Quyết định 50/2009/QĐUBND Ban Hành Quy định Tỷ Lệ % để Tính Tiền Thuê đất Trên địa Bàn Tỉnh Bình [Download miễn phí]