500 file được tìm kiếm mới nhất !

Quyết định 447 của Uỷ ban Dân toc tinh thai nguyen Quyết định 19/QĐBNNTCCB năm 2007 về phân cấp cho Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam quyền quyết Quyết định 11/2007/QĐUBND về mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép Nghị quyết 40/2007/NQHĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 do tỉnh Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 38/2007/NQCP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử Chỉ thị 01/CTBTS năm 2007 về công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn bai giang phap luat dai cuong Quyết định 30/2007/QĐUBND về Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất Quyết định 30/2007/QĐTTg ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 21/2007/NĐCP về việc thành lập thành phố Phan Rang Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận bệnh lý học nội khoa tập 1 nghị định 167 ngày 12 tháng 11 năm 2013 bao cao so ket 3 thuc hien thong bao 130 - TB/TW, ngay 10/01/2008 của Bo chinh tri khoa X mẫu báo cáo tổng kết chi bộ tổ dân phố nhiệm kì Quyết định 432/QĐUBND năm 2007 về phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông và công nghệ thông Quyết định 79/2007/QĐUBND sửa đổi quy chế tuyển dụng sử dụng và quản lý cán bộ công chức xã phường Quyết định 09/2007/QĐUBND ban hành Quy định tạm thời về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài do báo cáo thực hiện Quy định 101-QĐ/TW nhà đầu tư thông minh Quyết định 03/2007/QĐUBND sửa đổi quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và định mức dự toán taigame88.mobi Quyết định 12/2007/QĐUBND huỷ bỏ Quyết định 4438/2004/QĐUB về mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ do tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 27/2007/QĐUBND sửa đổi Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển sản phẩm công Quyết định 333/2006/QĐUBDT kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan Ủy ban Dân biểu mẫu GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN MẪU C4-08/KB Quyết định 1348/2007/QĐUBND về việc giao chỉ tiêu thu nộp Quỹ Phòng chống lụt bão đối với công dân trên mẫu thẩm tra xác minh lý lịch 5b quyêt định số 19 về sổ quỹ tiền mặt Chỉ thị 09/2007/CTUBND về công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm Quyết định 447 của Uỷ ban Dân tộc gio trnh tin h?c d?i cuong Quyết định 12/2013/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 Nghị quyết 04/2007/NQHĐND về thông qua quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Quận 11 giai đoạn 2006 2010 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành sách Chiến thắng con quỷ trong bạn! doi tac doi tuongmangtrong nghi quyet trung uong 8 khoa don xin thuc tap benh vien quyet dinh 447/2013/ubdtmn Quyết định 04/2007/QĐUBND ban hành Quy định về thu lệ phí địa chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 2014/QĐBCN về Quy định tạm thời nội dung tính toán phân tích kinh tế tài chính đầu tư mau giay moi tong ket cuoi nam Thông tư 05/2007/TTBYT hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà Quyết định 18/2007/QĐUBND sửa đổi quy định về phân cấp ủy quyền quyết định xử lý tài sản và phê Nghị quyết số 193/2007/NQHĐND về việc thông qua một số chính sách dạy nghề tạo việc làm cho người Nghị quyết 04/2007/NQHĐND phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và Danh mục công trình trọng điểm Nghị quyết 72/2007/NQHĐND về mức chi công tác phí mức chi hội nghị đối với các cơ quan đơn vị Quyết định 574/2007/QĐBXD về việc công nhận thị xã Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là đô thị loại Quyết định 22/2007/QĐBTC quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu Đính chính số 25/2007/CPNN về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản do Chính phủ ban power point Quyết định 10/2007/QĐBVHTT phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng Quyết định 102/2007/QĐTTg phê duyệt Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối hoá học 9 tết trung thu Quyết định 123/2006/QĐUBND quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí đấu giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành graham Nghị quyết 76/2007/NQHĐND16 quy định khung mức thu quản lý sử dụng các loại phí lệ phí thuộc thẩm quyền Báo cáo sơ kết chỉ thị số 15 của bộ chính trị sách kinh tế Quyết định 615/2007/QĐUBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức viên Thong tu 15/2014 ve quy trinh dang ky xe mau C1 - 07/ theo TT so 128 Kỹ thuật di truyền Thủ tục phê duyệt cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Quyết định 64/2007/QĐUBND ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng chống các hành vi vi phạm tội phạm Chỉ thị 08/2007/CTUBND tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề luật sư và tư vấn Quyết định 14/2007/QĐUBND bãi bỏ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn dịch vụ Dân Quyết định 02/2007/QĐUBND sửa đổi Quyết định 23/2006/QĐUBND về đơn giá thuê đất khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Quyết định 12/2007/QĐBTC về Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Quyết định 1021/QĐTTg năm 2007 về việc ông Lương Lê Phương giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát hướng dẫn nộp pjis đào tạo an toàn điện Nghị quyết 52/2006/NQHĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách địa phương năm 2005 do tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 50/2007/QĐBNN Công bố danh mục bổ sung vắc xin chế phẩm sinh học vi sinh vật hóa chất Nghị quyết 89/2007/NQHĐND quy định mức chi công tác phí tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước Quyết định 901/QĐTTg năm 2007 thành lập Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thuộc Bộ Quyết định 662/2007/QĐUBND phân loại đơn vị hành chính xã thị trấn thuộc huyện Sông Hinh do tỉnh Phú Yên ban hành Chỉ thị 26/2007/CTUBND về tăng cường công tác quản lý sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô Quyết định 25/2007/QĐUBND quy định tiêu chuẩn điều kiện thủ tục bổ nhiệm bãi miễn thay thế và xếp phụ Quyết định 34/2007/QĐUBND về Quy định thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai Mẫu HD 09-HD/BTCTW Quyết định 08/2007/QĐUBND Quy định về thu nộp quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh do Ủy nghị định 167/2013 ý nghĩa từ ước gì hoc joomla Quyết định 1730/QĐBNNTCCB năm 2007 thành lập Hội đồng thẩm định Đề án Thành lập Viện Môi trường do Bộ quyết định số 447/qd-UBDT ngay 19/9/2013 cua tinh dak lak phimsexviet Quyết định 31/2007/QĐUBND bãi bỏ Điều 2 Quyết định 41/2006/QĐUBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh Quyết định 20/2007/QĐUBND Quy định phân công phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức Quyết định 06/2007/QĐUBND về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007 Nghị quyết số 61/2007/NQHĐND về việc quy mô chợ và điều chỉnh mức thu phí lệ phí chợ trên địa Quyết định 129/QĐUBDT năm 2007 ban hành Quy chế công tác văn thư của Uỷ ban Dân tộc do Bộ powerpont de tai phu nu xua va nay Lập trình gia công trên máy điều khiển số Quyết định 1158/QĐUBND năm 2007 phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa” Quyết định 67/2007/QĐUBND phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đại Kim tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành giao trinh dien Quyết định 711/2007/QĐUBND ban hành Quy định thời gian giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án chi thi 12 BCT 3/52007 Quyết định 188/2006/QĐUBND về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về Nghị quyết số 184/2007/NQHĐND về việc thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị Quyết định 2432/QĐUBND năm 2007 bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện Nghị định 71/2007/NĐCP Hướng dẫn Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin bản thoả thuận quy tắc hợp tác viện kinh tế Quyết định 10/2007/QĐUBND ban hành bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy do Ủy Quyết định 3443/QĐUBND năm 2006 phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tiểu thủ công Quyết định 179/2006/QĐUBND về giá các loại đất trên địa bànthành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị định 121/2007/NĐCP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí bai to chuc hoi nghi ỦY NHIỆM CHI doi tuong,doi tac cua cach mangtrong nghi quyet trung uong 8 khoa Quyết định 11/2007/QĐUBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng quận Quyết định 59/2007/QĐUBND về Quy trình đăng ký kinh doanh mã số thuế khắc dấu cho doanh nghiệp trên địa chuan dao duc nghe nghiep cua dieu duong Quyết định 75/2007/QĐUBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO địa điểm: gfg Giáo trình Điện tử công suất 1 Hướng dẫn 04/VKSTCV12 về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc về kinh doanh thương mại lao Quyết định 14/2007/QĐUBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp Thông tư 202/2013/TTBQP hướng dẫn về trình tự thủ tục xác nhận tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi Chỉ thị 45/2007/CTBNN về việc khẩn trương triển khai đổi mới tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm ở bai phat bieu tet trung thu Chỉ thị số 20/2007/CTUBND thực hiện Nghị định 37/2007/NĐCP về minh bạch tài sản thu nhập do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Các bài tập cơ bản NGHỊ ĐỊNH 95/2013 Nghị quyết 02/2007/NQHĐND về xã hội hóa các hoạt động giáo dục đào tạo y tế văn hóa thể Nghị định 05/2007/NĐCP về việc phòng chống bệnh dại ở động vật luật công chức 2013 PowerPoint Quyết định 1112/QĐBKHCN năm 2007 điều chỉnh cơ cấu tổ chức Cục Kiểm soát An toàn bức xạ và hạt Công điện 867/CĐTTg về việc kiên quyết không để bùng phát dịch sốt xuất huyết do Thủ tướng Chính phủ ban hành sách tiếng việt lớp 1 tập 2 Nghị quyết 03/2007/NQHĐND thông qua quy hoạch một số ngành nghề thương mại dịch vụ trong lĩnh vực văn Quyết định 07/2007/QĐBTS ban hành danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra và mức giới hạn tối đa cho phép Quyết định 1314/QĐUBND năm 2007 về áp dụng việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa bao cao phap lenh cuu chien binh cap huyen danh sách email khách hàng BIEU MAU KHAI THUE THEO THONG TU 156 Quyết định 62/2007/QĐUBND quy định chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 53/2007/QĐUBND Quy định đơn giá bồi thường hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải Bản chất của quản lý nhà trường Quyết định 1021/QĐBNNTCCB năm 2007 thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc trực giao trinh dong co dien Quyết định 82/2007/QĐUBND thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân Bài giảng Vi sinh môi trường Hướng dẫn sử dụng phần mềm EndNote X5 Chỉ thị 13CT/TW năm 2007 về việc lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội Nghị định 46/2007/NĐCP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bai thu hoach nq tw7 Quyết định 02/2007/QĐKTNN ban hành hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Tối ưu hóa Nghị quyết 14/2007/NQHĐND thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành lập một số xã thị trấn Quyết định 19/2007/QĐBCAC11 về Quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành 135 thai nguyen Quyết định 382/QĐQLD năm 2011 công bố 33 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Quyết định 2580/QĐBTC năm 2007 Đính chính sai sót số thứ tự trình bày và một số nội dung khác Quyết định 525/2007/QĐCTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Bài giảng Phương pháp dạy kỹ thuật chuyên ngành Nghị định số 199/2013/NĐ-CP GiC3A1o trC3ACnh cC3B4ng nghE1BB87 phE1BBA5c vE1BBA5 trong khC3A1ch sE1BAA1n nhC3A0 hC3A0ng Quyết định 659/QĐNHPT năm 2006 Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Phát triển Hướng dẫn 731/LĐTBXHBTXH năm 2007 thực hiện Quyết định 183/2006/QĐUB sửa đổi Quyết định 104/2003/QĐUB về quản lý người lang Thông tư liên tịch 14/2006/TTLTBGTVTBNVBTC hướng dẫn Quyết định 70/2006/QĐTTg về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối tieng anh Quyết định 08/2007/QĐBTC về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Thông báo số 325/TBBGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp ban chỉ đạo Quyết định 02/2007/QĐBGTVT sửa đổi các Quyết định 75/2005/QĐBGTVT về Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt Quyết định 2089/QĐBTC năm 2007 đính chính Quyết định 28/2007/QĐBTC đối với Quy tắc và Biểu phí bảo hiểm cháy Chỉ thị 17/2007/CTUBND đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại xây dựng hệ thống thương mại nội địa trên Quyết định 87/2007/QĐUBND giao điều chỉnh kế hoạch vay vốn năm 2007 đầu tư các dự án xây dựng hạ Nghị quyết 70/2007/NQHĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước và thông qua tổng biên chế hành chính mau lenh dieu dong xe o to Quyết định 04/2007/QĐUBND thu hồi Quyết định 1538/2001/QĐUBT về việc thành lập Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Vĩnh Long Quyết định 1304/2007/QĐUBND về Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức nhà nước cán bộ Quyết định 11/2007/QĐBTM ban hành Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Bài giảng Cơ sở mạch điện tử 1 Nghị quyết số 01/2007/QH12 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII do Quốc hội ban hành Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm Thông tư 01/2007/TTUBDT hướng dẫn xác định năng lực và quy trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư Quyết định 2089/QĐUBND năm 2007 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 Khu dân Nghị quyết 06/2007/NQHĐND ban hành chế độ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức và thu hút nguồn nhân Quyết định 63/2007/QĐBNN sửa đổi quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật kèm theo Quyết định 89/2006/QĐBNN Nghị quyết số 1123/NQUBTVQH11 về việc thành lập thêm 4 đơn vị kiểm toán nhà nước Khu vực trực thuộc Nghị quyết số 14/2007/NQHĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 do Hội đồng nhân dân Quận 2 ban hành Quyết định 71/2007/QĐTTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Nghị định 25/2007/NĐCP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia bao cao hoi dong nhan dan xa bản kiểm điểm cá nhân năm 2013 hướng dẫn số 36 - HD/BTCTW, ngày 27/01/2005 Truyện Kiều Thông tư 07/2007/TTBYT hướng dẫn về hành nghề y y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân do Bộ Y tế ban hành Nghị quyết số 05/2007/NQHĐND về việc tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ bài tham luận tại đại hội MTTQ xã Quyết định 03/2007/QĐUBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi Robot phat bieu cam nghi cam nghi ve nhan vat hong sổ hộ khẩu công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2012 Thông tư liên tịch 49/2007/TTLTBTCBGDĐT hướng dẫn tạm thời nội dung mức chi công tác quản lý tài chính xây Chỉ thị 07/2007/CTUBND triển khai Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định 126/qđ-ubdt ngày 7/6/2012 Nghị quyết số 01/2007/NQHĐND về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của bản thống kê công việc cá nhân của giáo viên mầm non c70a-om dau thai san Nghị quyết số 30/2007/NQCP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử Quyết định 17/2007/QĐUBND về Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô hai bánh gắn Thông báo Kết luận số 130/KL-TW Quyết định 12/2007/QĐBGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung Mẫu thư ngỏ dep nhat Quyết định 11/2007/QĐUBND ban hành Quy định về quản lý đầu tư thực hiện các dự án Phát triển kinh Kỹ thuật trồng nấm tuyên ngôn của unesco về thư viện công cộng Hướng dẫn 114/SXDXDCB áp dụng hệ thống đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bao cao kiem tra dieu le dang ket qua phat huy uu diem,khac phuc,sua chua yeu kem,khuyet diem theo nghi quyet trung uong 4(khoa 11 báo cáo sáng kiến ngành thuế Thông tư số 175/2011/TT-BTC Quyết định 01/2007/QĐUBND về Quy định phân cấp quản lý cán bộ công viên chức của tỉnh Quảng Ngãi Quyết định 1383/2006/QĐUBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức uỷ ban dân số Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kiem diem kiem tra dang vien chap hanh dieu le dang quy định số 57-QĐ/TW Mẫu điếu văn tang lễ mE1BAABu giE1BAA5y bC3A1o nE1BBA3 cE1BBA7a ngC3A2n hC3A0ng agribank Báo cáo số 192-BC/BCĐ ngày 31/10/2013 cua ban chi dao chuong trinh so 08-ctr/tu Nghị quyết số 194/2007/NQHĐND về việc thông qua một số chính sách cai nghiện dạy nghề tạo việc làm sau Mẫu báo cáo thành tích cá nhân hội cựu chiến binh biểu mẫu BC7/AC Quyết định 82/2007/QĐUBND về Quy chế tổ chức thi tuyển công chức công chức dự bị do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 13/2007/QĐUBND phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác chế biến khoáng sản đến năm 2015 nghị quyết 11 - NQ/ĐUK ngày 18/12/2013 của Hà Tĩnh Quyết định 2596/QĐUBND năm 2007 phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm của Quyết định 2462/QĐUBND năm 2007 phê duyệt Phương án quản lý tàu cá có công suất dưới 20CV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban khai qua trinh cong tac Quyết định 779/QĐBYT năm 2007 công bố 04 công ty nước ngoài được phép hoạt động trong lĩnh vực vắc Nghị quyết 56/2007/NQHĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2007 do tỉnh Kiên Giang ban hành Đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh Bài giảng tóm tắt Điện tử 2 báo cáo tổng kết bảo vệ rừng thay the nghi dinh 103 Quyết định 25/2007/QĐBTC bổ sung Quyết định 09/2006/QĐBTC ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập tin học 2007 Mẫu thư ngỏ Dịch vụ bảo vệ Nghị quyết 23/2007/NQHĐND về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007 Chỉ thị 03/2007/CTUBND triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thu tuc ly hon bien phap thi cong Giáo trình Soạn nhạc trên máy vi tính Quyết định 90/2007/QĐUBND về Quy chế xét tặng Sáng kiến sáng tạo Thủ đô do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành mẫu tiểu luận cơ khí mau don xin mien sinh hoat dang TCXD 237-1999 Nghị quyết số 54/2006/NQHĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Quyết định 11/2007/QĐUBND ban hành tạm thời Quy chế phối hợp giữa các sở ban ngành trong việc giải quyết Xa thon ?c bi?t kho khan tinh phu tho quyet dinh so 447/qd-UBDT ngay 19/9/2013 Quyết định 1009/QĐTTg năm 2007 về việc ông Vũ Đức Đam giữ chức thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2007/QĐBNN công bố Bảng mã HS của Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của báo cáo tổng kết pháp lệnh cựu chiến binh Giáo trình Sử dụng ra đa hàng hải Giáo trình Cơ học kỹ thuật Quyết định 18/2007/QĐUBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu Quyết định 45/QĐUBND năm 2007 về kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật hằng năm tỉnh Nghị định 85/2007/NĐCP Hướng dẫn Luật quản lý thuế Chỉ thị 05/2007/CTBXD về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sắp xếp đổi mới phát triển doanh nghiệp quy đinh 57 của bộ chính trị Circular No. 45/2013/TT-BTC Chương trình 08-CTr/TU ngày 18/10/2011 Quyết định 115/2006/QĐUBND qui định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí vệ sinh do tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 186/2007/QĐUBND về Quy định phân cấp quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn Nghị định 64/2007/NĐCP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Quyết định 73/2007/QĐUBND Quy định Quản lý dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý bùn hầm cầu bùn Vẽ mỹ thuật và phần mềm ứng dụng Quyet dinh 447 Cong nhan xả dac biet kho khan tinh tra vinh Quyết định 03/2007/QĐUBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng chống tham nhũng của huyện Bình truyện cười tổng hợp Quyết định 04/2007/QĐUBND ban hành mức thu phí đấu giá tài sản và đấu giá quyền sử dụng đất trong Quyết định 16/2007/QĐUBND về mức thu chế độ thu quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh Nghị định 89/1998/NĐCP ban hành Quy chế về tạm giữ tạm giam Bộ luật Tố tụng Hình sự Quyết định 333/QĐUBDT năm 2006 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ Quyết định 1419/2007/QĐUBND về một số cơ chế chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thực hiện NGHỊ ĐỊNH 46/2012 Quyết định 176/2007/QĐUBND ban hành mức thu phí đấu giá tài sản tại tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân Bài giảng Tin học ứng dụng Quyết định 242/2006/QĐUBND về giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2007 Quyết định 428/QĐTTg năm 2007 thành lập Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam trực thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 03/2007/CTUBND về tổ chức đại hội công nhân viên chức và hội nghị cán bộ công chức năm Chỉ thị 13/2007/CTUBND về triển khai thi hành Luật Cư trú do tỉnh Vĩnh Long ban hành Thông tư liên tịch 01/2007/TTLTBTNMTBTCBKHĐT về quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các hướng dẫn số 36-hd/btctw ngày 27 mau hop dong thi cong tran thach cao lời Cảm ơn trong bai tiêu luân quyet dinh 759 giay nop tra kinh phi Quyết định 24/2007/QĐUBND sửa đổi thời gian giao ban theo quyết định 62/2005/QĐUB do tỉnh Bình Phước ban hành Microsoft Office Access Phần 2 bao cao luu chuyen tien te Chỉ thị 1284/CTBNNKL năm 2007 về tăng cường công tác quản lý các trại nuôi sinh sản sinh trưởng và Quyết định 18/2007/QĐUBND ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quyết định 1334/QĐUBND năm 2007 phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa” Quyết định 07/2007/QĐUBND quy định về trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Bài giảng Giới thiệu phần mềm toán học Biên bản trả lại hàng hóa Quyết định 43/2007/QĐUBND điều chỉnh Điều 1 Quyết định 09/2007/QĐUBND Quy định mức thu quản lý và sử dụng lệ Bài giảng Kỹ thuật nhiệt Hướng dẫn 1782/HDLĐTBXH năm 2007 về thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên các trường cao Giáo trình học MS Word Quyết định 147/2007/QĐUBND về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư Lý thuyết chuyên môn hàn Quy dinh 76 cua Bo Chinh tri quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về một số vấn đề về bảo Nghị quyết 02/2007/NQHĐND về mức thu và quản lý sử dụng tiền phí lệ phí trên địa bàn tỉnh do Quyết định 1777/QĐUBND năm 2007 ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí lập: quy hoạch xây dựng phát triển Quyết định 41/2007/QĐUBND về trợ cấp tạm thời cho giáo viên y bác sĩ được điều động làm công tác Quyết định 1206/QĐBKHCN năm 2007 hủy bỏ 10 tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2916/QĐBKHCN năm 2006 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam về Vật liệu kim loại do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành Sem phim loạn luânnhat ban Chỉ thị 21/2007/CTUBND tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 36/2005/CTTTg về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn hop dong nuoi trong thuy san Quyết định 1220 cua bo y te mau chuong trinh hanh dong ung cu vien vao vi tri pho giam doc co quan bao hiem xa hoi Hiến pháp năm 2013 Quyết định 10/2007/QĐBTM về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt Quyết định 11/2007/QĐUBND quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế cán bộ công chức tieu chuan thi cong va nghiem thu mat duong lang nhua Quyết định 41/2007/QĐUBND quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán do tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị 03/2007/CTTTg về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công bố văn Thôn Rộc Môn xã Mậu Lâm Quyết định 20/2007/QĐUBND về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35/2006/CTTTg thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý trên địa nghi quyet cua HC490ND tinh tra vinh ve chinh sach cong an xC3A3 tinh tra vinh nC483m 2014 nhận xét uu khuyet diem cua đảng viên dự bị Nghị quyết 15/2007/NQHĐND về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương LUAN VAN PHAN TICH BAO CAO TAI CHINH 3 NAM TREN WORD KIỂM ĐIỂM CHI BỘ CUỐI NĂM 2013 diễn văn khai mạc hội nghị tổng kết năm Bài thu hoạch học tập Nghị quyết TW 8 Trung ương 7 khoá XI Quyết định 3878/2006/QĐUBND về đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao Quy định 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 của Bộ chính trị quyet dinh 447/QĐ-UBDT của UBDT vùng đặc biệt khó khăn Quyết định 20/2007/QĐUBND về Quy định phong trào thi đua kiên cố hoá công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai bai thu hoach ve DBHB-BLLD bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm 2013 Quyết định 09/2007/QĐUBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thủy sản tỉnh Cà Mau Quyết định 1321/QĐUBND năm 2007 về kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2007 2010 do do tỉnh Vĩnh Long ban hành nghi quyet tw8 khoa 9 báo cáo tự kiểm tra thi hành điều lệ đảngu le dang Nghị quyết số 29/2007/NQCP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử Quyết định 111/2007/QĐUBND thành lập bệnh viện quận 8 trực thuộc ủy ban nhân dân quận 8 do Uỷ ban Quyết định 189/2007/QĐKTNN Quy định cấp Thẻ Kiểm toán viên nhà nước chế độ sử dụng Thẻ và mẫu Thẻ giao duc hoc dai cuong 1 Quyết định 01/2007/QĐUBND điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã thôn buôn tổ HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU 2-HSĐV Quyết định 06/2007/QĐUBND Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn huyện Bình Chánh do Ủy ban Quyết định 13/2007/QĐUBND ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy Quyết định 12/2008/QĐUBND về chế độ thu quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án báo cáo thăm Quyết định 24/2007/QĐUBND quy chế tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai Quyết định 589/2004/QĐBTM về việc giá bán xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quyết định 0478/2002/QĐBTM bổ sung phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Quyết định 16/2006/QĐBYT Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám Quyết định 4603/QĐ-BVHTTD năm 2013 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 do Bộ Đo và kiểm tra môi trường QĐ 447/UBDT ngày 19/9/2012 Quyết định 53/2007/QĐBQP thành lập Trường Trung cấp nghề số 18 – Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Nghị định 48/2007/NĐCP về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng mẫu đơn xin bãi nại tai nạn giao t Nghị quyết 09/2007/NQHĐND điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2007 do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành Thông tư 06/1997/TTNHNN17 hướng dẫn thi hành Điều lệ mẫu Quỹ tín dụng nhân dân kèm theo Nghị định 42/CP1997 Quyết định 2122/2007/QĐ UBND quy định về dạy thêm học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương Báo cao kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng bo luat tai chinh Quyết định 362/QĐBNNHTQT năm 2012 điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đánh giá thiệt hại kinh tế và Quyết định 882/QĐTTg năm 2007 bổ sung thành viên và gia hạn nhiệm kỳ công tác của Hội đồng chức Quyết định 15/2012/QĐUBND năm 2012 về Bảng giá tính Thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Quyết định 07/2007/QĐUBND Quy chế giám sát đánh giá và thông tin phản hồi trong công tác cải cách hành Quyết định 09/2007/QĐUBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Luyện tập Thể thao và Vui chơi giải trí Mễ Quyết định 86/2013/QĐ-UBND Quy chế tuyển dụng công chức xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam mẫu phiếu điều tra hộ nghèo mau giay nop tien vao ngan sach bang tien mat Quyết định 44/QĐUB năm 1986 về việc chuyên chở đối với các loại xe 2 – 3 bánh thô sơ Nghị quyết 06/2012/NQHĐND thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 20112015 tỉnh Quảng Ngãi Quyết định 6178/QĐBCT năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 Thông báo 402/TBVPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc quyet dinh 19 cua ubnd tinh thai binh sách thuốc tây nghi quyet trung uong bay Quyết định 77/2008/QĐUBND ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của chủ rừng các cơ Quyết định 12/2007/QĐUBND về quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 20072010 Thông báo 92/TBVPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Chỉ thị 03/2007/CTUBND về tập trung các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển Quyết định 1613/QĐBNNKHCN năm 2012 về Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Chương trình củng cố bảo vệ và báo cáo kết quả thực hiện quy định 101 QĐ/TW ban bí thư Công Văn số 6608/BYT - TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế Nghị quyết 130/2008/NQHĐND về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú tại các Quyết định 1959/2006/QĐUBND về chế độ thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn Quyết định 17/2007/QĐBTM về tạm dừng việc tạm nhập tái xuất chuyển khẩu hàng dệt may do Bộ trưởng Bộ Quyết định 94/2005/QĐUB về việc chuyển Công ty Điện cơ Thống Nhất thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội thành Công Quyết định 2568/2008/QĐUBND về mức giá và phương pháp tính bồi thường về tài sản là vật kiến trúc cây Chỉ thị 361CTHĐBT/CT năm 1991 về quy định biển hiệu các công ty xí nghiệp sản xuất kinh doanh do Thông báo số 137/TBVPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc Quyết định 04/2007/QĐUBND quy định mức thu đối với các khoản phí lệ phí trên địa bàn tỉnh do Ủy Quyết định 30/2007/QĐUBND quy định một số chế độ chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực chất lượng Quyết định 08/2007/QĐBBCVT về cước kết nối đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định vào Quyết định 01/2011/QĐUBND về đổi tên và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Quyết định 69/2005/QĐUBND quy định quản lý sản xuất kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công Quyết định 55/QĐHĐQT năm 2006 về Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính Quyết định 30/2001/QĐBXD ban hành định mức chi phí quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu Quyết định 1631/QĐTTg năm 2010 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Tai lieu thi tot nghiep mon van Quyết định 23/2007/QĐBGTVT Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 719/2007/QĐUBND công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2005 của tỉnh Thanh Hóa Quyết định 14/2007/QĐBGDĐT quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành Chỉ thị 14CT/TW năm 2007 về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ Nghị quyết 101/2010/NQHĐND ban hành chế độ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức và thu hút nguồn Quyết định 68/QĐUBND năm 2007 về mức thu nộp tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng nghị định 179/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 Quyết định 05/2012/QĐUBND sửa đổi Quyết định 09/2011/QĐUBND về Quy chế quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại Quyết định 110/2007/QĐUBND thành lập Trung tâm y tế dự phòng quận 8 trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận T65 khai 0400ng k05 k65t h00n Quyết định 15/2007/QĐUBND về phong trào thi đua Thu nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Quyết định 09/2007/QĐUBND thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân Quyết định 10/2007/QĐUBND quy định mức thu và quản lý sử dụng nguồn thu học phí lớp nghề phổ thông Thông tư 59/2012/TTBGDĐT về Quy định tiêu chuẩn đánh giá công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối Nghị định 09/2007/NĐCP sửa đổi Nghị định 117/2003/NĐCP về việc tuyển dụng sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước Chỉ thị 05/2007/CTUBND về triển khai thực hiện công tác lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2007 Nghị quyết 13/2007/NQHĐND về Đề án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 Quyết định 2447/QĐBCN năm 2007 phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Cơ sở môi trường Phần 2 Quyết định 07/2007/QĐUBND hủy bỏ Quyết định 80/2004/QĐUB về ban hành khung giá cước vận tải hành khách đường Chỉ thị 03/2007/CTUBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Chỉ thị 19/2007/CTTTg về chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1969/QĐSGTCC năm 2007 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Quản lý giao thông đô Quyết định 1718/QĐTCHQ năm 2011 về thành lập Đội Nghiệp vụ 2 và Đội Quản lý thuế thuộc Chi cục Quyết định 03/2007/QĐUBNDVP về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 12 Hộp giảm tốc tiêu chuẩn Nghị quyết số 11/2007/NQHĐND về mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 19/2010/QĐUBND sửa đổi Quy định về chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng Quyết định 2075/QĐBNN năm 2007 đính chính Quyết định 33/2007/QĐBNN Quy định công nhận phòng kiểm nghiệm người lấy mẫu Nghị định 93/2007/NĐCP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống Quyết định 1288/QĐUBND năm 2007 thành lập Thanh tra Sở Lao độngThương binh và Xã hội trực thuộc Sở Lao Quyết định 34/2007/QĐUBND thành lập Bệnh viện quận 2 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 2 do Ủy ban Quyết định 46/2006/QĐUBND về Quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm % phân Quyết định 4117/QĐUBND năm 2007 quy định mức thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử Giáo trình đề án 121 Thông báo Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng truyensec mo hinh bi thu cap uy kiem chu tich uy ban nhan dan xa Quyết định 17/QĐUBND năm 2008 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và mối quan Quy trình Giải pháp SEO trọn gói Mẫu Đơn xin đi du lịch, thăm thân ở nước ngoài usd hay la nho 4mj0wf4aejnd3r Bài giảng Nền móng Thông tư liên tịch 13/2012/TTLTBLĐTBXHBYT hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Quyết định công bố tiếp nhận truyền phát và xử lý Quyết định 407/2006/QĐUB hỗ trợ cho cán bộ Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương Nghị quyết 08/2007/NQHĐND về quyết toán ngân sách năm 2006 trên địa bàn Quận 3 Thông báo 210/TBVPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp ban chỉ đạo nhà nước bao cao so ket 6 nam thuc hien chi thi 15 Quyết định 295/QĐUBND năm 2008 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội miền núi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010 Quyết định 82/2006/QĐUBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 nguồn vốn ngân sách Nghị quyết 10/2006/NQHĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang khóa VII nhiệm kỳ 2004 2009 Quyết định 14/2007/QĐUBND ban hành Quy định về thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa Quyết định 789/QĐBHXH năm 2011 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính do Tổng Giám đốc Bảo hiểm Quyết định 3074/QĐUBND năm 2010 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Quyết định 798/QĐUBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải Quyết định 39/2011/QĐUBND về Quy chế hướng dẫn hộ gia đình cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm Nghị quyết 67/NQHĐND năm 2013 về biên chế công chức chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐCP và tổng Quy định 57-QĐ/TW Quyết định 2648/QĐUBND năm 2009 về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản ke hoach 2180/KH-UBND ngay 1/6/2011cuaUBND Tinh thông báo ket luan 130/2008 của bộ chính trị ve khieu nai, to cao nghị định 103/2013 danh muc thuoc thiet yeu Quyết định 392/QĐBTTTT năm 2011 về chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định số 57-QĐ/TW cua Ban chap hanh Trung uong Tôi là một con lừa Phương Mai Quyết định 02/2011/QĐUBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân Quyết định 19/2012/QĐUBND sửa đổi Khoản 2 Điều 10 Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ powerpoint báo cáo đẹp Chỉ thị 19/CTBCT năm 2008 về tổ chức đón Tết nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009 do Bộ Công thương ban hành danh bạ hộp thư điện tử gmail nghệ an Quyết định 49/2010/QĐUBND ban hành Quy chế phối hợp về quản lý người nước ngoài làm việc trong các doanh Quyết định 270/2003/QĐUB về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 20032005 cho đơn vị sự nghiệp có Xem phim loạn luân mẹ và con trai Nghị định 87/2009/NĐCP về vận tải đa phương thức Quyết định 63/2010/QĐUBND quy định công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Bình Phước tiêu chuẩn 14tcn 20-2004 Quyết định 05/2008/QĐUBND về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi xe Thông tư liên tịch 35/2008/TTLTBGDĐTBNV hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quyết định 1195/QĐTTG 2003 phê duyệt quy hoạch phát triển Vận tải biển Việt Nam đến năm 2010 và Mẫu kế hoạch kinh doanh gà đồi yên thế lời cảm ơn trong báo cáo thực tập tốt nghiệp Nghị định 62/2012/NĐCP quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho Thông tư 03/2013/TTBNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐCP quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội và Mẫu giấy khám sức khỏe quyet dinh 447 ngay 19/9/2013 Quyết định 988/2008/QĐUBND về Quy định tiêu chuẩn điều kiện để bổ nhiệm trưởng phòng phó trưởng phòng cơ quan Quyết định 127/2000/QĐBNNKL về cấp dự báo báo động và biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy chữa cháy Nghị định 110/2011/NĐCP về quản lý hoạt động thuê mua tàu bay động cơ phụ tùng vật tư và dịch Quyết định 733/2006/QĐTTg phê duyệt kế hoạch hành động khẩn trương đến năm 2010 để bảo tồn Voi ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Đảng viên tự trình bày Bản Tự đánh giá chất lượng đảng viên năm 2013 theo