUA LUC LUONG CONG AN NHAN DAN VE THUC HIEN NGHI QUYET TRUNG UONG 4 Thông tư 74/1998/TTBTC thực hiện Hiệp định vay Bỉ cho Dự án thoát và xử lý nước thải thành phố Huế do Bộ tài chính ban hành 10. Thông tư 302/TT - ĐKTK của Tổng cục Quản lý ruộng đất ngày 28/10/1989, hướng dẫn thi hành Quyết định số 201-ĐKTK Thông tư số 18/2011/TT-BTC Đỗ Văn Đại Bản án và bình luận bản án TCXD 72 : 1977 bao cao thuc tap nguyen vat lieu phim sex 2014 ban cuc depPhim Sex Laos 2014 bản cực đẹp (không che) mẫu biên bản bàn giao mau dau mẫu số 05-vt Quyết định 831/QĐBTS năm 2007 thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về một số vấn đề về bảo Đề cương môn lý thuyết tài chính tiền tệ Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW Mẫu viết kịch bản Nghị định 163/2006/NĐCP về giao dịch bảo đảm mẫu giấy báo nợ của ngân hàng agribank Tiêu chuẩn việt nam 8264-2009 Quyết định 521/2002/QĐTTg bổ sung vốn phòng chống thiên tai năm 2002 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 86/2007/QĐUBND về phân công công tác của các thành viên UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 20042009 Mẫu giấy khám sức khỏe giành cho học sinh Chỉ thị số 917 năm 1999 của bộ quốc phòng Sắc lệnh số 85/SL về việc cải cách bộ máy Tư pháp và Luật Tố tụng do Chủ tịch nước sách giáo khoa toán lớp 9 Quyết định 229/2003/QĐTTg thành lập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Quyết định 3209/QĐBCT năm 2011 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác chế biến và sử dụng lời cảm ơn trong lễ truy điệu Quyết định 1128/QĐBTP năm 2011 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quyết định 4845/QĐBYT năm 2012 hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi rubella do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Báo cáo số 406/BCBGDĐT về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 lần 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành định mức 1242 Quyết định 30/2005/QĐBTC về chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 Quyết định 1221/QĐTTg năm 2011 về thành lập Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành kiem diem cua cap uy chi bo nam 2013 Quyết định 133/2009/QĐTTg về quy chế thông tin cảnh báo dự báo thiên tai trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành phan tich qua trinh xuat tam va nhap tam cua hoc sinh trong qua trinh hoc tap Quyết định 1135/QĐUBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng thông báo 130/TB/ TW đề thi VÀ ĐÁP ÁN giáo viên DẠY giỏi thcs bai phat bieu hoi nghi tong két phap lenh CCB Nghị quyết 53/2013/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 do Quốc hội ban hành kế hoạch chiến đấu trị an phường Chỉ thị 13/2013/CTUBND thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sách giáo khoa tiếng anh lóp 6 bao cao hoi cuu chien binh 2014 tinh an giang Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ban kiem diem ca nhan so ket hoc ki 1 bộ quốc phòng mẫu 5b Thông tư 07/2014/TTNHNN quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức cá nhân Thông báo số 812/TBDPMT về tình hình dịch cúm AH1N1 do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành giao trinh C fle word chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng Thông báo 334/TBVPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Đề án Thông tư 32BYT/TT1983 hướng dẫn về chế độ thời hạn công tác ở miền núi Tây nguyên hải đảo đồng Quyết định 46/2008/QĐUBND về quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà Thông tư 11/2011/TTBTTTT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW ngày 10