Quyết định 56/1999/QĐUBT Về Quy định Mức Giá Nhà Và Vật Kiến Trúc Dùng để Thu Lệ Phí Trước Bạ Trong Toàn Tỉnh Cần Thơ [Download miễn phí]